Tan-T-Ra

avagy a mai ember megértése az Emberiség Gyökér Kultúrájáról,

a ránk maradt 40 – 300 ezer éves leletek tanulmányozását követően

ha Földön kívüli  civilizációk látogatnak Földünkre, azt CSAK leigázási  szándékkal tehetik” ez a vélemény a nyugati „fejlett” civilizáció egyik egyedéé. Mindenki magából indul ki! – szoktuk  mondani…

Míg ilyen a Mi Világunk hozzáállása, hogyan is gondolhatjuk, hogy képesek lehetünk megérteni bármit, ami nálunk fejlettebb? Ezért hát létrehozták azt a megfellebbezhetetlen dogmát, hogy a „lineáris fejlődés” elve szerint minden, ami időben előttünk volt, az fejletlenebb! Erről az alapról  – mintegy 22-es csapdájáról –  már biztonságban érzik magukat…

Duális Világunk adta megtapasztalásaink nem engedik, hogy egy azt meghaladó, Unipoláris, vagy Multipoláris rendet felfogjunk, megértsünk és elfogadjunk! Mindössze annyit tehetünk (teszünk), hogy ezen magasabb világok duális képét (!) leképezzük, vagy pláne  – elképzeljük, és AZT értelmezgetjük, magyarázgatjuk addig, amíg végül „magunkénak” nem érezzük. Ez  az, amikor az ember lábánál fogva próbálja ISTEN-t lerángatni a földre… hogy megérthesse. Ahogy a SzentHáromság-gal teszi: „a Három EGY!”  – mondjuk, csak kevesen képesek felfogni, hogy ez mit jelent!

BUDA (SakyaMuni Buddha)  – aki NEM alapított „vallás”-t, csak tanításokat hozott le, hogy átadja  – nos, Ő megvilágosodását követően „átnézte” a Világ jelen állapotát, és megállapításai között szerepelt: „a magasabb TAN-T-RA-t még nem adhatom át nektek, mert nem vagytok képesek befogadni, hanem magasabb Világokban kell tanítanom –  majd jön utánam 500 év múlva, aki elhozza nektek megint…”. Éppen a megjelölt időben született le Jézus, akit a Világ sokféleképpen nevezett (Nazir, Isa, Jesse, Jesu, Avalokitesvara…) Mi most itt Jézusnak  mondjuk.

Azóta eltelt nagyjából 2500  év, illetve 2000 év.

A helyzet azóta sem  sokat  változott…

De nézzük meg, MIÉRT volt oly nagyon fontos az ÉG-nek, hogy újra, és újra leküldje nekünk ezt a tanítást, a magasabb TAN-T-RA-t? Azért, mert az ÉG-i Birodalmat (Shamballa, Égi Jeruzsálem  – ki hogyan nevezi) csak ezen az ALAP-on lehet megvalósítani itt, a Földön! Mindazok, akik ennek megértésére, megélésére képtelenek, NEM mehetnek be ebbe a Királyságba,  – nem alkalmasak RÁ.

Miért Jézus EREDETI tanait vesszük Mi itt alapul? Éppen azért, mert legutóbb Vele küldte le a SZERETET tanítását  – a SZÍV TAN-át –  az ÉG, hogy „megszabadít”-son! Ebben a TAN-ban valójában a SZERELMETESSÉG-ről van szó, amit a MAG-népek mindig is ÉLTEK. Ezen Élet-ben megélt, és gyakorolt LÉT-állapot miatt voltak gazdagok, és legyőzhetetlenek… és persze „mások” által irigyeltek!

A mai ember számára a „vallás” szellemi dolog, élesen ELKÜLÖNÜL a napi gyakorlattól. Ez a hasadás a TUDATBAN kezdődött, az első sikereként a kis-ÉRTŐ-nek! Ezért a mai ember, aki az anyagin kívül nem ismer más MEGHATÁROZÓ, Létét eldöntő, fontos  dolgot  – nem foglalkozik a szellemi, tudati kérdéssel –  csak hajtja az anyagi (társadalmi, gazdasági) mókuskereket egyre gyorsabban, immár végkimerülésig. Akkor pedig összeesik. VÉGE  – gondolja, és mondja (sokan  – tévesen –  a halálra is gondolnak ilyenkor). Ebben a pillanatban MEGÁLL a kerék, és kiderül, hogy Ő még mindig ÉL, és VAN, és JÓL van… és a keréken kívül is VAN Világ  – sőt, ott kezdődik csak IGAZ-án! Vagyis az ilyen „hasadt” tudatú ember számára az összeomlás a megszabadítással felér…

A felébredettek számára nem az összeomlás hozza meg a MEGSZABADULÁS-t. Ha az ősi, szerelmetességen (testvériség, EGY-ség tudat, szeretet alapú létezés) alapuló  társadalmak (közös jellemzőjük miatt MAG-népek, vagy íjfeszítők) gazdagok, és legyőzhetetlenek voltak, szerte a FÖLD-ön, („primitív” technológiáik ellenére) és bennük ismeretlen volt (!) a rabszolgaság, hanem mindenki SZABAD volt, akkor a KULCS a SZELLEMISÉG-ük, mint tudati ALAP! A SZERELMETES -S- ÉG…

EZÉRT kellett a mókuskerék működtetőinek letagadni a történelmi múltat, ezen államok létét is, beállítani őket „primitív”-nek, és csak a jóval később kialakult rabszolgatartó társadalmak létét meghagyni (a régészek NE ássanak olyan  mélyre!). Ezért kellett Jézus tanait „értelmezni” és kanonizálni (összeállítani, amit a KÁNON-ba be lehet emelni), vagyis átírni, kiforgatni, és tűzzel vassal kényszerített DOGMÁVÁ merevíteni. Ezért kell 500, vagy 1000 éves „történelmi” egyházakra hivatkozva ma is KIZÁRNI minden tanítást, ami ezekre mutat vissza.

