FELajánlóSZER

FELajánlóSZER

Országnak, meg Népnek FEL ajánlása

JÓISTENNEK, Atyánknak

ISTENANYÁNAK, SZŰZMÁRIÁNAK, KirályAnyánknak

JÉZUS Királyunknak

MAGa MAGunkból

az Úr 2006. esztendeje álom hava Gábriel napján (2006.12.12.12ó)

Magyar sorsunk, a Jézus-sors vállalásával, a MAG-Népek küldetésének tudatában:

EGYmással, az 1 3 -al, a MIND-Én-séggel

TELJES SZER-elem EGYségben!

Őfelsége Kárpát Szent Korona Hazájában élők, MI mind – fajra, nemre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül

kinyilvánítjuk JóIstentől rendelt Szent SZABAD akaratunkat

EGY szívvel, EGY lélekkel.

FELajánlóSZER

Országnak, meg Népnek FEL ajánlása

JÓISTENNEK, Atyánknak

ISTENANYÁNAK, SZŰZMÁRIÁNAK, KirályAnyánknak

JÉZUS Királyunknak

MAGa MAGunkból

az Úr 2006. esztendeje álom hava Gábriel napján (2006.12.12.12ó)

Magyar sorsunk, a Jézus-sors vállalásával, a MAG-Népek küldetésének tudatában:

EGYmással, az 1 3 -al, a MIND-Én-séggel

TELJES SZER-elem EGYségben!

Őfelsége Kárpát Szent Korona Hazájában élők, MI mind – fajra, nemre, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül

kinyilvánítjuk JóIstentől rendelt Szent SZABAD akaratunkat

EGY szívvel, EGY lélekkel.

A MAG népe, a TUDÁS népe, Jézus tanítását ÉLETÉVEL bemutatva ad példát arról, hogyan lehet a Sötétség és Káosz Birodalmában mégis, az IGAZSÁG útját el nem hagyva, magunknak és másoknak MEGBOCSÁTva SZERELMETES EGYségben élni a TELJES-(S)-ÉG-et.

Számunkra EZ A JÓ LÉT!

 1. MAG Népe vagyunk, Isteni Tudás ŐRIZŐje a Szent Szellem által.
 2. Örökké ÉLünk, Krisztusi SZERetet EGYségben, a Szent Lélek által.
 3. Földi SZABAD Hazánk Szent Föld – Kárpátmedence, melyet őseink vérükkel, életÁLDOZATukkal pecsételtek  – hol Föld Anya Szív-Csakrája.
 4. Törvényünk a Szent Korona Őfelségében testesül meg.
 5. Királynőnk SzűzMária, Magyarok NagyBoldogAsszonya, a Napbaöltözött BABBA, Égi ÉdesAnyánk, IstenAnya.
 6. Övé Szent Koronánk! Kívánjuk, legyen rajta ismét IstenAnyánk, s az Ő Angyalai, legyen teljesség,  teljesüljön be Föld és Ég!
 7. Urunk Jézus, az értünk megtestesült Krisztus, az Örök Égi Ige. Az Ő IGAZsága vezet bennünket, az Úton, az Öröklétbe HAZA.
 8. Istenünk JóISTEN, aki velünk örök SZÖVETSÉGET kötött. Ő az egyetlen Létező, a VAN. Minden belőle ÉL, és minden ÉL-Ő ben  Ő nyilatkozik meg. ÉL az ISTEN! Ő a SZER-elem MAGa.
 9. MINDEN a TESTVÉRÜNK, EGYek vagyunk a MIND-ÉN-SÉGGEL.
 10. MindEzeket kinyilatkoztatjuk, megerősítjük, ÉL-tetjük bármilyen áldozat árán! ÚGY LEGYEN ! MERT ÚGY VAN !
 11. Várjuk, Kérjük,Óhajtjuk Krisztus Királyságát!A SZERetet HATALMÁT.
 12. ELJÖVEND !

Égi Anyánk! Ég és Föld Királynője! SzűzMária!

 • Kérünk szépen! Ingyen kegyelmed áraszd ki most MINDENEKRE.
 • Gyógyuljon MINDEN érző Lélek, TISZTÍTS meg minden SZÍVet! Lányainkban, asszonyainkban, bölcsességed tükröződjön, ölükből erőd, mely ÉLetet, s békét teremt, – bőven jöjjön!
 • JÉZUS Urunk!
 • Királyunk földön, s Égen! Te, Kristály Ős! Kérünk Téged. Az Örök Igazságot nyilvánítsd meg végre. Találja meg mindenki A „keskeny ut”-at, az IGAZat, mely Hozzád vezet! Emelj ÉBER TUDATRA mindeneket!Fiainkban, s férjfiakban ragyogjon fel NAPod, KÉPESséged, a TEREMtés örök ÁLDOZATja.
 • Gondviselő Égi Atyánk! JóIsten!
 • Váljon SZABADdá minden létezésünk az önzetlen SZERELEMben! Töltsön be mindenkit a VÉGTELEN TISZTA FÉNY. ÉLJÜK MEG mind az EGY-ség HATÁRTALANSÁGÁT ! Élje meg minden a LÉTEZÉS ÖRÖMÉT, TELJESSÉGÉT, –  Önmaga VALÓSágát!

Az Atya, az Anya és a Fiú, az EGY szent 3 nevében: ÚGY LEGYEN! Mert úgy VAN!
(A MAG Népe szétszórattatott, hogy a Világ sója legyen! Testvéreink e csodálatos Föld minden táján teszik életükkel e bizonyságot, a SZERETET HATALMÁnak megvallását. A Skótok, az Írek, a Bretonok, a Baszkok, a Portugálok -a Gallok-, az Etruszk maradék Szicíliaiak, a Kurdok, az Etiópiai Abesszínok, a Perzsák, az Örmények, a Csecsenek, a Tálibok, a Tamilok, a Baskírok, a Kazahok, a Tibetiek, az Ujgurok, az Indiai Fehér HUNok, – a MaharAdják-, a Koreaiak, a Japánok, a Maorik, az amerikai  Indiánok, és mind, akiket itt most nem tudtunk felsorolni. Többségük üldözött saját hazájában, és erősen fogy.)