részvétel a rendezvényen

A részvétel lehetősége a Jövőkép rendezvényen előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezők kizárólag azokat engedhetik be a Jövőkép rendezvény területére, akik a szervezőktől előzetesen drótpostán egy kódot kaptak, mely kód tartalmazza a nevüket telefonszámukat és e-mail címüket. Vonatkozik ez mindenkire, a rendezőkre, a szervezőkre, a fellépőkre is. A helyszínen regisztrálni nem lehet. A rendezők e kód alapján adhatnak át minden előzetesen regisztrált érkezőnek egy ma még szokványos karszalagot.

Az alkohol és füstmentes Jövőkép rendezvény nyugalmának bármilyen megzavarását el kívánjuk kerülni. Akik inni, drogozni akarnak ezen a szent napon, úgy is más rendezvényt választanak, hiszen elég bő a választék.

A Jövőkép rendezvény a MAG Népe tiszta szívű, szeretetben élő, szeretettel teli magyarjainak kerül megrendezésre. Kicsiknek és nagyoknak avagy régieknek és újaknak, MAGYAROK-nak. A többieknek is tiszta szívvel kívánjuk: érezzék magukat jól, ahogy ők azt gondolják, de máshol.


A Jövőkép rendezvény az Öregisten által vezérelve szerveződik és nem földi hívságok fesztiválja. A Jövőkép rendezvény kiemelt jelentőségű a MAGYAR NEMZET felemelkedése útján. Nemzetünk mostanra megérett  – a szabadság vágya feltámadásának okán, önmaga tudati felvilágosodása okán, s mivel véget ért a káosz és bizonytalanság kora, s az kiváltotta egységvágyát is –  hogy MEG IS MUTASSA az EGYSÉG képességét, az Öregistentől kapott minőségét.

Ez az év csak erről szólt eddig is. MAG Testvéreink, köszönjük, eddig is bizonyítottátok erőtöket.


Nem a résztvevők számának növelése, nem a minél nagyobb tömeg elérése a célunk. A megjelent, előzetesen regisztrált, magyar lelkű résztvevők feladatot is kapnak, hiszen a Jövőkép rendezvényen hallottakat haza kell vinniük és továbbadniuk, de elsősorban a jelen lévő tisztaságukkal növelniük kell a MAG Népe felemelkedési SZER-tartásának erejét.

Ha csupán 100 MAGYAR EMBER jelentkezett volna, már azzal is kifordítjuk sarkából a sötétséget…

Az Öregisten áldásával!
MI

kért öltözet a SZER-tartásokon

számít-e a viselt ruhád színe a SZER-en?

egy kicsinkát igen … 🙂 elemezzünk csak…

Fekete

 • az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka jelképe
 • a színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma
 • a lemondás színe, a gyász kifejezője, a gonosz erőkhöz kötődik
 • a (judeo-)kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe
 • a világtól, az élettől való elfordulást is kifejezi
 • az alkímiában a szín hiánya a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe
 • a fekete ruha a viselője egyfajta szeretethiányát, instabilitását, energia igényét is jelenti

Fehér

 • a fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe
 • lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi
 • a béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója
 • az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú, a Buddha születését jelző álom elefántja, a Szentlélek galambja
 • a fehér virág a gyermekáldást jelenti
 • a hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása
 • ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett
 • a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett

és mondd, Te mit választanál?


MI azt kérjük Tőled, hogy lehetőleg a SZER-en fehérben legyél

A Magyar Tan – T – Ra kapcsolat

A Magyar Tan-T-Ra kapcsolat

avagy mi közünk  Buda-tanításához?

Sokan kérdik, hogy   – Mi Magyarok vagyunk –  mi közünk Buda tanításához? Tekintettel arra, hogy ma már felnőtt egy generáció, amelyik nem tudhatja, hogy Buddha = Buda, ezért el kell mondanom, hogy a Világon MINDENÜTT Buda-ként EJTIK e nevet, SEHOL sem erőlködnek a néma „H” ejtésével! Egyedül nekünk, magyaroknak a fővárosa ŐSIDŐK ÓTA BUDA … (melyet csak 1873 óta hívnak Buda-pest-nek)

És most egy pillanatra Tibetbe kell mennünk, méghozzá időben vissza, a 8. századba. Ekkor Trisong Decem Király  – akit a tibeti hagyomány Avalokitesvara reinkarnációjaként tisztel –  a közállapotok „elsötétedése miatt” segítségül hívja Guru Rimpocset, azaz Padma Szambhava-t  – akit mi Gábriel ark-angyal néven ismerünk… (Avalokitesvara Jézus ottani  neve).

