részvétel a rendezvényen

A részvétel lehetősége a Jövőkép rendezvényen előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezők kizárólag azokat engedhetik be a Jövőkép rendezvény területére, akik a szervezőktől előzetesen drótpostán egy kódot kaptak, mely kód tartalmazza a nevüket telefonszámukat és e-mail címüket. Vonatkozik ez mindenkire, a rendezőkre, a szervezőkre, a fellépőkre is. A helyszínen regisztrálni nem lehet. A rendezők e kód alapján adhatnak át minden előzetesen regisztrált érkezőnek egy ma még szokványos karszalagot.

Az alkohol és füstmentes Jövőkép rendezvény nyugalmának bármilyen megzavarását el kívánjuk kerülni. Akik inni, drogozni akarnak ezen a szent napon, úgy is más rendezvényt választanak, hiszen elég bő a választék.

A Jövőkép rendezvény a MAG Népe tiszta szívű, szeretetben élő, szeretettel teli magyarjainak kerül megrendezésre. Kicsiknek és nagyoknak avagy régieknek és újaknak, MAGYAROK-nak. A többieknek is tiszta szívvel kívánjuk: érezzék magukat jól, ahogy ők azt gondolják, de máshol.


A Jövőkép rendezvény az Öregisten által vezérelve szerveződik és nem földi hívságok fesztiválja. A Jövőkép rendezvény kiemelt jelentőségű a MAGYAR NEMZET felemelkedése útján. Nemzetünk mostanra megérett  – a szabadság vágya feltámadásának okán, önmaga tudati felvilágosodása okán, s mivel véget ért a káosz és bizonytalanság kora, s az kiváltotta egységvágyát is –  hogy MEG IS MUTASSA az EGYSÉG képességét, az Öregistentől kapott minőségét.

Ez az év csak erről szólt eddig is. MAG Testvéreink, köszönjük, eddig is bizonyítottátok erőtöket.


Nem a résztvevők számának növelése, nem a minél nagyobb tömeg elérése a célunk. A megjelent, előzetesen regisztrált, magyar lelkű résztvevők feladatot is kapnak, hiszen a Jövőkép rendezvényen hallottakat haza kell vinniük és továbbadniuk, de elsősorban a jelen lévő tisztaságukkal növelniük kell a MAG Népe felemelkedési SZER-tartásának erejét.

Ha csupán 100 MAGYAR EMBER jelentkezett volna, már azzal is kifordítjuk sarkából a sötétséget…

Az Öregisten áldásával!
MI

kért öltözet a SZER-tartásokon

számít-e a viselt ruhád színe a SZER-en?

egy kicsinkát igen … 🙂 elemezzünk csak…

Fekete

 • az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka jelképe
 • a színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma
 • a lemondás színe, a gyász kifejezője, a gonosz erőkhöz kötődik
 • a (judeo-)kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe
 • a világtól, az élettől való elfordulást is kifejezi
 • az alkímiában a szín hiánya a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe
 • a fekete ruha a viselője egyfajta szeretethiányát, instabilitását, energia igényét is jelenti

Fehér

 • a fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe
 • lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi
 • a béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója
 • az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú, a Buddha születését jelző álom elefántja, a Szentlélek galambja
 • a fehér virág a gyermekáldást jelenti
 • a hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása
 • ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett
 • a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett

és mondd, Te mit választanál?


MI azt kérjük Tőled, hogy lehetőleg a SZER-en fehérben legyél

a bűvös 30-as? avagy a rosta-korszak is felgyorsult?

Vajon

 • 30 éve csak 30 embert indítottak útjára 30 ezüstpénzért?
 • vagy mára csak 30 maradt talpon?
 • lehet, hogy a 30-as ocsúban azért vannak tisztességes, tiszta szívű ámde naiv emberek is? és akkor még kevesebb már a 30 éve ellenünk harcba küldött talponállók száma?

Vajon miért hiányzik e 30-ból a szakrális lét alapfeltétele: a gondolat, a szó a tett egysége? A kérdés csak költői, természetesen!

Szeretett MAG Testvéreim! Csak ismétlem korábbi szavaim: a szívetekkel lássatok!


