A Szidó, mint energia minőség

Szeretném megjegyezni, hogy az annyit ostorozott Vakvilág, annak kiszolgálói és annak vezető démona, szidó, szító, uszító, gyűlölettel és hazugsággal telített, mert ezen minőségekből épül fel.

Ezért a bennem,  és  a  másokban keletkezett vagy keltett szidó, szító, uszító, haragvó vagyis szertelen, szeretetnélküli, lelketlen, ezért a szellemet nélkülöző érzelmek és gondolatok ezt a vakvilágot és annak működtetőit táplálják, látják el üzemanyaggal, mert ezen minőségekből épülnek fel.

Ez az igazi HAARP, az adók által mesterségesen gerjesztett frekvenciák csak vivőfrekvenciák, ezeket a már meglévő érzelmi és gondolati energiákat csak fokozzák és újratermelik.

Mindenki dönthet szabad akaratából, hogy akar-e szidó, szító, uszító, haraggal és gyűlölettel teli lenni vagy sem.

Sokan az emberek közül láthatóan szellemüktől megfosztott állapotban vannak, és ehhez HAARP-ra sincs szükség, megteszi az alkohol, a kábítószer, vagy a mediák állandó agymosó hatása is. Ugyanakkor ezt a létállapotot általánosítani az emberek többségére nem szabad.

Amikor  szenvedélyes érzelmektől, haragtól túlfűtötten szid valaki másokat, akkor vajon  kit, kiket táplál jobb sorsra érdemes lélekerejével? A mi földi világunkban két erőt működtethetünk az áldó és a rontó erőket.

A Szer-Tett, áldó erő, épít, újjáépít, behangol, gyógyít, lelket emel, megszabadít. A rontó erő meg csak rombol, szid, uszít, haraggal átkoz.

A magyar táltos hagyomány szerint a Teremtés oldás és kötés folyamata, de az oldás az nem rontás, rombolás, hanem helytelen vagy már elavult kötések feloldása, feloldozása, átalakítás, hogy új, immár helyes kötések jöhessenek létre.

Senki nem váltható meg akarata ellenére és saját közreműködése nélkül. Az is igaz, hogy a szellem és jó lélek nélküli “két lábon járó tenyészet” már nem Isten KépMása, nem Én Vagyok minőség, hanem az Embernek MásKépe.

Jézus tanítása szerint ez esetben csak tiszta szeretet energia, vagyis isteni szellem és lélek kvantum kisugárzásával lehet kizökkenteni a “tetszhalottat” ebből az állapotból, és miután tudatára ébredt, – ha ő is így akarja,-  kerülhet sor arra a fáradtságos, sok bajjal teli belső munkára, ami a megváltáshoz, de legalábbis az elveszített, saját szellemi és lelki öntudathoz vezet.
A  Mi  felvilágosító munkája nem veszhet kárba, ha szeretettel telített, s nincs benne harag, szidás.

Dr. Soós Csaba írása

Címke .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!