Guru Rimpocse

Róla érdemes tudni, hogy felkészítő Mestere volt  – még leszületése előtt –  mind Budának, mind Jézusnak  – EssE (… és mindketten Szkíták voltak)!

Padma Szambhava (Lótuszban született-tehát NEM anyától) adta Tibetnek azt a Tanítási Út-at, amit a Buda tanítási Rendszerben Vadzsra-jana-nak, vagy „Gyémánt Út”-nak neveznek  –  Nyugaton egyszerűen csak „Tibeti Buddhizmus”-nak. Mi a Tan-T-Ra Út-jának, azaz „NAP-Kereszt-Tan”-nak! (Vadzsra egyik jelentése: férfi hímtag, phallos)

Tibet ettől kezdve 1200 évig ebben a rendszerben élt  – IGEN MAGAS SZELLEMI szinten, a Világ EGYENSÚLYÁT tartva az elsötétedő „Nyugat”-tal szemben.


2005-ben a Tibeti Mesterek ÁTRUHÁZTÁK tudásukat a Magyarokra  – mondván: mostantól a Dharma (Isteni akarat) OTT működik… és eltávoztak a Földről. Egyikük azonban Magyarországra költözött, éppen AZ, aki anyai ágon a Tan-T-Ra gyökér-Mester, Naropa leszármazottja. Ezt a láncolatot az életében MEGVILÁGOSODOTT tanítvány, Mila-Repa-ról (élt a XI. században) nevezték el (Naropa – Milupa – MilaRepa).

Vagyis a végidőkre VISSZAJÖTT HOZZÁNK  – EssE-követőkhöz –  amit Gábriel ark-angyal (a Szkíta Buda Mestere) hagyott a földi EMBERISÉGRE!

Ha még mindehhez hozzátesszük, hogy Nepálban (Kat-Man-Du) Buddhista szerzetesek őrizték NIMRÓD „sírját”, ahol mind a mai napig TITOKBAN PÁLOS hagyományokat is ápolnak, akkor könnyű belátni SZEREPÜNKET és a BUDA hagyatékkal való ÖSSZEFONÓDÁST…

Bizonyára ezért áll OTT  – a CSABA-hegyen –  KOPPÁNY kolostora, a Dalai Láma székhelyeként.

 

a legfontosabb gondolatom a rendezvény körülményeiről

… “ha valamit nem tudsz a hagyományos eszközeiddel irányítani, vagy elpusztítani, akkor állj az élére” …

nos ez a próbálkozás a régi, eddig bevált recept alapján, most is történik, vedd észre MAG Testvérem! Vedd észre és taszítsd az egészet a felejtés homályába!

Ne felejtsük viszont, hogy a félrevezetés ma úton-útfélen megjelenő eszközeit, a megosztás vezérszónokai, vezéreszméi magjait jó 30 éve vetette el az igazán magyar ellenes mórság.

(egy nyílt levél?) A szintén mór felsőbbvezetőitek tudták, látták már akkor, hogy a túlélésetek alapérdeke, hogy mára maximumra gerjesszétek a megosztási próbálkozást (lássuk pl. Badiny-Jós Ferenc évtizedekkel ezelőtt leírt élményeit?). Nos ti lennétek ma a legnagyobb ‘magyarok‘? Hiába a bocskai, hiába kedveskedő, magyarkodó szavak és más ármányok, hiába a félrevezető fősodratú média-sodor …  Látunk téged! Tudjuk, intelligenciád szintje nem teszi lehetővé a recept cseréjét. Egyébként is mindegy már, hiszen uralmad véget ért

A Jövőkép rendezvényt a MAG Népe tiszta szívű magyarjainak tartjuk,

mert kell már az ilyen is 🙂


Az Öregisten áldásával!
MI

a Jövőkép rendezvény ‘NON-PROFIT’

A Jövőkép rendezvény szervezőinek az élete már hosszú ideje elszakadt nemcsak a sátán eme teremtményétől, hogy teremts-több-nyereséget-mint-a-másik, de maga a több-pénz-kergetés is rég a feledés homályába veszett. A pénz a duális világ süllyedő csatahajója. Ezt fontos megérteni mindannyiunknak.