Magasabb fokozatba kapcsolt a rettegés. Mert beindult a rosta is. Kihullik a férgese, és a férgese nem akarna kihullani…

Versenyzel a nézettségért?! Versenyzel a negyedik (vagy ki tudja már hányadik) magyar királyságért? Újra összeugrasztanád vagy szétterelnéd a magyarságot (hiszen ez a parancsod Te 30, 30 éve, tudjuk)

Tudjad még Te 30! SEMMI nem működik a nagyon közeli Jövőnkben, ami a letűnt sátáni korszak alapjaira épít. Ezek mind már csak a múltadban léteznek:

 • versengés  – legyél Te a jobb, a gyorsabb, mert lemaradsz… kimaradsz — és ugyan miből is?
 • pártokrácia
 • “demokrácia”
 • félelemben-tartás
 • betegségek
 • elemzések kora  – ezerkilencszáz ötödikén … öt perckor józsimondta és ekkor ezmegez… 😀 persze kellettek eddig ilyen agyak
 • ok-okozati összefüggések végeláthatatlan keresése  – ha nemzetgyűlsz, akkor majd megoldod; ha ügyvédhez mész, akkor majd nem kell fizetned …
 • alkotmányozósdi  – mindegy honnan 89-44?
 • műtáltos világ (táltosképzés?! öntáltoskijelölés?! stb.) ajjaj; tényleg? ez így működne? mire is? jó sok jövedelmet képez és megeszik a zemberek? … aha, értjük …
 • műmagyarkodás (drága bocskaik, drága felszerelések,  nem olcsó autókban szépen csomagolva helyszínre szállítottan) ez csak színház, és a szívedben mi is van? ott belül az? tudod …?

Elmúlt! Végleg. … és ne menjen a levesbe se! sehova, semmi … CSAK felejtsd el, Szeretett MAG Testvérem!

A dualista világ embergyűlölő receptjei már működésképtelenek.

Hol is van szíved diktátuma? Hol is van az Öregisten diktátuma? Ahol azt megtalálod, ott a megoldásod. Ha ott még pénzt is látsz, keress tovább, még nem találtad meg! Ott van, Benned, a lelkedben, a szívedben.

A szeretet alapú, tudatos jóléti világban épül az ÚJ HAZÁNK.

Csakis és kizárólag a tiszta, a feltétel nélküli szeretet, az Isteni szerelem. (Azért a MAG Népének van ám más feladata is!)


Tudod 30? Szeretünk Téged is. Esélyed van ma még, hogy belásd, hibáztál, és kegyelmet nyerhetsz. Még akkor is, ha nemzeted ellen tettél tudatosan  – kérded joggal –  vagy parancsra, zsarolva vagy megvezetve? Ezt viszont ne velünk vitasd meg. Az Öregisten előtt hiába is színlelnél. Ő dönt Felőled is. Nem Te és nem más ember.

A tiszta szívű magyar emberek jövője nagyon más, és az a Jövőkép is itt van már. Itt toporog, mert a MAG Népe már felébredt. Teremtsd Te is azt, lépj be, és élvezd a Teremtésed áldását…


Az Öregisten áldásával!
MI

Atilla Népe

„Az a legenda még ma is él Mikor Atilla népével itt élt Az a föld még ma is nekünk terem Pedig ezerötszáz év is eltelt Hegyek, Folyók, Rónák, Fenyvesek Halljátok most az énekem… Atilla Népe nem élhet igában a Hun Nemzetet még az Isten is Áldja Bontsd ki zászlót, emeld … tovább olvasom …

A Magyar Tan – T – Ra kapcsolat

A Magyar Tan-T-Ra kapcsolat

avagy mi közünk  Buda-tanításához?

Sokan kérdik, hogy   – Mi Magyarok vagyunk –  mi közünk Buda tanításához? Tekintettel arra, hogy ma már felnőtt egy generáció, amelyik nem tudhatja, hogy Buddha = Buda, ezért el kell mondanom, hogy a Világon MINDENÜTT Buda-ként EJTIK e nevet, SEHOL sem erőlködnek a néma „H” ejtésével! Egyedül nekünk, magyaroknak a fővárosa ŐSIDŐK ÓTA BUDA … (melyet csak 1873 óta hívnak Buda-pest-nek)

És most egy pillanatra Tibetbe kell mennünk, méghozzá időben vissza, a 8. századba. Ekkor Trisong Decem Király  – akit a tibeti hagyomány Avalokitesvara reinkarnációjaként tisztel –  a közállapotok „elsötétedése miatt” segítségül hívja Guru Rimpocset, azaz Padma Szambhava-t  – akit mi Gábriel ark-angyal néven ismerünk… (Avalokitesvara Jézus ottani  neve).

