EGY ROKON A DEMOKRÁCIÁBÓL

„Nem voltunk üldözöttek és nem voltunk ellenállók…”

Ültünk a Kék Banán elnevezésű, akkoriban még inkább csak a nyugat-európai kollégák és a magyarországi tényfeltárásra „szövetkezett” újságírók szokásos találkozóhelyén, vagy ahogy mi emlegettük, a ’Kék Banán Hírügynökség’ egyik asztalánál Jeszenszky Zsolttal, a (volt) külügyminiszter fiával, aki megmutatta apja, illetve nagybátyja, Antall József miniszterelnök fotoalbumát, azt a fényképgyűjteményt, amely a lehető legobjektívebb módon dokumentálta a két politikus korábbi évtizedeit.
Orbán Viktor azokban az években még csak félúton volt a vidéki parasztság és a városi polgári középosztály szinte áthidalhatatlan szakadéka között – éppen hogy csak túl volt az első nehézségeken, tudniillik azon, hogy miként kell egy bajor arisztokrata család (von Lambsdorff gróf) asztalánál viselkedni, és miért szükséges ismerni idegen nyelveket…

Ám Jeszenszky Géza – Magyarország vezető diplomatája – körül abban az időben már kitörni készült a botrány, hiszen közel állt a teljes lelepleződéshez a hírhedt Kalasnyikov-botrány és a Ante Pavelic Gotovina horvátországi usztasa tábornok, a politikai kalandor Eduardo Rózsa-Flores és a Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok közötti diplomáciai kapcsolatok kiépítéséért.

„Hogyan fogadta volna a magyar társadalom, ha az 1990-ben megválasztott Országgyűlés törvényben zárta volna ki a nép által megválasztott tagjait: Pozsgayt, Németh Miklóst, Szűröst és Horn Gyulát? Vagy eltiltotta volna a politikai tevékenységtől az utolsó kommunista kormány olyan tagjait, mint Glatz Ferenc, Kulcsárt, Békesit vagy Csehák Juditot? Ezeket a személyeket az akkori magyar társadalom nem tekintette bűnösöknek. Még az 56-os sortüzek fellelhető felelőseinek perbe fogását sem fogadta egyértelmű egyetértés…” –
E sorokat a Túróc vármegyéből származó nagyjeszeni Jeszenszky család sarja, a demokratikus Magyarország 1990-1994 között (nyilvánvalóan a nép akaratából) külügyminiszteri posztot betöltött politikusa, Jeszenszky Géza intézte a Szárszói Konferencia vendégeihez, 2008. augusztusában.

A külügyminiszter önéletrajzai

Önéletrajzaiban, mert néhányat a korszellemnek és az éppen regnáló pártvezetésnek illő volt szőrmentén megfogalmazni, így utólag jócskán találunk ellentmondásokat. – „Ott voltam az 1987-es lakiteleki találkozón, majd 1988-ban a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja lettem…” – olvasható a Wikipédiában, ugyanakkor a Ki Kicsoda Magyar és Nemzetközi Lexikon oldalain már 1987-re datálja alapító tagságát az MDF-ben és 1988. őszén az országos választmány tagja.
Politikai meggyőződésének kialakulásában – négy évtized múltán – nagy szerepet játszott az 1956-os magyar forradalom, mint írta „az eseményekben fegyvertelenül vett részt”. Ebben az epizódban valóban lehetett némi igazság, hiszen az „események” idején tizenöt éves volt Antall József osztályfőnök úr diákja a Toldy Gimnáziumban, és oda azért fegyvert nem vihetett be. – A legendák szerint 1957-ben, a forradalom kitörésének első évfordulóján „néma tüntetést”, azaz csöndes megemlékezést tartottak s ezért az egész osztályt eltíltották az egyetemi felvételitől, ámde az „események” 50. évfordulóján megjelent lexikon oldalain már az olvasható, hogy hősünk az ELTE történelem-angol szakára mégis felvételt nyert, sőt, a diploma megszerzése után tíz évvel a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa lett és lehetett. – A kádári kompromisszumokba belesímulás következő állomásaiként értékelhető, hogy ugyanezen a Marx Károlyról elnevezett egyetemen tanszékvezetői megbízást kapott, miközben 1984 és 1986 között a kommunista diktatúra lehetővé tette számára, hogy egy kaliforniai egyetemen (Santa Barbara) tanítson, sőt, 1984-ben illetve 1986-ban tudományos értekezéseket („The Outlines of the History of International Relations” – „Az elveszett presztizs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában, 1894-1918”) tehetett közzé, mely tevékenységeket az önkényuralom ellenségei számára emlékezetem szerint nemigen engedélyezték a nyolcvanas években.