Igazából nem ez a gondolat a Jövőkép rendezvény vezérvonala, ennél messze túlmutatóbb, viszont kimondani és rögzíteni szükségesnek látjuk: e rendezvény ÉRTETEK-ÉRTÜNK KERÜL MEGRENDEZÉSRE, a pénzügyi része egy ma még elkerülhetetlen eszköz csupán.

Nyilvánvalóan komoly költségek merülhetnek fel, amikor ennyi résztvevő, ennyi szeretettel teli magyar ember egy, helyen, boldogságban az Öregistennel kíván találkozni. Csak néhány eme elkerülhetetlen költségek közül, a szervezőknek gondoskodni kell:

 • az odautazók autójáról, a utazási költséget is nehezen előteremteni tudó családok oda-vissza utazására szervezendő autóbuszok elhelyezéséről;
 • mindenki tiszta és kulturált anyagcsere-ügyletei helyszíneiről;
 • gyerekekkel érkező családok mosdási, fürdési lehetőségéről, beleértve pl. a pelus-csere-hely igényét is;
 • a részvevők étkezési lehetőségéről;
 • a rendezvény Isteni támogatottsággal bír a MAG NÉPE felemelkedését segítvén, mégis gondoskodnunk kell a résztvevő magyar emberek békéjének érdekében az ‘elkülönítéséről’ az istentelenektől, vagy a hamis-isten-imádóktól;
 • a rendezvény előadói és az ő hallgatóik előadói sátráról;
 • a rendezvény művészeinek fellépési helyéről, színpadról, világításról, hangosításról;
 •  … és …
 • a hulladék gyűjtésről és annak elszállításáról

A Jövőkép rendezvény megvalósítása támogatás-alapú. A “szakképzett” rendezvény-szervezéssel foglalkozó vállalkozások között  – lássuk be –  kevés a magyar érzelmű. Vannak a feladatok között elkerülhetetlenül pénz-ellenértékkel megvalósítható részek (pl. oda-vissza utazás-szállítás üzemanyag költsége) és minden fellépő, szervező, rendező saját döntése alapján a felajánlás szintű részvétellel megvalósítható részek. Avagy e kettő mindenkinek elfogadható keveréke?

A Jövőkép rendezvény helyszíne 2017. május 4-én eldőlt, Zöldhalompuszta. Pl. a helyszín biztosítása is egy felajánlás … és természetesen kötelességünk óvni, rendben tisztán visszaszolgáltatni Vincze Árpád úrnak, a Vincze Lovarda tulajdonosának. Köszönjük!


A részvételi lehetőség igénylésének módja e fentiek alapján került kialakításra (belépési jogosultság június 20-ra vagy június 21-re, avagy mindkét napra) támogatás ellenében.


Amennyiben a jelen anyagi körülményeid nem teszik lehetővé a rendezvény támogatását, de szíved azt mondja, hogy Te mégis szeretnél részt venni, kérjük ne habozz!

Írj egy drótposta levelet!


Az Öregisten áldásával!
MI

a Jövőkép rendezvény gondolata

nagyszabású rendezvényt tervezünk …

… annak érdekében, hogy a számtalan nézőnk, olvasónk egymással fizikai síkon is megismerkedhessen, hiszen MI Egy-ütt vagyunk igazán erősek (ahogy azt be is bizonyítottuk a Földanya más népeinek már többször és egyre sűrűbben) Miért írtam a fizikai síkon is jelző-összetételt? Mert ugye mindenkinek nyilvánvaló, hogy akik így összetalálkoztak az Internet virtuális terében, azok nem véletlenül vannak itt és most a Földön, emberi testben? Nosza. Öleljük is meg egymást!

a rendezvény időpontja szakrális eseményhez kötődik, a nyári napfordulóhoz, vagyis 2017. június 20-21.

