A Kettőskereszt üzenetének megfejtése

A Kettőskereszt misztériuma

Alapállásként ezúton szeretnénk rögzíteni, hogy Kettőskereszt alatt az alábbi szimmetrikus formát fogadjuk el, egyetértve Szondi Miklós rovásoktató és Grandpierre Atilla csillagász-fizikus azon álláspontjával, amely szerint az egyenlőtlen hosszúságú vízszintes szárral rajzolt kereszt, nem más mint kereszt a kereszten és nem felel meg a „Kettős”-elvnek (vagyis hogy egyenrangúak és egymásba tükrözhetőek), így nem lehet rá Kettőskeresztként tekinteni.   indexKettőskereszt egyidős az emberi tudattal, az univerzális létezés olyan kódja, amely utat nyit belső világokba, feltárva mindazt, ami Szer-törvényéhez elvezet. Évezredek tudása sűrűsödik egyetlen jelbe, kifejezve a kozmikus Egy-ség állapotot, a kitükröződés Kettősségét, létezés körforgásának Hármasságát és az elemi energiák Négyességének összekapcsoltságát. Egyensúlyt képes teremteni az egyenlő száraival, a teret és időt átható metszéspontjaival, ugyanakkor az ősi teremtésmítoszok Tojás-ból születő világképét is magán viseli, ahogy az ovális forma két központi pontját kijelöli.

images

Nézzük meg közelebbről ezt a kivételes szimbólumot és annak kódrendszerét:

1. Egy-ség jelölő

Közismert tény, hogy rovás ‘eGY’ betűjének jelölése is a kettőskereszt szimbólumát írja le, amelynél az ‘y’ mint jövevénybetű helyett az őseink által használt ‘i’-t helyettesítjük be, akkkor ‘egi’ vagyis ‘Égi’ jelként is meghatározható Életfa (Tejút) szimbólumot kapunk. A Tejútnak pedig 2 beavatási pontja van (Nimród, Kígyótartó), ahogy a Kettőskereszt is két metszéspontot alakít ki, a fentről lefelé áramló vertikális energia által átmetszett horizontális síkokat megjelenítő két párhuzamos vonallal. Táltos hagyományainkkal összhangban a lélek is e két ponton kapcsolódhat fel, hogy a Tejúton találkozhasson a többi lélekkel feltöltve magát az „Egy-Isten” energiájával, egyúttal ez az út jelöli ki számára a leszületést, visszatérést a földi jelenvalóba.

Kettőskereszt a hermetikai ‘Egyteljesség’ fogalmának is a képi hordozója.

„Igaz, tévedéstől mentes, bizonyos és valóságos,

Ami lent van, az, mint ami fent van, és

Ami fent van, az, mint ami lent van,

Hogy beteljesítse az EGY csodáját /teljességét/.” (Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina Mireisz László fordítása)

A hermetikai kapcsolatot népművészetünkben megjelenő Mag-szimbólum adja, amely egyenlő szárú kereszt formájában jelenik meg. A Kettőskeresztben két Mag kapcsolódik fentről lefelé és lentről felfelé: a felső Magból (Magosból) alászálló isteni őstudás megtermékenyíti az alsó Magot, amely ezáltal megtermékenyülve visszatükrözi a fenti Mag isteni természetét, kialakítva ezáltal a Teljesség univerzális szimbólumát.

images02

2. Kettősség világát tárja fel

Szimmetrikus jel, tükrözhető mindkét irányba és ugyanúgy visszaadja önmagát. Vízszintesen tükrözve – ahogy a hermetikailag láttuk – összhangba kapcsolja a fent és lent állapotait, ugyanakkor meghatározza a teremtés vertikális energiáját és irányát, amelyet ha függőleges tükörként használunk a síkban, tőle jobbra és balra ugyanazon arányokat látjuk. Jelölője ebből következően az isteni teremtőelvből származó és egymásból következő fény-árnyék kapcsolatnak, az egyenrangú női és férfi minőségnek és a tér-idő egyensúlynak. Egyszerre szétáradó és befogadó természetű.