A család

1994. tavaszán, még az országgyűlési választások előtt, beszélgettem a külügyminiszter fiával, Jeszenszky Zsolttal, aki a lexikonok száraz tényeinél életszerűbben avatott bele a család, Antall József és Jeszenszky Géza életébe.

„1990 előtt úgy éltünk, mint az értelmiségi családok általában. Nem éheztünk, nem nélkülöztünk, nem szenvedtünk hiányt semmiben. Telkünk, nyaralónk akkor sem volt, jelenleg sincs. Mi, a család, nem voltunk üldözöttek és nem voltunk ellenállók a régi rendszerben. – 1984 és 1986 között apám vendégtanárként két évig az Egyesült Államokban dolgozott, de ha éppen itthon éltünk, akkor is egy-egy hetet Ausztriában, Szlovákiában töltöttünk sítáborokban, hosszú éveken át ezek a programok jelentették a család pihenését. Azt hiszem nem voltunk gazdagok – igaz, szegények sem – apám a Közgázon tanított, anyám az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott, fizetéseik bőven fedezték a kiadásainkat.

Pesze, pletykákat mostanában is lehet hallani arról, hogy apám az egyetemen valamiféle fontos állampárti funkciót töltött volna be, de azt hiszem, ezek a híresztelések többnyire nem igazak. – Én magam a régi rendszerben sohasem éreztem üldöztetést, és ugyanezt mondhatom el a családunk mind a négy tagjáról is. Apámnak talán volt ilyen élménye – közjátéknak is nevezhetjük – középiskolás korában. A hatvanas évek elején néma tüntetést rendeztek az iskolában, a folyosón… Két éven át, ezt követően, senkit sem vettek fel osztályukból az egyetemre. Apám az érettségi után szennyvíztisztítóként dolgozott – de mártír, ellenálló, az nem volt. A középiskolás története nem jelenthet bizonyítványt számára. Ezt sokan megtették akkoriban.

Az 1993 decemberében meghalt miniszterelnök, Antall József, anyámnak a nagybátyja, a néhai kormányfő édesanyja az én dédnagymamám volt, ő is 1993-ban húnyt el. A hallgatagnak tűnt miniszterelnök a magánéletben rettentően jópofa volt, az egyik oldaláról a másikra dőlt az, aki hallgatta. Jó bemondásai voltak, szellemesen, kötetlenül beszélgetett mindenféle témáról, kiváló és értelmes embernek ismertem. Miután miniszterelnök lett, a nagyobb ünnepek, együttünneplések jelentősen megritkultak. 1990 után gyakorlatilag megszűntünk klasszikus értelemben vett család lenni… – A politikai életünk egyéb szereplőit is figyelve, sokról nincs jó véleményem.
Göncz Árpád a sajtónak köszönheti a róla kialakult jó képet, de szerintem közhely- és frázispufogtató, Torgyán József dr. abszolút demagóg, Csurka István, ahogy én megismertem, belső bizonytalanságban szenvedett, ezért harsányan fejezte ki magát – ráeröltette másokra is a véleményét. A Fidesz olyan fiatalok gyülekezete, akik a ’V’ betűre formált ujjaikon kívűl még semmit sem mutattak fel, vezetőik nagy részében apáik vére folyik – amúgy politikai értelemben is…”

Jeszenszky Géza a rendszerváltozásról

Mit akart 1989 nyarán a magyar értelmiség?… – kérdezte Jeszenszky Géza néhány évvel ezelőtt az újabb, tervezett Szárszói Konferenciához és a hozzám is eljuttatott levelében. A polgári kormány egykori külügyminisztere, Orbán Viktor nagykövete Oslo-ban, négyoldalas levelében egyetlen sort sem írt a munkásságról, azokról a tömegekről, akik 1988-ban az utcákra vonultak és méginkább hallgatott azokról a tízezrekről, akik politikai üldöztetéseket szenvedtek el az önkényuralom idején, vagy akiket bebörtönöztek eszméik vállalásáért.