a rendezvény helyszíne az ma még kérdés … vannak lehetőségek, de biztosak vagyunk abban, hogy megjön a legjobb

keressük a helyszínt, várjuk az ajánlataitokat jövő csütörtökön délig

jovokep@naptemplom.hu

mi egy vezérelvünk? a rendezvényen nincs alkohol, nincs cigaretta, mivel  – szintén mindenki tudja, hogy –  a szakrális lét eleve kizárja mindkét sátáni élvezeti, befolyásolós, butító és kirabló (folytassam?) cikk  használatát, és mi MAG-ok a szakrális lét alapformáját tekintjük egyedüli lehetőségnek, ahhoz, hogy

átlépjünk a duális világból az unipoláris aranykorba

A magyarok küldetése

A honfoglalás szót a nyelvújításkor Kazinczy maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki.
A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót.
Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.


Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának
17 elismert képviselőjének kutatási eredményét.
A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében.
Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő.
Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a Neander-völgyi ember által benépesült Európa.
A magyar a legrégebbi európai génjelző.


A magyarság eredettudata (minimum) a vízözön korszakáig vezet vissza.
A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője.
Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe.
Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára.


Josefus Flavius zsidó krónikás (ie. 37-100) a következőket írta :

“Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt.  Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik.
Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát – medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet! Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll!


Xenofon írta:

“Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak.”


J.J. Modi indiai professzor szavai:

“Áldottak legyetek magyarok, Atilla király népének egyetlen örökösei!
Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak  – s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme.
Kutatásaim alapján a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja.
Atilla királyunk a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volt.”


Könnyű volt így a Habsburgoknak meggazdagodni és ez által Ausztria gazdaságát fellendíteni, Magyarországot pedig leigázva, kifosztva, szabadságharcát vérbe fojtva nyomorban hagyni.

Ezért se akarjon ma senki olyan buzgón a nyugat gazdagságához felzárkózni!

Meggazdagodásuk egyik alapja a tőlünk el-és kirabolt kincsek hatalmas készlete, továbbá a magyarság egyedülálló és kivételes tudásának kihasználása és annak kamatoztatása.
És ez nem csak Ausztriára vonatkozik !
Lásd Atilla királyunk több szekér elrabolt avar kincsét, aranyát, melyeket ma úgy mutogatnak a nyugati múzeumokban,
mintha az örök időktől az ő tulajdonukban lenne és az ő kultúrájukból származna.

Az orosz területeken feltárt szkíta halomsírokból tömegesen kerültek elő a finom munkával, a korhoz képest a legnagyobb tudással megművelt arany tárgyak, szobrok, ékszerek.

A tuvai halomsírból előkerült több ezer arany tárgyat a század legnagyobb régészeti feltárásának tartják.
A halomsír (kurgán) 800m hosszú és 30-50m magas.
A lelet együttes egyértelműen igazolja a szkíta származást és a korhoz viszonyított magas fokú és páratlan műveltséget.
A leletek jelentéstartalma a magyar hagyományokat jellemzi:
több ezer aranyból készült ló, csodaszarvas, Turul szobor került elő. A szobrok és ékszerek mindegyikét a finom, gondos, nemes kidolgozás, az élettel teli mozgékonyság jellemzi, ellentétben más népek korabeli leleteivel, melyek képtelenek az életerőt tárgyaikban ábrázolni.
A további ásatásokat a nagy mennyiségű kincs miatt fegyveresen őrzik. És ez szintén a mi örökségünk, melyről hallgatnak.


Irak – Sivatagi bombázások

Beszélhetünk továbbá az iraki bombázásokról, a Bagdadi Múzeum kifosztásáról. Sokan nem tudják, hogy a bombázásokkal őseink eddig fennmaradt kultúráját tették tönkre és tüntették el. A bombázások nem csak a föld színéről, hanem a sivatag homokja alatt is lerombolták a több ezer éves kultúrát.
Első hallásra teljesen értelmetlennek tűnt a sivatag homokjának bombázása. Nem véletlenül irányították a rakétákat mélyen a föld alá.  A Bagdadi Múzeumból teljesen tudatosan, listával a kezükben vitték el és vitették el a lakossággal származásunk és ősi múltunk dicsőségét igazoló emlékeit. Az iraki háború valós célja ez volt.


