Ősi Mag népe SZER

SZER-ek felelevenítése, átadása, megélése

Tűz-BoldogAsszony

a SZER-nek MINDIG meg VAN a MENETE …

 1. IGE meghívás (KRISTÁLY-ŐS)
 2. Oldás, KEGY-elem (BoldogNagyAnyánk)
 3. Kötés az IGÉ-hez (itt az ATYA)
 4. Hűség, – beavatás (EGY-é válás, a + titka)
 5. Áldáskérés
 6. Véd-elem kérés
 7. Te –é NTe……TEN – Te – IS – TEN

 (Az anyák mondják kicsinyeiknek altatáskor: tente Babba, TE-N-TE. Igéznek ! Tudják?)

Előtte (!)

 • Alkalmas Helyszín és Időpont kiválasztása
 • A SZER FEL-ajánlása –miért történik
 • A résztvevők meghívása szellemi úton
 • Felkészülés- böjt, meditáció, imák, stb.

Jelen Lét-ben:

 • Hely őrző Szellemeitől való engedély kérés
 • Felállás, KÖR megjelenítés, szín-bólumok
 • Eggyé válás, (Szt.KORONA abroncs jelenítése)
 • Megszólítás, meghívás, megnyitás –(Beboltozás, a Kereszt)
 • Védelem kérés, oltalomba ajánlás, menedék vevés,
 • Elengedés
 • Tisztítás, gyógyítás, -KEGY-elem idézés
 • Bekötés – az IGE által az EGY 3-hoz
 • Áldáskérés, Befogadás, felemelés,- Szt.Szell s Szt.Lélek-el
 • Hálaadás
 • Szétosztás (nem csak amit ott kaptál, hanem EGÉSZ ÉLETED során szerzett ÉRDEMEID szétosztása IS!)
 • Öröm, ünneplés, tor

 

Ősmagyar SZER-ek, Hagyományok

A 7 BoldogAsszony

Úgy gondolom, hogy az év minden Hold-nap 8. napja BoldogAsszonyunké, ám ez feledésbe merült. A 7 BoldogAsszony Ünnepkör EGY-be tartozik, és csak ekként érthető meg.

Az évkörben a hét BoldogAsszony Ünnep EGY-be teszi FöldAnyánk teremtését az Emberi teremtéssel. Ez a harmonizáló  – ősi ritmust adó –  jelentősége magasztosabb, mint amit igyekeztek különféle vallások ráerőltetni.

Az EGY-etemes jelentést lássuk meg, amikor pl. Sarlós Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is. (A szegények és a szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők párfogója, a halottak oltalmazója.) Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Az ünnep vigíliáján (előestéjén) emlékeztek meg Mária anyaságáról. Ez a nap adta alkalmát a szegénygondozásnak, az anyaság ünneplésének és az aratás szakrális kezdetének is (a már áldott Mária meglátogatja Erzsébetet, aki szintén várandó, Keresztelő Szent Jánossal… János és Jézus unokatestvérek, 6 hónap van közöttük).

Íme Föld Anya teremtés-köre, a BoldogAsszony Ünnepek:

 1. Tűzzel (gyertya) tisztító (szentelő) – jégbontó hava 2.
 2. Gyümölcsoltó – fogantató – kikelet hava 25.
 3. Sarlós – betakarító – áldás hava 2.
 4. Nagy – felemelkedő, szentülő– újkenyér hava 15.
 5. Kis – születő – FöldAnya (KisAsszony) hava 11. (!)
 6. Olvasós – – magvető hava 7.
 7. Eketiltó – szűz – álom hava 8.

Az erőszakos katolicizálás törekvései miatt kétségesek azok a kora-keletű Mária-ünnepek, amelyeket még “közbe”-iktattak : Kármel-hegyi-, Havas-, Fogolykiváltó-, stb. Ezek nem a szerves EGY-ségbe illeszkednek, ezért a Katolikus Egyházi ünnepek körébe soroljuk őket!