„Demokráciát, többpártrendszert, piacgazdaságot, a szovjet függésből történő szabadulást akartuk. – A puha diktatúra, fusizás, hálapénz, öncenzúra, a három T helyett a szabadságot, magántulajdont, szabad gazdasági versenyt, szabad sajtót, társadalmi szolidaritást. – Mindezt akartuk és mindezt meghozta a rendszerváltozás.
Forradalmat, vérontást, akasztásokat 1989/90-ben senki sem követelt, senki sem kívánt (hangosan legalábbis nem.) Akkoriban büszkeséggel mondta mindenki, hogy egyetlen pofon sem csattant el… A bűnösöket is megvédtük a népharagtól, készülve a törvényes felelősségre vonásra. Na, erre mondják, hogy ez maradt el. Nem igaz, hogy ezt Antall és kormánya nem akarta. Akarta. Csak a legtöbb esetben hiányzott a jogalap, az Alkotmánybíróság elvetette az igazságtételi csomagot, betű szerint ragaszkodott az elévüléshez. A nép többsége ezzel értett egyet, nem Zétényi Zsolttal vagy Kónya Imrével.”

Az amerikai csapatból – saját meghatározásuk szerint a Deák Ferenc Polgári Internetes Levelező Kör és Orbán Viktor Barátai – egyik vezéralakja, dr. Fodor András Attila genetikus, egyetemi tanár és az 1990-es országgyűlés MDF-es képviselője az alábbiakkal egészítette ki Jeszenszky Géza levelét:

„Dr. Torgyán József a kommunista párt megbízásából került a Kisgazdapártba, azzal a pártfeladattal, hogy azt szétverje. Nagy jutalmat kaphatott, amiért azt a munkát véghez vitte… – Antall József ezért is nem állt vele szóba, hanem egykori ’káderlapját’ megmutatta, amikor miniszteri tárcáért kuncsorgott.
Orbán kénytelen volt Torgyán pártjával koalícióra lépni, másképp a vörös fasiszták (sic!) 1998 után további évekre a hatalomban maradtak volna, s ma tudjuk csak igazán, mit is jelentett volna ez. Sokba került Orbánnak ez a kényszerű koalíció, de nem volt más választása…”

Szemenyei-Kiss Tamás
Bibliotheca Nationalis Hungariae
Kézirattár, Budavári Palota “F” épület


forrás: Kollár Erzsébet – fészbúk

Isztambul 2017-május 28 5. CONQUEST CUP

A világ legjobb íja, a 132 # “Zrínyi” és a hit győzelme!


Kedves Barátaim !

Győztünk mert győzni akartunk! A Zászlónk Becsületéért, a Gyermekeink jövőjéért!

Köszönök mindent!

Tőletek kaptam :

 • Nemzeti öntudatot!
 • Múlt tiszteletet!
 • Hitet!
 • Biztatást!
 • Bizodalmat!
 • Könnyeket!
 • Vágyakat!

és ellenségeimtől a kételkedést! (A kételkedés nagyon akaratossá és fáradhatatlanná tesz szerencsére)

Egyetlen célom van!
Legyőzni bárkit a világon, hogy legyen jogcímem a győztes jogán megmutatni a világnak a Magyar zászlót!
Értitek ! A Magyar Zászlót!
Harcolni a Magyar Zászló becsületéért .

Megtettük.

A verseny neve lefordítva ” Hódítók Kupája”

Ani, a feleségem megnyerte a női kategóriát!

Azután következett a harcosok versenyszáma.