A magyarság egy része a jelenlegi Irakból származik. Legközelebbi rokonaink a kurdok, akik számos felkelés és a nagyhatalmak számos ígérete ellenére ma sem rendelkeznek önálló állammal.
Az Iránhoz, Irakhoz és Törökországhoz tartozó területeken élő kurdok a legnagyobb nép a világon, melynek nincs hazája.
A szabadságukért harcoló kurdokat a jelenlegi hatalom negatív ítélettel felkelőknek, lázadóknak nevezi.


A Kr. e. 3.800-ban alapított Urusolymot az Egyiptomból kivonuló hikszoszok Urusolyma néven erőddé alakítottak, írja Flavius. (hikszosz = hys-Kos, gis-KUS; királyi szittyák, Kosiak.)

Az eredeti SOLYMA elé Nagy Sándor idejében irtak a ‘Hiero’ (szent) nevet, úgy lett belőle Hierosolyma s abból Jeruzsálem.

Hogy a zsidók hogyan kerültek a mai Izrael (Palesztina) ‘ígéret földjére’, arra ismét Zakar prelátus vet fényt ugyanazon a helyen: valószínű, hogy a hikszoszok (szkíták) Egyiptomra mért súlyos csapásai tették lehetővé a zsidó nép Egyiptomból való kimenekülését és az elpusztított városokban talált aranytárgyak magukkal vitelét.
Ezt a lovas szittya népet követték, azután a zsidók a pusztai vándorlásuk után Kánaánba is, ahol már addig a szittyák jól berendezkedtek, városokat építettek.
Hogy miképpen irtották ki fokozatosan a zsidók a szittyákat, arról elég bőséges adatokat közölnek

a szentírás könyvei.


Ez egyúttal arra is magyarázatot ad,  hogy miért kellett a zsidóknak teljes negyven éven át vándorolniuk a pusztában, amikor a távolság Kairótól Jeruzsálemig légvonalban mindössze 430 kilométer.
Bujkáltak a szittyák elől.


A magyarság egyik feladata a példamutatás

“Egy zsidó megharagudott, amikor meglátott egy halászt a csónakja mellett üldögélni.
– Miért nem mégy halászni? – kérdezte.
– Mert mára már eleget fogtam – felelte a halász.
– Miért nem fogsz több halat, mint amennyire szükséged van ? – kérdezte tovább a zsidó.
– Mihez kezdenék a többel ? – így a halász.
– Több pénzt tudnál keresni. Hamarosan egész halászflottád lenne, és olyan gazdag lennél, mint én.
Erre a halász megkérdezte:
– És akkor mit csinálnék ?
– Leülnél, és élveznéd az életed – mondta a zsidó.
– Miért, szerinted most mit csinálok ? – jegyezte meg erre a halász – Már fogtam eleget.”

Már fogtam eleget

Most elsődlegesen egymásnak kell jó példával szolgálnunk. Megjegyzendő, hogy múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon
a jövőben ez más népek számára is feladatunk!
Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti, népességi egybetartozását.
Mára bizonyítottá vált, hogy területét uralkodóan mindig is magyar génekkel rendelkező emberek lakták.
Hazug az állítás, mely szerint őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek volna ide.

