TURUL- a szabadság jelképe

A TURUL A Forrás fényének hordozója Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent. A Turul egy sólyommadárnak a régi megnevezése, és vita tárgya még ma is, hogy az ázsiai (altáji) havasi sólyom, vagy a nálunk hála Istennek még honos, gyors-röptű, szilaj kerecsensólyom volt-e őseink vadászmadara. Utóbbiról tudjuk, hogy a … tovább olvasom …

nemzetérdek-e az olimpia megrendezése?

e fenti kérdés komoly? miért? miért? miért? e kérdés mégis Mi a közösségünk célja? A magyar nemzet méltó helyére visszaemelése. Pont. Olimpia. Mi történik most e kérdésben? “sor”-ba kötöttek e soros-pénzzel küzdenek az aktuális, de korábban még ott táncoló, most “sor”-ellenes vezetővel (hiszen ő erőst felvilágosíttatott  – kívülről –  nincs … tovább olvasom …

katedra?

Február 22 ,  a magyar hagyomány szerint szerencsétlen nap.

Ekkor ült bele trónjába Péter apostol – Antióchiában!!!!

Ennek ellenére a római és egyetemes egyház “Katedrájának” teljes jogú elfoglalását , Péter székbeültetését ünneplik a katolikusok Üszkös szent Péternek is nevezik , a “beleült romlás” jelentéssel a “trón” meg van , és a Szent Péter Bazilika egyik legfontosabb, de szemek előtt elrejtett ereklyéje egy fa trón, melyen faragott elefántcsont lapok vannak HERKULES !!!!!!! tetteivel, és Nagy Konstantiné volt.

Szt Péter széke (lat. Cathedra). A ~ félköralakú apszisának oltára fölött egy ősi pápai trónszéket tisztel a hagyomány (→ex cathedra). Gianlorenzo Bernini bronz ereklyetartója őrzi, súlya 191.383 kg. A roppant súlyú támlásszék előtt 2 nagy bronzangyal áll, fölötte másik két angyalka tartja a pápai tiarát és a kulcsokat. Kétoldalt a 2 ny-i (Szt Ambrus, Szt Ágoston) és a 2 k-i egyházatya (Szt Atanáz, Aranyszájú Szt János) bronzszobra 1658–66: Giovanni Artusi műve, 74.300 kg. – Az ereklyetartóban lévő fából faragott trónszéket 18 elefántcsontlemez burkolja, domborműveik a gör-róm. mitológia szörnyeit és Herkules erőpróbáit idézik, stílusuk a 4. sz. alexandriai művészisk-ra utal. Bizonyítottnak tekintik, hogy a trónszék Nagy Konstantin cs-é (ur. 306–337) volt, aki pogány korában különösen tisztelte Herkulest. A lateráni cs. palotában állt és a cs. ajándékaként a palotával együtt kerülhetett I. Szilveszter p. (ur. 314–335) birtokába. –
1865-től nem állították ki a széket nagy nehezen egyetlen képet kaptam a elefántcsont képekről Herkules 12 munkájával 🙂 lehet hogy a nagy Konstantin székében ülő pápák valójában a Herkulesi programot valósították meg?

az írás Szász Tibor András erdélyi tiszteletes munkája

kaotikus lexikon


Szinte BIZTOS, hisz MINDENT a Skytáktól loptak….azt követték – a HATALOM megtartása érdekében. Annyit TUDTAK csak a skytákről, hogy LEGYŐZHETETLENEK!

Szentkorona Őfelsége

A Szentkorona Értékrend Valljad, és e szerint élj: Magyarságunkkal mindannyian azt a kegyelmet kaptuk, hogy vallhatjuk azt az értékrendet, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként Szentkorona Őfelségével. Ennek az értékrendnek az alapjai: Szentkoronánk megszólítása: Szentkorona Őfelsége! Szentkorona Őfelsége a megtestesült Isteni Terv, az Isteni … tovább olvasom …

tévedek?

bevallom, az én szárnyaim még gyengék, nem bírják a folyamatos szárnyalást

olykor le kell szállnom pihenni…

ám itt alant, megtévesztő, sötét erők árgus szemekkel figyelik

hol találnak testemen egy hajszálrepedést ahová vésőjüket beüthetik,

megbomlasztva ezáltal a bennem kialakuló egyensúlyt

nincs még elég erőm, ennek kivédésére …

de tévedek!

van erőm hozzá, több is mint gondolom…

csak azt nem hiszem el még magamról, hogy erőmet használni is tudom…

Táltosok, MAGusok, Magyar Sámánok!