461 métert tudtam lőni mert óriási ellenszél volt!
Ellenfeleim a 400 méteres határt át sem tudták lőni!
kb 70 méterrel győzte le a “BÁRMIKOR” nyílvesszőm a második helyezettet

Mellesleg még a következő három nyílvesszőm is győztes lett volna a lőtt távolsága alapján!

Köszönök mindent !
Ennyi elöljáróban!
Most alszok egy picit mert pontosan egy év óta nem tudtam, hiszen erre a győzelemre készültem!

Közben még egy céllövő csapatversenyben is a dobogóra álltunk!

Hamarosan jönnek majd a részletek is!

Végezetül köszönöm az írásomat olvasó Magyar embereknek, Nektek és a kiutazó Magyar csapatnak minden segítségét!

Dr Skaliczky Andrea- Dr Rácz Attila-Szabó József-Manek Sándor- Miklós Lajos
Legyen ez minden arra érdemesnek tartó Magyar ember győzelme ez!

Büszke voltam Isztambulban!
Ott, ahol annak idején rengeteg magyar meggyötört szív nézhette a a felkelő napot!
De most a szívem örült!
A “Hódítók Kupája ” már Magyarországon van!
Hazahoztuk!

Tettünk hirdeti küzdeni akarásunkat!
Ha kell életre halálra is!

Kööööööööööööööööszzzzzzööööööööööönöööööööm MAGYAROK!

Barátsággal a Farkas!

Íjaimmal harcolva a múlt tiszteletéért!


e-mailen kaptuk és boldogan tettük közzé, ismételten gratulálunk

Öröktűz – részlet

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a Szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, — én is kaptam azt
Messziről, mint egy Mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.


Reményik Sándor

mit nem tesznek az erős emberek

Az élet néha citromot ad, és nem mindig napsütéses és rózsás a helyzet, és amikor próbára tesz bennünket, akkor általában elveszítjük a közömbösségünket. Sokaknak nehéz elviselni a stresszt és a kihívásokat anélkül, hogy harapóssá ne válnának. Még a legkeményebb helyzeteket is nehéz lehet lenyelni, nem számít, milyen erősek vagyunk. A helyzettől függően igyekszünk erősnek látszani mások előtt, megfeledkezve a saját jó közérzetünkről. Igen, az élet nem mindig könnyű.

Szóval mit tanulhatunk a mentálisan erős emberektől? Hogyan birkóznak meg a különböző helyzetekkel a többiektől eltérően?

1. Nem hibáztatnak

Nem másokat hibáztatnak a történtekért. Nem szeretnek ujjal mutogatni senkire, bármilyen rossz dolog történt. Van mindenre megoldás, válasz vagy indok, amit könnyen megértenek.

2. Nem nyúlnak gyógyszerekhez vagy alkoholhoz

Elég gyakran, amikor valami stressz ér bennünket, ital után nyúlunk, vagy azok, akik dohányoznak, egy cigaretta után. Mások bizonyos keményebb drogokhoz. A mentálisan erős embereknek nincs arra szükségük, hogy tompítsák a fájdalmat. Ők megtanulták a nehézségeket természetesebb módon kezelni.

3. Nem sikoltoznak és kiabálnak

Igen, sokan közülünk ezt teszik. A nagy összeomlás, vagy kiborulás, amikor csapódnak az ajtók, trappolnak a lábak, vagy kiabálós fesztivált rendezünk. Ők semmi esetre sem tennének ilyet. Nekik szelídebb és hatékonyabb módszereik vannak a düh és a csalódottság felszabadítására.

4. Nem sajnáltatják magukat

Mindannyian ismerünk ilyen embereket. Ó szegény én, miért én, hogyan történhetett ez velem? Semmi ilyesmit nem tesznek. Megértik, hogy ezzel magukat helyezik az áldozati mentalitásba, és ők nem áldozatok.