A “Nyugat” gazdasági és erkölcsi BUKÁSA

Belegondoltunk abba a helyzetbe, amibe az  – irigyelt –  GAZDAG nyugat került most ?
Gazdagságáról kiderült, hogy  – gátlástalan –  hazudozáson és csaláson, erőszakos lopáson alapult…
Féltve őrzött tudatmanipulációs egyeduralmukat, katonai technológiai fölényüket használták saját érdekeik érvényesítésére….
MOST  – hogy minderre fény derült, és KI IS MONDTUK –  Mi kizsákmányoltak (a Világ 4/5-e) és a katonai- és média egyeduralmuk is MEGSZŰNT  – FÉLNEK, sőt, rettegnek!
Minden követ megmozgatnak, hogy bukásukat és annak következményeit elodázzák  – SEMMIT sem kímélnek (példa erre a G20-ak által létrehozott ISIS terrorszervezet) és az EURÓPÁBA küldött szervezett ember-áradat!
Amerika/Anglia  – és Is-Ra-Él –  beáldozza szövetségeseit is….
A “nyugati világ” állampolgárai most VIZSGÁZNAK! Látnivaló, hogy nagytöbbségüket CSAK saját JÓLÉTE aggasztja  – akár FÖLD-ANYA rovására IS….
Nyugat-Európa lakossága  – mindent hátrahagyva –  keleti migrációra készül…?
Ezért hoztak létre Világ-méretű KÁOSZT, és a tárgyalásokat  – hogy időt nyerjenek! Közben MINDEN ESZKÖZZEL HÁBORÚT szeretnének kirobbantani.
Emberek ezek? Nem mind. Együtt tudunk velük élni a jövőben…?
Erre CSAK JóISTEN tudja a választ….és az ÍTÉLET IS az ÖVÉ!
Bízunk Benne!!!

az “amerikai”

A megfigyelő szemével  – megengedve, hogy ilyen hogy “Amerika” nem létezik:

Az „amerikai”

avagy az angol-szász ember jellemzői:

„Amerika egy kísérlet volt arra, hogy mi lesz az emberrel, ha MINDEN biztosított számára a fizikai LÉT-hez. Hogyan érinti ez a LELKÉT és SZELLEMÉT, azaz a nem fizikai síkokat …? De ehhez a kísérlethez azt az embertípust választották, amely a legfiatalabb volt a bolygón…!”

Az amerikai embertípus jellemzői:

 • a PÉNZ-démon rabja.
 • Mindent ERŐBŐL akar megoldani a FIZIKAI síkon  – erre PÉNZ-t vagy FEGYVER-t használ, ha egyik sem megy, akkor a JOG intézményét, amit előre SAJÁT elvei szerint bebiztosít.
 • EGO-centrikus. Működése a tiszta „ÉN” diadala.
 • MEREV  – angolszász észjárással, amely CSAK SÉMÁKBAN képes gondolkodni.
 • Mér és RENDSZEREZ a végletekig.
 • Terepe a DUÁLIS Világ  – azaz az OK-OKozat egyszerű képlete.
 • BEKÉPZELT  – a világ legjobbjának hiszi magát, s ezért bármire hajlandó (miközben a szomszéd államot sem ismeri).
 • CSAL  – leggyakrabban KETTŐS MÉRCÉ-t alkalmaz.
 • MŰVELETLEN. Valójában Hollywood-on szocializált, amiről azt hiszi, hogy „A” „műveltség”. Az ebből adódó merevség és a fejlődés teljes HIÁNYA elfedésére külföldieket alkalmaz.
 • Lusta.
 • Fösvény. Ezért RABSZOLGÁK-ra van szüksége.
 • Infantilis  – egyáltalán nem vállal felelősséget.

SZELLEMIEK:

 • Gondolkodása analitikus  – az intuíció teljes hiánya –  pótlására „külföldiek importjára” szorul (agyelszívás).
 • ÚJ dolgok feltalálására alkalmatlan. Helyette rendszerez, s ezekbe kapaszkodik a végletekig, – ennél fogva maradi és merev. Ezt ÉRTÉK-nek tekinti.
 • Autokrata, magán kívül nem ismer el senkit. „CSAK az lehet, hogy ÉN nyerek!” Számára elviselhetetlen szitokszó a „LOSER” (vesztes)… ezért csalni is hajlandó (kettős-mérce)  – ha kell erőszak, vagy (lehetőleg hamis) pénz útján.

LÉLEK-működés:

 • Psychasteniás – lelki teherbíróképessége nulla.
 • Hysteriás, önbizalomhiányos.
 • Pánik-betegség – számukra kitalált „kór”-kép!
 • SZÜKSÉGE VAN KÁBITÓSZERRE, drogokra, alkoholra – álomvilágban él.
 • Felelősségvállalás teljes HIÁNYA….INFANTILIS.