A TAN-T-RA fogalmát a mai ember INDIAI lelki szeretet közösségek (szellemi tanítók által fenntartott „Ashram”-ok) révén ismeri, amelyek tanítását nyugati kultúrák gyermekei próbálták közvetíteni a saját tudati  alapjuk által megszabott keretek között. Számukra ez jórészt az indiai kenderhez kötött „szabadság”, amiből a szexet értették, a szerelmetesség egyetemes ELVE ott maradt Indiában. Ez eredményezi azt a mai megértést (kis-Értés-t) miszerint a TAN-T-RA a szeretkezés (férfi-nő szexuális egyesülése) legmagasabb tudása. Valóban, az alacsonyabb TANTRA tanítása, mint alap, mint testünk számára a CSONTVÁZ!

A magasabb TAN-T-RA  megértéséhez jobb, ha a Kr.u. 600-800 között TIBETBEN kialakított  – össztársadalmi alapot képező –  TAN-hoz nyúlunk. Ezt  – az akkor Kashmirban testben  élő –   Guru Rimpocse, vagy Padma Szambhava, azaz GábriÉL Arkangyal vitte fel Tibetbe, s ott az egész társadalom hajtóerejévé tette, lecserélve az elsötétedett  korábbi BöőN  – vallást vele. Ennek lesz  majd legnagyobb megvalósítója a Buda vonal Kagyü ágának tantrikus Mestere, Na-ro-Pa, Mi-lu-Pa, és a megvilágosodott jógi, Mi-la-Ré-Pa  ( Ré-Pa : értsd „megvilágosodott Atya”).

Vagyis az indiai TAN-T-RA vonal gyökérmestere az AVATAR  – GábriÉL Arkangyal, és ugyan Ő a tibeti TAN-T-RA gyökérmestere is. Ám a tibeti-t jóval később indítják (az indiai tantra-hagyomány már több, mint 1000 éves ekkor!) és a MEGVALÓSÍTOTT MESTER, Mila RePa csak 1000 évvel Mi előttünk élt! A tibeti nép zártabb földrajzi és vallási EGY-séget alkotott (mind a mai napig) így jobban megőrizte VÁLTOZATLANUL az  eredeti tanításokat. Mint mondtuk itt, Tibetben a TÁRSADALMI alap is a BUDA-ista TAN-T-RA volt, és ezért nehezebben vált kikezdhetővé.

Az alapító GábriÉL annak a tanítványi-beavatotti KÖR-nek volt a MESTER-e, akik az ÉSZAK-INDIA-i MAHAR-ADZSA-k voltak (értsd:Magyar Atyák) India máig meghatározó,  tudás-örző MAG-ja, akik legendás gazdagsága átívelt napjainkra is  – lásd TATA autógyár, mint a Világ legnagyobbja. Közülük kerültek ki a „Nap-Keleti Bölcsek”, akik Jézus Csillagát, a Bethlehemi Csillagot követve jönnek az AVATÁR Nazirt feltalálni, és majd Egyiptom után Jézust ott, náluk tanítják a védikus tudáson FELÜL a Gábri-ÉL-i iskolában. Egyiptom mellett INNEN van Jézusnak akkora  tudása, amivel öreg tanítókat is leiskoláz… Ez a beavatotti KÖR, és Jézus EGY nyelven beszélt, az ISTEN-i TANÍTÁS nyelvén. Ez egy fraktál természetű, „élő” nyelv, szó-tag-ol-vas-va érthető, úgy működik.

TAN-T-RA jelentése a nyugati közvetítők szerint TAN: tágit TRA: módszer. Tágítási módszer. Szerintük szanszkryt-ül. Nézzük ugyan ezt ős-nyelven. TAN: tan T: kereszt, vagyis „középpont” Ra: fény, delelő NAP.  Olvassuk össze (Fény-középpontúság tana). Kissé „árnyaltabb”, mint a tágítás… Persze lehet így is, rázni a tant, meg úgy is  – de én maradok a MAGyA változatnál. Csak megjegyzem, hogy az egyik „titkos” gyakorlat a „beavatottak”-nál a FényKereszt Meditáció! Ma is…

A magasabb TAN-T-RA tehát Jézus eredeti tanainak része. Talán ezért csináltak prostituáltat Mária Magdolnából… Talán EZÉRT hiányzik  – az egyébként teljes –  Jézus-i Tanokból és példákból a szexualitásunkra vonatkozó rész!

Nem hinném, hogy a Férfi/Nő közötti testi kapcsolatot tanította volna, mint alacsony TANTRA-t, pláne, hogy EZT már előtte 500 évvel BUDhA (néma „h” nem ejtjük!) megtette! A MAG-osabb TAN a SZÍV-KÖZPONTÚ LÉT FÉNY-tana! ISTEN-Emberi mivoltunkba EMEL! Azonban IGAZ, hogy az alapja, az „indító” energia, az a FöldAnya ERŐ, amelynél nagyobbat  itt, Mi nem tapasztaltunk még… Ettől indul be a folyamat, aminek van  – csak itt érvényes –  befejezése, és van MEGSZABADÍTÓ, a SZERELMETESSÉG állandó állapotába  felemelő, FÉNY-BE-AVATÓ végkifejlete IS!!!

Mi

EGY

ütt