5. Nem haragtartóak

Az élet túl rövid. Van jobb dolguk is, mint hogy állandóan utáljanak valakit azért, mert ki tudja mikor mit mondott vagy tett. Kit érdekel? Őket nem. Megtörtént, túl vannak rajta. Ja, és nincs problémájuk azzal, hogy odaköszönjenek az illetőnek, ha meglátják az utcán. Minden rendben van.

6. Feszegetik a határokat

Szeretik a kalandot és a lehetőségeket. Addig feszegetik a határaikat, amíg meg nem tudják, milyen messzire mehetnek, mielőtt sikert érnek el, vagy amikor már elég volt. Nem állnak meg annál, ha valami kielégíti őket. Azt akarják, hogy fantasztikus legyen.

7. Nincs idejük az irigységre és a féltékenységre

Magukénak érzik mások győzelmeit, és valóban örülnek, ha barátaik, munkatársaik vagy családtagjaik bármiben sikert érnek el. A mentálisan erős ember mindig az első sorból drukkol bárkinek, hogy céljait elérje, vagy hogy nagy magasságokba jusson.

8. Nem zavarja őket, ha egyedül kell lenniük

Tényleg szeretik a saját társaságukat. Nem nagy ügy számukra egyedül elmenni a moziba, vagy vacsorázni. Számukra ez tökéletesen rendben van, és a végén gyakran találkoznak új emberekkel, és ezzel együtt új barátokra tesznek szert.

9. Nyitottak az új dolgok kipróbálására

Állandóan tanulnak. Imádnak megismerni új dolgokat, különösen akkor, ha az bővíti a tudásukat, vagy szélesíti a látókörüket. Nem csak gitár órákról, vagy kézműves dolgokról, hanem például alternatív gyógymódokról is beszélünk.

10. A kudarc nem jelent megállást

Nem idegen számukra a kudarc. Egy kudarcra útmutatóként tekintenek. Darabjaikra szedik a leckét, és megnézik, hogy mit rontottak el. Újraértékelik a stratégiát, és megint megpróbálják.

11. Türelmesek

Igen, rengeteg türelmük van. Felismerik, hogy nem minden eredmény jelenik meg azonnal, és tudják, hogy időt kell hagyni a dolgoknak, hogy természetes módon bontakozzanak ki. Nem siettetik a folyamatot.

12. Segítenek másokon

Gyorsak, amikor valakinek segítő kézre van szüksége, és sosem vágynak elismerésre vagy hírnévre cserébe. Szívből adnak és segítenek, nem az egójukból. Tudják, milyen érzés, ha valakinek segítségre van szüksége, és megértik, hogy nekik is lehet szükségük segítségre.

13. Csak mondj nemet

Nem okoz számukra nehézséget nemet mondani, ha muszáj. Tudják, hogy nem lehetnek kedvesek minden emberrel folyamatosan, és nem is próbálkoznak ezzel. Azt is értik, hogy amikor néha nemet mondanak, egy kicsivel több tiszteletet is kapnak.

14. Mindenkire mosolyognak

Sokat nevetnek és mosolyognak. Nincs okuk arra, hogy morcosak legyenek vagy a homlokukat ráncolják. Imádják az életet, és az élet jó hozzájuk. De ha mégsem az, akkor is mosolyognak, mert tudják, hogy a sarkon valami jó várja őket.

15. Csak semmi pletyka

Soha. A mentálisan erős emberek nem beszélnek szemét dolgokat másokról. Ezt csak a szűk látókörű emberek teszik. Nem ítélnek, és nem pletykálnak. Úgy élik az életüket, hogyha valaki rosszat mondana róluk, mások úgysem hinnék el.


forrás:  Újvilágtudat – 2015

Lelked fénymadár

Lelked fénymadár, ágról ágra repülő.
Sólyomszárnyú, oroszlánszívü,
Hófehér táltos paripa.
Tűz lángos piros parazsával táplálkozó,
Naporcájú Égapa ragyogásától.
Földanya virágos kebelétől nevelkedtél.
Magból vagy fehér tűzlelkű
Táltos madár.
Népem lelke igaz, s Magyar.
Amit fent úgy lent vala.
Áldott ez Ország, áldott ez Haza.
Őseink szelleme Égből visszatér.
Szívedben dobol igaz Ősi vér.
Szemeddel a fényes égre tekints,
Ott az igaz Ősi kincs.
Fénynek magja lelked tartja.
Tiszta szíved igaz hangja.
Napban álló fényes világ, belül lelked,
S igaz Hazád.


