Atilla a Királyok Királya

Festmény: Heinrich Ede (1819-1885): Atilla lakomája

Atilla udvarában a szkíta királyok egész raja nyüzsgött.” – Priszkosz bizánci rétor

„Atilla sötétbarna bőrű, fekete, haragos szemű, hivalkodó járású, széles mellű volt, hosszú szakállt hordott, és módfelett szerelmes természetű volt. Megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze a pénzét; a merészségben mértéket tartott, a harcban ravasz és körültekintő volt; úgy mondták, testében meglehetős erő lakozott. Elhatározásában nagylelkű, fegyvere fényesített, sátra, holmija tiszta volt. Bőkezűsége és közvetlensége miatt szerették a külső nemzetek; szigorú természete miatt pedig az övéi csodálatosképpen féltek tőle. A földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nyelvű nemzetek, ezeket tőle telhetően bőkezűségével árasztotta el.” – Képes Krónika 1360.

„Volt Magyarországon egy nagyon híres király, kinek neve Atilla volt. Soha, sehol sem akadt hozzá hasonló. Gazdagságban és nagylelkűségben senki sem ért hozzá. 12 király koronázott fejjel szolgálta és rajtuk kívül parancsait 12 herceg, 30 gróf, lovagok, nemesek és számtalan fegyveres leste. Ez a király annyira emberséges és igazságos volt, hogy párjára találni nem lehetett.” – Amedée Thierry Atilláról írt könyvének 1856 évi kiadásának II. kötete 298 oldalán idézi a Heldenbuch [Hősök könyve] egy 1479-ben kiadott kézirat gyűjteményét.

Címke , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!