istvan-chroniconpictum

3. Hármasságok minőségét egyesíti

A Kettőskereszt vízszintes síkjai három részre osztják a teret, jelölve a Felső-, Középső- és Alsó világokat, mint a létezés síkjait, meghatározva ebben a mennyei, evilági és túlvilági dimenzókat, jelezve egyúttal, hogy ezen szférák között az átjárás biztosított, ahogy a tudatos lélek is a tudatalattiből, az ösztönösből kimozdulva válik tudatossá és további lépéssel megvilágosodottá. E szimbólum, tehát egyfelől mutatja a felemelkedés állomásait és útját, ugyanakkor gyönyörűen leírja a létezés alapelvét, amely a létehozó-megszilárdító-lebontó energiák hármasságaként jellemezhető.

Jellemzi tehát a hármasságon belül, hogy egyszerre jelöl állapotot és a folyamatot, ezen tulajdonsága pedig hasonlatossá teszi magyar nyelvünkhöz, amely révén önmagunkat meghatározhatjuk, önazonosságunkat megvallhatjuk. Ennek feltárásához vissza kell kanyarodni rováshoz: a Kettőskereszt ugyanis három betűt olvaszt magába:

 1. a) az „SZ”-t („eSz”, mint Szer, Szeretet)
 2. b) az „I”-t (Isten, isteni)
 3. c) és a már említett „eGY”-et.

Ebből következik, hogy magyarságunk számára a Szer Istenben lakva teremti meg az Egy-séget, vagyis Egy Isteni Szer(etet) létezik, amely létünket meghatározva, tudatunkat az univerzum alapelve (Szer-törvénye) szerint irányítja.

 kettos-kereszt

4. Figyelmeztet létezésünk Elemi energiáira

A világegyetemet és ezáltal bennünket meghatározó Levegő, Tűz, Víz és Föld energiák szimbólumai visszaköszönnek ránk. A Tűz felfelé, a Víz lefelé tartó áramlását a Kettőskereszt függőleges síkján a felső és alsó hármasságának összekötésével két egymásra tökéletesen tükrözhető egyenlő szárú háromszögben találjuk meg. Ez a jelölés nemcsak irányt jelöl, hanem betekintést ad e két energia ellentétes hatásába, természetük egymást kioltó minőségébe (egyes keleti gyógyászatokban ennek megfelelően a tűz túlsúlyt víz természetű tartalmak bevitelével ellensúlyoznak és fordítva).

A Föld a Mag-szimbólumot a Kettőskereszt szétválasztható két egyenlő szárú keresztjével, a Levegő szimbólumot, – a szelek oldalirányú korlátlan terjedéseként – a Kettőskeresztben szintén megtalálható párhuzamos vonalakkal azonosíthatjuk.

kep20

Összegezve, a Kettőskereszt egyszerre univerzális szeretetszimbólum és magyar hitvallás, amely kivonatos kozmikus teremtésmítoszként köti össze az anyag-lélek-szellem hármasságát és jelképi úton lényegretőrően határozza meg a Szer-törvényét a ma emberének.

images01

00 000 002 bemutatkozása

“Legyen előttetek mindig Út, fújjon mindig a hátatok mögül a Szél, az Eső puhán essen földjeitekre, a Nap melegen süsse arcotokat, s egész életetekben hordjon tenyerén a Jóisten.” (Erdélyi áldás)

Címke , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

3 hozzászólás a(z) A Kettőskereszt üzenetének megfejtése bejegyzéshez

 1. János mondta:

  Már csak mindenkinek tudnia kéne.
  Adjon Isten szebb jövöt, de nekünk kell.
  Mindenki nélkül nem fog menni, de nem kell hozzá sok ember, csak ügyesebbek legyenek mint a többség. Köszönöm a szerzönek eszt az írást Mindenható segítsen hogy segíthessünk magunkon és mindenki máson

 2. 00 000 002 mondta:

  Kedves TreveriGall! Köszönöm hozzászólásodat. A kelta áldás így szól: “Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.” Amint látható az erdélyi – a 4 elemmé való kiterjesztésével – ettől egy picit eltér. Ettől függetlenül van hasonlóság a két áldás között. Áldás!

 3. TreveriGall mondta:

  Ez egy kelta áldás és Cornwallból származik.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!