2017. Február 26. 15:55 következő vasárnap, délután négy előtt öt perccel ismét hívunk közös imára, szeretetteli fohászra, meditációra avagy MAGYAR Teremtésre MAGHAR Testvéreink! Január 13-án, pénteken este megmutattátok  – köszönjük MI, EGY-ütt Veletek –  hogy 70-80 ezer ember is képes volt egy időben, egy célért megmozdulni és MAGYAR Teremtő erejét … tovább olvasom …

a magyarság legkevesebb 35-40 ezer éve itt él a Kárpát-medencében

2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

 1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent europid őstelepesek közt voltak.
 2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
 3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai”. (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az.)

Az EU19 -es haplotípus eloszlásának térképe a Semino és mtsa közleménye alapján.

 • A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
 • A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
 • A magyarokból teljesen hiányzik az urali népekre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.

A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.

Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók is csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

a misztikus 108

PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN BEVEZETÉS A MAGYAR MITOLÓGIÁBA III. RÉSZ I. FEJEZET: MISZTIKUS SZÁZNYOLCAS Ha csodákat szeretnénk találni a magyar őstörténelemből, akkor keresni kell, mert csodákból bőven volt őseink világában. A csodákat meg kell keresni, de csak az talál, aki keres. Az ősi csodák ma is jól érthetőek és egyenesen elképesztő … tovább olvasom …

Turul NemzetsÉg Újjászületése – A Vér Kötelez!

„Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak.” „Száznyolcz (108) tartománya van száznyolcz (108) nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz (108) nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s nem többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól … tovább olvasom …

a FÜGGETLEN MAGYAR ÖNRENDELKEZÉSÉRT

Áldottak! RIADÓ! MOST KELL TENNI … MOST KELL MAGYARNAK LENNI! MOST VAN az IDŐ! Putyin elnök látogatását még a PESTI OLDALON (Parlament) tartották meg “hivatalosan”.  Orbánt még nem engedték Budára(!?) Mit gondoltok MIÉRT? MI VAN BUDÁN, AMIÉRT a KIEGYEZÉS után a nemzetközi Zsidóság megépíttette a Parlamentet a Budával ÁTELLENES oldalon, … tovább olvasom …

értsétek meg! véget ért …

Pár hete (a jelenleg közismert időszámítás szerint) 2016. december 21-én 11:45-kor elkezdődött a FÉNY új éve. Ez tény. Mindenki számára tény, akár elhiszi, akár nem. Ez az év a Változások, fizikai síkon is mindenki számára felismerhető módon történő megjelenésének éve. Tény. Mindenki számára, akár hiszi, akár nem. Miért is jelenthetjük … tovább olvasom …

áldás-áldás-áldás

hallhatjuk, olvashatjuk már úton, útfélen
mintegy elköszönés gyanánt
“Áldás! Áldás! Áldás!”

lexikálisan itt egy link a sokból, majd egy másik de ugye nem erről beszéltek?! segítsetek megérteni Ti akik ezt írjátok, mondjátok, Ti, akik Isteni lényként éltek szavaitok szerint

Kinek az áldása? Kitől? Kire? Áldás, csak úgy bele a levegőbe? Az is jobb, mint az eddigiek, annak is örülünk, de ennél azért egy MAGYAR ember többre képes, nem? Lépjünk egy fokkal feljebb! Talán szakadjunk ki a dogmákból is.