A 3-as Jézus Ünnep

Ismét le kell szögezzük, hogy a 3 = 1 ! Jézus – Kristály Ős – közénk alázatosan alászállva mutatta be, mi is az Ember Út-ja  – felemelkedésünké. Így is határozta meg magát: “én vagyok az Út, amely az örök életre visz, ahol Háza van minden IGAZ-nak”. Jézus a Haza vezető Utat az IGAZságban jelölte meg…

Tulajdonképpen beteljesített élete maga az üzenet. Példa arra, hogy minden hamisság, ármány és félelemmel való zsarolás ellenére az IGAZ-ság révén fölé emelkedhetünk ennek a szenvedő és szenvedtető Világnak. A SZER-elem, és a KEGY-elem hármas EGY-ségét megvalósítva!

A hármas ünnepkör

 1. lépése: Karácsony, a Tiszta Égi Fény alászállása: az Atya, mint SZER-elem, Szent Szellem,  – a bor
 2. lépése: a HúsVétele a “megtisztuló” testtel, azt felFényezve átkel a Halálon: a Fiú, mint IGAZ-ság, a Test,  – a kenyér
 3. lépése: a Pünkösd, a hármas EGYség valósulása, betöltve a Szt.Lélekkel: Az Anya, mint KEGY-elem, Szent Lélek, – a víz

Egyedül így érthető meg, hogy Szent Koronánkon miért szerepel Jézus születése április 1-én, az akkori Hús Vét idejében!

A 4 NAP-ünnep

Tulajdonképpen a NAP-ban Mi Magyarok Jézus URunkat tiszteljük, s meglepő, hogy a 3 Jézus és a 4 Nap ünnep éppen 7-et ad, mint a BoldogAsszony ünnepek száma…

A 4 Nap ünnep a KEREK-esztendő  évKÖR-én kijelöl egy egyenlő szárú KERESZT-et, amit Mi NAP-Kereszt-nek ismerünk! Épp, mint Szent Koronánk … épp, mint Szent Királyaink “NAP-vágás”-a a négy ÉG-táj felé…

Nálunk a tavaszi NAP=Éjj jelölte az Új Év kezdetét – Gábriel napja, a nyári NAP-forduló volt a Szíriusz Ünnep, az őszi NAP=Éjj Mihály napja, és a téli NAP-forduló, ahol a sötétség Fény-be fordul, s kilővén nyilainkat a NAP-ba, a Fény-be, azok az évkör átellenében érkeznek célba, a megvalósított EGY-séget kép-viselő Ikrek jegyében !

Ősök tisztelete

Enyészet hava első napja az Ősöké. Ők, az ősök, mind előttünk járt H-ősök! A Magyar nép szállást csinált ősei lelkének  – a Ház küszöbe alatt, illetve a Kapu felett (a Székelykapuk fölső része “galamb-dúc” volt, ahol az ősök “laktak” lélek-madár ként). A temető mai formájában nem létezett, hisz idegen volt a Magyar szerves gondolkodástól, hogy elkülönít, elkülönül. A mi tudásunkban a Halál el NEM választ. Őseinket a kert diófája alá illett eltemetni, vagy valamely csodaszép szent helyre a közelben, amit a Mi gondjainkra bízott JóIsten…

Őseink reánk hagyott feladatát visszük TOVÁBB, azonos cél felé törekedve, beteljesítve KÖZÖS sors-vállalásunkat. Ezt Mi Jézusi vállalás-nak tudjuk, ami NEM az áldozati bárányt jelenti, amire mindenki “rákenheti bűneit” s annak ártatlan vére “lemossa” azt  – de Mi az alázatos szolgálatát értjük ez alatt minden test-vérünknek, mindaddig, amíg fel nem emelkedik, s ekképp meg nem szabadul!
Megjegyzem ez tiszta BUDA-i tanítás…