a gondolat, a szó, a tett egysége

Az elmúlt napokban írnom kellett azokról akikben közel sem található meg

a gondolat, a szó, a tett egysége

mint a szakrális lét belépési alapfeltétele

és ezek az írások, igazából a saját tetszésemet sem váltották ki, mégis LE KELLETT írnom.

Miért? Azért, mert akikben hiányzik e hármasság, vagyis maga a MAG Teremtő Erő alapja, azok a jelenlegi, magamutogató  magyar véleményvezérek, vagy megmondó emberek, vagy pl. a könyvtári történelemkurkászok. Ők kerültek előtérbe rövid ideig itt is és érdemtelenül energiát fordítottunk rájuk. Viszont ez is véget ért. Ők is már csak a felejtésünk áldásait érdemlik.

Így aztán viszont nem ejtettünk még szót az arra igazán ÉRDEMES MAG Teremtő többségről, akik megváltoztatták a világot az elmúlt hetekben.

Azokról a tiszta szívű Magyar Emberekről, akik EGY-ségbe álltak szívük által vezérelve és EGY-ütt véglegesen meggátolták a sötétség valaha lehetséges visszatérését a Földre. EGY-ütt szóltak az Öregistenhez és megmutaták, hogy a MAGYAROK FELÉBREDTEK.

Nagy Tiszteletem és Szeretetem tolmácsolom Felétek!

Felétek, igaz magyar emberek, akikben nincs ott a feltűnési viszketegség, a kirívóan magyarkodó öltözködés, a tüntetés miatt utcai tolongásra biztatás, az alaptalan gőg és büszkeség. Nincs Bennetek más, a sötétség által generált vágy sem. Csak a Fény, csak a Tisztaság. Szeretlek Benneteket MAG Nemzettársaim. Kívánom, hogy mindannyiótokban maradjon meg ez a szerénység és alázat, hiszen Belőletek választódik ki a MAG Népe új, tiszteletre méltó, szakrális vezetése!

Minden felelősségemmel együtt megígérem Nektek, hogy nagyon hamar eljön az Öregisten kézzelfogható áldása, és ezt követően emberhez, magyarhoz méltóan, JÓL élhetünk a szeretet alapú, tudatos jóléti Új Hazánkban.


Az Öregisten áldásával!
MI

Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!