MagUra – Kárpát-medence egyesítése

„Az örmény írásos dokumentumok „Hunfajta Szkítái”, a „Hóri-Horgas” Méd-Pártos Szittya vitézek, kiket a történelem szétszórt, és maradékaikat Atilla nagy királyunk és „Árpád Apánk”, a testvérnépek által évezredek óta lakott Kárpát-medencében tömörítettek egybe: a mi magyari népeink!” – Rev. Dr. Mihály Ferenc –

Szent Koron Át – Bizalmam az Ősi Erényben

ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek prímásnak (1440-1465): „Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum.” [Archiregnum Főkirályságot, Őskirályságot jelent] Szent Koronának extraperszonális teljhatalmat kölcsönző, joghagyományunkban rögzített, alkotmányos felfogás egyben a Kárpát-medencét ősidők óta benépesítő … tovább olvasom …

Jézushitű Atilla király származása

Vegyük sorban a Krónikáinkban található adatokat. Anonymus: „a nagyhíríi és igen hatalmas Atilla királyról” beszél. A Képes Krónika (1358) szerint: „a Hunok, Médek, Gótok és Dánoknak királya.” A Budai Krónika (1473) szövege a következő: „ATILLA Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki ENGADI-ban született, a nagy NEMROTH unokája, a magyarok, médek és gótok királya, … tovább olvasom …

Tihanyi Apátság Alapítólevele

Amikor a Nemzetközi Orientalista Kongresszus 1974. évi és a Sorbonne-on tartott megnyitó ülésén – igen dobogó szívvel- így kezdtem előadásomat: „a holtnak tartott sumer nyelv nem tűnt el, hanem megmaradt a magyar nyelvben”, a világ minden részéből odasereglett sumerológusok hangosan kinevettek. De a végén minden jóra fordult. Ugyanis az 1055-ből … tovább olvasom …

A Tűz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság Áldassék: a Tűz csiholója, Aki az ismeretlen lángra Úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy Isten, hóban vacogva Fogadta szent munkája bérét: Még ma is minden … tovább olvasom …

Ősi intElem – Táltos tanítÁs

Egyszer egy öreg táltos így szólt egy hitehagyott, megkeseredett magyar emberhez: – Azért születtél, hogy adj és nem azért, hogy megadd magad! – Egymást emelve mindenki tegye Östen adta dolgát, s nem lesz baj. – Östen törvénye őseink szellemében Eleve Él. – Térj vissza őseid szelleméhez, s lehull az ármány, … tovább olvasom …

Atilla karma

„Csillag esik föld reng: jött éve csudáknak! Ihol én, ihol én pörölye világnak!”

„Kelet ősi filozófiája szerint az élet és halál, az új formák teremtése és az avult formák megsemmisítése egyformán az isteni tervbe tartozik. Az ok és okozat (karma) nagy törvénye szerint a múltban vetett okok magukban hordják a jövő aratását. Atilla küldetése az okok világában fogant, ő volt népével együtt Európa karmájának végrehajtó hatalmassága. Isten ostora.”

– Dr. Blaskovich Lajos: Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja 1942.)

Két farkas…

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta: „Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. – A félelem, a düh, a irigység, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, … tovább olvasom …

miért is káros a pénz-mágia?

Miért ragaszkodtak annyira a pénzkibocsátás jogához?

Az elmúlt rövid időszak pénzkibocsátóinak ‘vallása’ szerint, amennyiben bárki, csak megérinti az általuk írt papírost, melyre az ő szerződésüket írták, a megérintő máris szerződött társukká válik. (Más okból is tényleg érdemes volt ismerni pl. a Talmud tartalmát.)

A pénz is egy szerződés, egy mágia, önmagában egy fekete mágia. Amint megérintetted, máris elfogadtad a szerződésüket, melyben a rabszolgájukká váltál. Szabadon kizsákmányolhattak, hiszen szerződésük volt rá. Nem véletlenül voltak telenyomtatva mindenféle szimbólumokkal. Szóval a pénzmágia káros volt az egészségedre. 🙂 Ahogy a pénzkibocsátás jogának átengedése káros volt minden nemzetre, kik ezt megtették.


Elmondhatjuk mára, hogy felébredt MAG nemzetünkben egyre többen ébrednek rá erejükre, és nagyon sokan vannak, akik a pénznyomtatók legerősebb fekete mágusainál is messze erősebb mágiát gyakorolnak már mindennapjaikban. A szeretet erejét. Ti vagytok az igazi mágusok.

Ez az írás csak egy magyarázat, amire már Te is rájöttél.