Összefoglalás:

Egy társadalom, amely „szigorú” elvek mentén él  – a maga által berendezett színpadon –  de a VALÓSÁGTÓL FÉL. ÖNZETLEN ÖRÖK SZERETETRE KÉPTELEN. A Szexualitás számára csupán reprodukció, vagy SZÓRAKOZÁS/üzlet! Mégis azt hiszi NEKI KELL a Világot vezetni, mert nélküle NINCS „REND”… Katonai ereje nagyobb, mint a Világ összes népeié EGYÜTT. Ha vélt érdekeit akarja érvényesíteni, habozás nélkül háborút indít, öl, rabol. SAJÁT érdekében félrevezet, hazudik, MANIPULÁL! Nem ismeri az ingyen KEGYELEM  – a megbocsátás érzését. Minden nemzetet kirabolt. Nyersanyagait, szellemi értékeit, aranyát. Működése kimerítette Ahrimán, STN és Lillith minden vágyát!

Fentiek bizonyítására rövid 300 éves működése, – „tört-én-elme” bőven ELÉG!
Megszabadításunk TŐLÜK  – a Világ 210 népéé –  azok FELELŐSSÉGE és dolga, akik LÉTBEHIVTÁK „kísérletük” céljából …

Utószó: amíg az Ember  tudatlan  barbár, addig Istentagadó és  ROMBOL  – amint  bölccsé válik, megfizet mindenért és mentő-Angyal lesz…

katedra?

Február 22 ,  a magyar hagyomány szerint szerencsétlen nap.

Ekkor ült bele trónjába Péter apostol – Antióchiában!!!!

Ennek ellenére a római és egyetemes egyház “Katedrájának” teljes jogú elfoglalását , Péter székbeültetését ünneplik a katolikusok Üszkös szent Péternek is nevezik , a “beleült romlás” jelentéssel a “trón” meg van , és a Szent Péter Bazilika egyik legfontosabb, de szemek előtt elrejtett ereklyéje egy fa trón, melyen faragott elefántcsont lapok vannak HERKULES !!!!!!! tetteivel, és Nagy Konstantiné volt.

Szt Péter széke (lat. Cathedra). A ~ félköralakú apszisának oltára fölött egy ősi pápai trónszéket tisztel a hagyomány (→ex cathedra). Gianlorenzo Bernini bronz ereklyetartója őrzi, súlya 191.383 kg. A roppant súlyú támlásszék előtt 2 nagy bronzangyal áll, fölötte másik két angyalka tartja a pápai tiarát és a kulcsokat. Kétoldalt a 2 ny-i (Szt Ambrus, Szt Ágoston) és a 2 k-i egyházatya (Szt Atanáz, Aranyszájú Szt János) bronzszobra 1658–66: Giovanni Artusi műve, 74.300 kg. – Az ereklyetartóban lévő fából faragott trónszéket 18 elefántcsontlemez burkolja, domborműveik a gör-róm. mitológia szörnyeit és Herkules erőpróbáit idézik, stílusuk a 4. sz. alexandriai művészisk-ra utal. Bizonyítottnak tekintik, hogy a trónszék Nagy Konstantin cs-é (ur. 306–337) volt, aki pogány korában különösen tisztelte Herkulest. A lateráni cs. palotában állt és a cs. ajándékaként a palotával együtt kerülhetett I. Szilveszter p. (ur. 314–335) birtokába. –
1865-től nem állították ki a széket nagy nehezen egyetlen képet kaptam a elefántcsont képekről Herkules 12 munkájával 🙂 lehet hogy a nagy Konstantin székében ülő pápák valójában a Herkulesi programot valósították meg?

az írás Szász Tibor András erdélyi tiszteletes munkája

kaotikus lexikon


Szinte BIZTOS, hisz MINDENT a Skytáktól loptak….azt követték – a HATALOM megtartása érdekében. Annyit TUDTAK csak a skytákről, hogy LEGYŐZHETETLENEK!

a magyarság legkevesebb 35-40 ezer éve itt él a Kárpát-medencében

2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

 1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent europid őstelepesek közt voltak.
 2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
 3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai”. (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az.)

Az EU19 -es haplotípus eloszlásának térképe a Semino és mtsa közleménye alapján.

 • A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
 • A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
 • A magyarokból teljesen hiányzik az urali népekre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.

A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.

Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók is csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.