forrás: Anikó Drzka — fészbúk

részvétel a rendezvényen

A részvétel lehetősége a Jövőkép rendezvényen előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezők kizárólag azokat engedhetik be a Jövőkép rendezvény területére, akik a szervezőktől előzetesen drótpostán egy kódot kaptak, mely kód tartalmazza a nevüket telefonszámukat és e-mail címüket. Vonatkozik ez mindenkire, a rendezőkre, a szervezőkre, a fellépőkre is. A helyszínen regisztrálni nem lehet. A rendezők e kód alapján adhatnak át minden előzetesen regisztrált érkezőnek egy ma még szokványos karszalagot.

Az alkohol és füstmentes Jövőkép rendezvény nyugalmának bármilyen megzavarását el kívánjuk kerülni. Akik inni, drogozni akarnak ezen a szent napon, úgy is más rendezvényt választanak, hiszen elég bő a választék.

A Jövőkép rendezvény a MAG Népe tiszta szívű, szeretetben élő, szeretettel teli magyarjainak kerül megrendezésre. Kicsiknek és nagyoknak avagy régieknek és újaknak, MAGYAROK-nak. A többieknek is tiszta szívvel kívánjuk: érezzék magukat jól, ahogy ők azt gondolják, de máshol.


A Jövőkép rendezvény az Öregisten által vezérelve szerveződik és nem földi hívságok fesztiválja. A Jövőkép rendezvény kiemelt jelentőségű a MAGYAR NEMZET felemelkedése útján. Nemzetünk mostanra megérett  – a szabadság vágya feltámadásának okán, önmaga tudati felvilágosodása okán, s mivel véget ért a káosz és bizonytalanság kora, s az kiváltotta egységvágyát is –  hogy MEG IS MUTASSA az EGYSÉG képességét, az Öregistentől kapott minőségét.

Ez az év csak erről szólt eddig is. MAG Testvéreink, köszönjük, eddig is bizonyítottátok erőtöket.


Nem a résztvevők számának növelése, nem a minél nagyobb tömeg elérése a célunk. A megjelent, előzetesen regisztrált, magyar lelkű résztvevők feladatot is kapnak, hiszen a Jövőkép rendezvényen hallottakat haza kell vinniük és továbbadniuk, de elsősorban a jelen lévő tisztaságukkal növelniük kell a MAG Népe felemelkedési SZER-tartásának erejét.

Ha csupán 100 MAGYAR EMBER jelentkezett volna, már azzal is kifordítjuk sarkából a sötétséget…

Az Öregisten áldásával!
MI

kért öltözet a SZER-tartásokon

számít-e a viselt ruhád színe a SZER-en?

egy kicsinkát igen … 🙂 elemezzünk csak…

Fekete

 • az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka jelképe
 • a színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma
 • a lemondás színe, a gyász kifejezője, a gonosz erőkhöz kötődik
 • a (judeo-)kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe
 • a világtól, az élettől való elfordulást is kifejezi
 • az alkímiában a szín hiánya a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe
 • a fekete ruha a viselője egyfajta szeretethiányát, instabilitását, energia igényét is jelenti

Fehér

 • a fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe
 • lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi
 • a béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója
 • az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú, a Buddha születését jelző álom elefántja, a Szentlélek galambja
 • a fehér virág a gyermekáldást jelenti
 • a hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása
 • ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett
 • a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett

és mondd, Te mit választanál?


MI azt kérjük Tőled, hogy lehetőleg a SZER-en fehérben legyél

A Magyar Tan – T – Ra kapcsolat

A Magyar Tan-T-Ra kapcsolat

avagy mi közünk  Buda-tanításához?