Szabadjon megkérdeznünk, amennyiben hiszitek a Magyarok Istenét, miért nem az Öregisten áldását kéritek az olvasóra? Lehetne esetleg Boldogasszonyunk áldását kérni? Avagy amennyiben tisztában vagytok Isteni létetekkel, miért nem a Ti áldásotokat adjátok a hallgatóságra?

Nagy tisztelettel köszönjük időtöket a fentiek olvasására! Valamint Áldásunk Reátok, amennyiben ezen el is gondolkodtok és természetesen akkor is ha még nem.

szeretettel,
MI

Jézus Urunk evangéliuma

 1. Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.
 2. Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság Fényvilágába.
 3. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.
 4. Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenhiúság méltóságát.
 5. Amíg az örök Szeretet teremtőjét – akit ti Istennek neveztek – meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelkezésének és akaratának hirdetik.
 6. Amíg a mindent előre elrendező, és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett – az ember – és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse – „Törvénynek” nem nevezte egy parázna nemzetség.
 7. Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.
 8. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit, és azokban az Igazságra intés felemelte ujját.
 9. Aki Istennek tisztelik a maguk csinálta írást, azt „Törvénynek” nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.
 10. Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.
 11. Ha majd legyőztem a halált, és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.
 12. De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék, és mindnyájan legyetek az Ő Igazságában.
 13. Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.
 14. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
 15. Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok, és bűneitek terhétől csak az Ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
 16. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültettek a lélekben.
 17. Tartsátok meg ezért és kövessétek az én tanításaimat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem, és megmaradjatok az én Igazságomban.
 18. Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.
 19. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad.
 20. Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is veled és új erőt kapsz.
 21. A Lélek Világosságára gyújtott tűz is szent. Általa is tisztulhat lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.
 22. A Fény-tüze és Tűz-fénye adja lelkednek sugarát. Mely segít is, gyógyít is – ha úgy akarod, és kéred a kegyelem erejét hozzá.
 23. Maradj hűséges, és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítelek. – De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.
 24. Nehéz az Igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. – De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.
 25. Én úgy parancsoltam: „Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!” – Ez legyen életvizeteknek forrása: a SZERETET.
 26. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy – közös.
 27. A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi élted vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint hullott falevél, melyet a szelek visznek magukkal, s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
 28. Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.
 29. Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.
 30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. – Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.
 31. De maradjatok mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszok hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.
 32. De én veletek maradok a világ végzetéig!

Az érintés hiánya

Az érintés hiánya sokkal súlyosabb lelki zavarokat okoz, mint a szex hiánya.

Amikor megérintünk valakit, megváltozik a megérintett fizikai érzete – csökken a feszültséget okozó hormonok szintje, csökken az idegrendszer feszültsége, javul az immunrendszer állapota és ez kihatással van a viselkedésünkre, hangulatunkra.
Nagyon sok embernek, akinek az életéből hiányzik a szex, elsősorban a gyengédség iránti vágya nem teljesül.
A szerelmesek azért szárnyalnak, mert átlagosan négyszer több érintést, ölelést, simogatást adnak egymásnak, mint a többi ember.
Kutatások igazolják, hogy az az ember, akit valaki gyakran a karjába zár, magához ölel, a szívéhez szorít, kevésbé frusztrált, kevésbé szorong, a félelemérzete csökken.
Az ölelés oldja a stresszt. A kutatások szerint az érintés szükséglete sokkal erősebb a táplálék iránti szükségletnél.
A testi kontaktus szükséglete folyamatosan jelen van az életünkben, de a társadalmi szabályok a legtöbbször megakadályozzák az érintések vágyát. Pedig az érintésnek hihetetlen nagy, mondhatni csodát tevő energiája van.
Az érintés, a simogatás felülírja a fájdalomérzést.
Virginia Satir pszichológus szerint napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten tartáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, mi hány ölelést adunk és hány ölelést kapunk naponta? Az ölelés szempontjából éppen csak túléljük-e az életünket, vagy gyarapodunk-e általa? Családtagjainkat az anyagi javakon kívül ellátjuk-e elegendő testi érintéssel, hogy az egészségüket is megtámogassuk?
Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a
közöttük lévő falakat, jobban mint bármi
más, és mindannyian reagálunk rá.
Az érintésben energia van, csodát tévő energia. Az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat.