Guru Rimpocse

Róla érdemes tudni, hogy felkészítő Mestere volt  – még leszületése előtt –  mind Budának, mind Jézusnak  – EssE (… és mindketten Szkíták voltak)!

Padma Szambhava (Lótuszban született-tehát NEM anyától) adta Tibetnek azt a Tanítási Út-at, amit a Buda tanítási Rendszerben Vadzsra-jana-nak, vagy „Gyémánt Út”-nak neveznek  –  Nyugaton egyszerűen csak „Tibeti Buddhizmus”-nak. Mi a Tan-T-Ra Út-jának, azaz „NAP-Kereszt-Tan”-nak! (Vadzsra egyik jelentése: férfi hímtag, phallos)

Tibet ettől kezdve 1200 évig ebben a rendszerben élt  – IGEN MAGAS SZELLEMI szinten, a Világ EGYENSÚLYÁT tartva az elsötétedő „Nyugat”-tal szemben.


2005-ben a Tibeti Mesterek ÁTRUHÁZTÁK tudásukat a Magyarokra  – mondván: mostantól a Dharma (Isteni akarat) OTT működik… és eltávoztak a Földről. Egyikük azonban Magyarországra költözött, éppen AZ, aki anyai ágon a Tan-T-Ra gyökér-Mester, Naropa leszármazottja. Ezt a láncolatot az életében MEGVILÁGOSODOTT tanítvány, Mila-Repa-ról (élt a XI. században) nevezték el (Naropa – Milupa – MilaRepa).

Vagyis a végidőkre VISSZAJÖTT HOZZÁNK  – EssE-követőkhöz –  amit Gábriel ark-angyal (a Szkíta Buda Mestere) hagyott a földi EMBERISÉGRE!

Ha még mindehhez hozzátesszük, hogy Nepálban (Kat-Man-Du) Buddhista szerzetesek őrizték NIMRÓD „sírját”, ahol mind a mai napig TITOKBAN PÁLOS hagyományokat is ápolnak, akkor könnyű belátni SZEREPÜNKET és a BUDA hagyatékkal való ÖSSZEFONÓDÁST…

Bizonyára ezért áll OTT  – a CSABA-hegyen –  KOPPÁNY kolostora, a Dalai Láma székhelyeként.

 

sok ember tette már fel nekem a kérdést

Sok ember tette fel már nekem a kérdést, főleg akik ismerik az élettörténetem pár részletét, hogy annak ellenére, amit sok ember tett ellenem, mi motivál még mindig abban, hogy minden anyagi javamat feláldozva, mégis az embereken, az emberiségen szeretnék segíteni?

A legtöbb ember keresi önmagát, keresi a helyét itt a földön… nehezen tudják még mindig megérteni, hogy én már nem azokon az embereken keresztül látom az emberiséget, akik bántottak, bántanak, becsaptak, megloptak, vagy csalódást okoztak…. ha mások segítésén munkálkodsz, nem jut idő magadat keresni, mert leköt a szolgálat, … és észre sem veszed, mikor jössz rá, hogy végül is már önmagad vagy , mert azt teszed, amiben kiteljesülsz, örömödet leled, éltet téged, és mindig is ezt az érzést kerested……

Most rajtad a sor… Tanulj, és tanítsd, amit már tudsz… Így találod meg önmagad …. Nem ez az egyetlen út… De ez is egy út… Első pillantásra úgy nézhet ki a Virtuális iskolánk, mint egy személytelen, technikára alapuló, gépiesített információátadás. Az internet is csak egy út, egy nagyon széles út, amin nagyon sok ember képes akár egy időben is, egy közös cél felé haladni. De itt az ideje, hogy ne csak mindenki azt várja, hogy kitől mit kaphat… ne azt keresse, ki tudja meggyógyítani, ki tudja megoldani az életét. Mindenki nézzen egy kicsit magába, és vegye észre, hogy mit tud ADNI …. Miben tud segíteni ….. másokon…… másokon keresztül pedig önmagán…..

Akinek szimpatikus ez az általam választott út, amit taposok, és egyre szélesebb lesz, elég széles ahhoz, hogy akár több tízezren, százezren haladjunk rajta, és szeretne velünk tartani, na azok gondolkodjanak el azon, mivel tudnának az iskola jó működéséhez hozzájárulni.


www.eletiskolaja.eu