Sokan kérdik, hogy   – Mi Magyarok vagyunk –  mi közünk Buda tanításához? Tekintettel arra, hogy ma már felnőtt egy generáció, amelyik nem tudhatja, hogy Buddha = Buda, ezért el kell mondanom, hogy a Világon MINDENÜTT Buda-ként EJTIK e nevet, SEHOL sem erőlködnek a néma „H” ejtésével! Egyedül nekünk, magyaroknak a fővárosa ŐSIDŐK ÓTA BUDA … (melyet csak 1873 óta hívnak Buda-pest-nek)

És most egy pillanatra Tibetbe kell mennünk, méghozzá időben vissza, a 8. századba. Ekkor Trisong Decem Király  – akit a tibeti hagyomány Avalokitesvara reinkarnációjaként tisztel –  a közállapotok „elsötétedése miatt” segítségül hívja Guru Rimpocset, azaz Padma Szambhava-t  – akit mi Gábriel ark-angyal néven ismerünk… (Avalokitesvara Jézus ottani  neve).

Guru Rimpocse

Róla érdemes tudni, hogy felkészítő Mestere volt  – még leszületése előtt –  mind Budának, mind Jézusnak  – EssE (… és mindketten Szkíták voltak)!

Padma Szambhava (Lótuszban született-tehát NEM anyától) adta Tibetnek azt a Tanítási Út-at, amit a Buda tanítási Rendszerben Vadzsra-jana-nak, vagy „Gyémánt Út”-nak neveznek  –  Nyugaton egyszerűen csak „Tibeti Buddhizmus”-nak. Mi a Tan-T-Ra Út-jának, azaz „NAP-Kereszt-Tan”-nak! (Vadzsra egyik jelentése: férfi hímtag, phallos)

Tibet ettől kezdve 1200 évig ebben a rendszerben élt  – IGEN MAGAS SZELLEMI szinten, a Világ EGYENSÚLYÁT tartva az elsötétedő „Nyugat”-tal szemben.


2005-ben a Tibeti Mesterek ÁTRUHÁZTÁK tudásukat a Magyarokra  – mondván: mostantól a Dharma (Isteni akarat) OTT működik… és eltávoztak a Földről. Egyikük azonban Magyarországra költözött, éppen AZ, aki anyai ágon a Tan-T-Ra gyökér-Mester, Naropa leszármazottja. Ezt a láncolatot az életében MEGVILÁGOSODOTT tanítvány, Mila-Repa-ról (élt a XI. században) nevezték el (Naropa – Milupa – MilaRepa).

Vagyis a végidőkre VISSZAJÖTT HOZZÁNK  – EssE-követőkhöz –  amit Gábriel ark-angyal (a Szkíta Buda Mestere) hagyott a földi EMBERISÉGRE!

Ha még mindehhez hozzátesszük, hogy Nepálban (Kat-Man-Du) Buddhista szerzetesek őrizték NIMRÓD „sírját”, ahol mind a mai napig TITOKBAN PÁLOS hagyományokat is ápolnak, akkor könnyű belátni SZEREPÜNKET és a BUDA hagyatékkal való ÖSSZEFONÓDÁST…

Bizonyára ezért áll OTT  – a CSABA-hegyen –  KOPPÁNY kolostora, a Dalai Láma székhelyeként.

 

a legfontosabb gondolatom a rendezvény körülményeiről

… “ha valamit nem tudsz a hagyományos eszközeiddel irányítani, vagy elpusztítani, akkor állj az élére” …

nos ez a próbálkozás a régi, eddig bevált recept alapján, most is történik, vedd észre MAG Testvérem! Vedd észre és taszítsd az egészet a felejtés homályába!

Ne felejtsük viszont, hogy a félrevezetés ma úton-útfélen megjelenő eszközeit, a megosztás vezérszónokai, vezéreszméi magjait jó 30 éve vetette el az igazán magyar ellenes mórság.