Az Öregisten áldásával!
MI

Rusz Rurik-dinasztia Hun volt

A Rurik-dinasztia vagy Rurik-ház a Kijevi Rusz és utódállamai fejedelmeit, majd Oroszország első cárjait adó uralkodóház volt 862 és 1598 között A dinasztia alapítója a varég Rurik vezér (Rorik Konung, ?-879) volt, aki a Nyesztor-krónikában leírtak szerint fivérével a Ladoga-tótól délre eső területeken telepedett le. Testvéreinek halála után Rurik vezér egyesítette a családi birtokokat, és Novgorod környékén fejedelmi székhelyet létesített. … tovább olvasom …

Jézushitű Árpád vezér származása

Történelmi tény, hogy „utolsó hazajövetelünk” törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az „Árpádi törzs” a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. IV. Béla királyunk felesége: Laskarish Mária ide küldte Ottó frátert három társával, hogy keresse fel … tovább olvasom …

Szkíta András Apostol

András halász volt a Galileai-tó partján a Názáreti Jézus idejében. Bethsaida városában lakott ő is meg testvére Péter is. Jézus megjelenése előtt András megismerte Keresztelő Szent János tanításait, majd ő lett Jézus első tanítványa, s vele együtt Péter is. Jelen volt a csodálatos kenyérszaporításnál, amikor a Názáreti 5 árpa cipó … tovább olvasom …

Ha jobbá akarod tenni a világot, szeress egy Nőt

Ha jobbá akarod tenni a világot, szeress egy Nőt…úgy igazán…
Találd meg azt, aki a lelkedet szólítja meg.
Akit nem ésszel választasz.
Dobd el az ideálisról alkotott listát.
Csak figyelj.
Figyeld a szemét.
Hallgasd a szívét.
Ha jobbá akarod tenni a világot, szeress egy Nőt…
Szeresd őt észérvek, indok nélkül.
Önmagáért.
Ne azt mondd, hogy meghalnál érte.
Azt mondd, hogy élnél érte.
Mondd el neki, hogy boldoggá tesz a lénye.
Öröm, hogy melletted van.
Ha jobbá akarod tenni a világot, szeress egy Nőt…
Szeresd minden arcát, és ő meggyógyít.
Gyógyítja sebeidet,
mely magányossá tett és elkülönít mindentől és mindenkitől.
Visszavezet elhagyatott lelkedhez, gyógyítja megtört szívedet.
Ha jobbá akarod tenni a világot, szeresd a Nőt,
kit lelked hívott.


Budai Gábor — fészbúk

Róma kulcsai: Vatikán = Viva Atilla Kán

„A mennyország kulcsai Szent Péternél vannak!” – így tartja a keresztény köztudat jó néhány évszázada. Jézus Krisztus Kéfásra („Kőszikla”), a későbbi Szent Péterre alapozta egyházát. Az analógiás gondolkodás – régen ez nem okozott nehézséget – eredményeként a mennyország kapujában álló cerberus (kulcsár) szerepkörében látjuk viszont a Simonból lett Pétert. Egyházatyák … tovább olvasom …

a gondolat, a szó, a tett egysége

Az elmúlt napokban írnom kellett azokról akikben közel sem található meg

a gondolat, a szó, a tett egysége

mint a szakrális lét belépési alapfeltétele

és ezek az írások, igazából a saját tetszésemet sem váltották ki, mégis LE KELLETT írnom.

Miért? Azért, mert akikben hiányzik e hármasság, vagyis maga a MAG Teremtő Erő alapja, azok a jelenlegi, magamutogató  magyar véleményvezérek, vagy megmondó emberek, vagy pl. a könyvtári történelemkurkászok. Ők kerültek előtérbe rövid ideig itt is és érdemtelenül energiát fordítottunk rájuk. Viszont ez is véget ért. Ők is már csak a felejtésünk áldásait érdemlik.

Így aztán viszont nem ejtettünk még szót az arra igazán ÉRDEMES MAG Teremtő többségről, akik megváltoztatták a világot az elmúlt hetekben.

Azokról a tiszta szívű Magyar Emberekről, akik EGY-ségbe álltak szívük által vezérelve és EGY-ütt véglegesen meggátolták a sötétség valaha lehetséges visszatérését a Földre. EGY-ütt szóltak az Öregistenhez és megmutaták, hogy a MAGYAROK FELÉBREDTEK.

Nagy Tiszteletem és Szeretetem tolmácsolom Felétek!

Felétek, igaz magyar emberek, akikben nincs ott a feltűnési viszketegség, a kirívóan magyarkodó öltözködés, a tüntetés miatt utcai tolongásra biztatás, az alaptalan gőg és büszkeség. Nincs Bennetek más, a sötétség által generált vágy sem. Csak a Fény, csak a Tisztaság. Szeretlek Benneteket MAG Nemzettársaim. Kívánom, hogy mindannyiótokban maradjon meg ez a szerénység és alázat, hiszen Belőletek választódik ki a MAG Népe új, tiszteletre méltó, szakrális vezetése!

Minden felelősségemmel együtt megígérem Nektek, hogy nagyon hamar eljön az Öregisten kézzelfogható áldása, és ezt követően emberhez, magyarhoz méltóan, JÓL élhetünk a szeretet alapú, tudatos jóléti Új Hazánkban.


Az Öregisten áldásával!
MI

KáRPát – BáRKa – MagUra

Tisztában kell végre lennünk azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelősségünk ŐSEINK hagyatékának kezelésében, a jövő nemzedéknek történő megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer évvel ezelőtt is megvédte a … tovább olvasom …