A szeretet a legerősebb gyógyító erő.

Az érintés, az ölelés és a kézzel való kontaktus – amikor szeretetet adunk vagy kapunk – fizikai, szellemi és érzelmi változást idéz elő bennünk. Nagyon kevés az érintés és az ölelés. Hozzáérni valakihez és megölelni, nem is olyan egyszerű… Nem lehet tudni, hogy a másik ember hogyan reagál. Lehet, hogy ellök magától és ellenségesen viszonyul a közeledéshez. Ez eggyel több ok, hogy megpróbáljuk feloldani a gátlásait.

A szeretethez bátorság kell.

Készen állni, megkockáztatni, hogy ellökjenek maguktól, hogy fájdalmat okozzanak, de leggyakrabban mégis győzni fogunk. Érdemes megpróbálni… Az emberek előbb-utóbb megnyílnak nekünk. Ha mindannyian arra várnánk, hogy a másik ember teszi meg az első lépést, akkor mi lenne velünk? Csak ölelésre kell tárni karjainkat, és ezzel megnyitjuk a szívüket. Akkor majd megérzik a szeretet energiáját, melyet az érintés ereje lobbant lángra.

forrás: http://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu

Gyertyaszentelő BoldogAsszony elé

Világunk VAJÚDIK. A megszületés pillanatait éljük.   A változást ígérő új amerikai elnök ELLEN a pénzhatalom minden követ megmozgat.   A HAMISSÁG, a STN harcol  – végvonalait védi –  az IGAZSÁG ellen.   Sorra, rendre lebuknak a csalók, kiderülnek a hamisságok, a „Média” elvesztette hitelességét a tájékoztatásban.   A Brit Birodalom és a Vatikán is elbukik.   A Világ legnagyobb adósai nem tudnak, nem AKARNAK fizetni.   Nekik „ez nem szokásuk” itt „minden az övék”…!

A TUDATÉRT folyik a küzdelem. Pénz-uralom, vagy SZERELMETES LÉT?

Putyin, a népünkkel lojális Orosz elnök Gyertyaszentelő NagyBoldogAsszony napján Magyarországra jön.   A gazdasági és morális csődben vergődő EU, Oroszország ELLEN hergeli a népeket.   Putyin hazánk pénzügyi gazdasági és társadalmi felvirágzását kínálni jön.   Kölcsönös tisztelet és gazdasági előnyök alapján.   600 „mentalista” kíséri.   Ők a valódi testőrség.

Kormányzására Putyin  – minden oroszok pátriárkája –  Kirill pópa ÁLDÁSÁT KÉRTE.   A transzcendens dimenziókat ismerő férfi.   Skyta tudatú államvezető, hagyományainkat, történelmünket  – szerepünket az ARANY KOR-ban –  ismeri!   A JÖVŐ katalizátora is Mi, Magyarok vagyunk. Putyin TUDJA ezt!

Hatalmát már rég megtörte volna a STN hatalmi gépezete, HA TUDTA VOLNA.
Az oroszok katonai fölénybe kerültek. Földönkívüli segítséggel.   Őt kérték fel együttműködésre  – az egyensúly visszaállítása érdekében…   Gazdasági hatalmat a nemzetek ÖSSZEFOGÁSÁVAL értek el, megszervezték a BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) közösségét.

A kibékíthetetlen, SZEMBEN ÁLLÓ hatalmi érdekek, ellenséges katonai erők időszaka VÉGET ÉRT!   A Föld immár kilépett a GALAKTIKUS színtérre, és mint ilyen, nem irányíthatják többé azok, akik eddig: IDEGEN, EMBER-gyűlölő LÉNYEK!   Rabszolgatartók.   Tudat-, és gén-manipulálók !

JóISTENÜNK VELÜNK VAN … akaratából eljön a SZABADSÁG, az IGAZSÁG és a SZERELEM URALKODÁSA