(egy nyílt levél?) A szintén mór felsőbbvezetőitek tudták, látták már akkor, hogy a túlélésetek alapérdeke, hogy mára maximumra gerjesszétek a megosztási próbálkozást (lássuk pl. Badiny-Jós Ferenc évtizedekkel ezelőtt leírt élményeit?). Nos ti lennétek ma a legnagyobb ‘magyarok‘? Hiába a bocskai, hiába kedveskedő, magyarkodó szavak és más ármányok, hiába a félrevezető fősodratú média-sodor …  Látunk téged! Tudjuk, intelligenciád szintje nem teszi lehetővé a recept cseréjét. Egyébként is mindegy már, hiszen uralmad véget ért

A Jövőkép rendezvényt a MAG Népe tiszta szívű magyarjainak tartjuk,

mert kell már az ilyen is 🙂


Az Öregisten áldásával!
MI

a Jövőkép rendezvény ‘NON-PROFIT’

A Jövőkép rendezvény szervezőinek az élete már hosszú ideje elszakadt nemcsak a sátán eme teremtményétől, hogy teremts-több-nyereséget-mint-a-másik, de maga a több-pénz-kergetés is rég a feledés homályába veszett. A pénz a duális világ süllyedő csatahajója. Ezt fontos megérteni mindannyiunknak.

Igazából nem ez a gondolat a Jövőkép rendezvény vezérvonala, ennél messze túlmutatóbb, viszont kimondani és rögzíteni szükségesnek látjuk: e rendezvény ÉRTETEK-ÉRTÜNK KERÜL MEGRENDEZÉSRE, a pénzügyi része egy ma még elkerülhetetlen eszköz csupán.

Nyilvánvalóan komoly költségek merülhetnek fel, amikor ennyi résztvevő, ennyi szeretettel teli magyar ember egy, helyen, boldogságban az Öregistennel kíván találkozni. Csak néhány eme elkerülhetetlen költségek közül, a szervezőknek gondoskodni kell:

 • az odautazók autójáról, a utazási költséget is nehezen előteremteni tudó családok oda-vissza utazására szervezendő autóbuszok elhelyezéséről;
 • mindenki tiszta és kulturált anyagcsere-ügyletei helyszíneiről;
 • gyerekekkel érkező családok mosdási, fürdési lehetőségéről, beleértve pl. a pelus-csere-hely igényét is;
 • a részvevők étkezési lehetőségéről;
 • a rendezvény Isteni támogatottsággal bír a MAG NÉPE felemelkedését segítvén, mégis gondoskodnunk kell a résztvevő magyar emberek békéjének érdekében az ‘elkülönítéséről’ az istentelenektől, vagy a hamis-isten-imádóktól;
 • a rendezvény előadói és az ő hallgatóik előadói sátráról;
 • a rendezvény művészeinek fellépési helyéről, színpadról, világításról, hangosításról;
 •  … és …
 • a hulladék gyűjtésről és annak elszállításáról

A Jövőkép rendezvény megvalósítása támogatás-alapú. A “szakképzett” rendezvény-szervezéssel foglalkozó vállalkozások között  – lássuk be –  kevés a magyar érzelmű. Vannak a feladatok között elkerülhetetlenül pénz-ellenértékkel megvalósítható részek (pl. oda-vissza utazás-szállítás üzemanyag költsége) és minden fellépő, szervező, rendező saját döntése alapján a felajánlás szintű részvétellel megvalósítható részek. Avagy e kettő mindenkinek elfogadható keveréke?

A Jövőkép rendezvény helyszíne 2017. május 4-én eldőlt, Zöldhalompuszta. Pl. a helyszín biztosítása is egy felajánlás … és természetesen kötelességünk óvni, rendben tisztán visszaszolgáltatni Vincze Árpád úrnak, a Vincze Lovarda tulajdonosának. Köszönjük!


A részvételi lehetőség igénylésének módja e fentiek alapján került kialakításra (belépési jogosultság június 20-ra vagy június 21-re, avagy mindkét napra) támogatás ellenében.


Amennyiben a jelen anyagi körülményeid nem teszik lehetővé a rendezvény támogatását, de szíved azt mondja, hogy Te mégis szeretnél részt venni, kérjük ne habozz!

Írj egy drótposta levelet!


Az Öregisten áldásával!
MI