Ige – 2017. március 6. – Hétfő

Efézus 2:19


Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek.

A jövevény (az eredeti szövegben xenoi) különleges jogokkal és kötelességgel rendelkezett. Számíthatott a vendégszeretetre, ételre, hajlékra, az emberségre, a befogadásra, a védelemre, a segítségre. De csak addig amíg nem élt vissza a vendégjoggal, nem sértette meg a ház szabályait, nem bántotta meg a befogadóit, azoknak rendjét és vallásos meggyőződését. Ha gonosz és rejtett szándékkal jött és kiderült, legtöbbször életével fizetett.
Az ősmagyaroknál és minden sátorlakó népnél nem mehetett be egy családhoz hívatlanul vendégnek hét személynél több, mert az már nyílt lerohanásnak számított. Ilyenkor a gazda fiaival és kutyáival az ajtónál fogadta a nyomakodókat: tisztességtudón, de kedélytelenül. Innen a székely kapu felirata: „Szíves vendéglátó e kapu gazdája, de a gonosz embert furkósbottal várja!” Mindenkinek helye, és mindennek módja volt.
És innen származik a túlzott vendégjárásra a szólásmondás : hete jött, hete ment …

A zsellér (eredeti szövegben paroikosz) az az átmenetileg valakinél tartózkodó személy, aki valamilyen munkát vállal fel, legtöbbször átmenetileg, és a rendelkezésére bocsájtott munkásszálláson lakik. Addig van valamelyes létjogosultsága lakásának, ottlétének, míg dolgát végzi. Magyarán és modernül: vendégmunkás.

Polgártárs (az eredeti szövegben szün+politai) a polisz, azaz a fejlett együttlakás társadalmának tagja. Ha birtokosa vagy azt jeleni, hogy beleszülettél, vagy elnyerted, és megtartottad ezt a rangot.
Háznéphez tartozó (eredeti szövegben oikeioi) családtagként kezelt és teljes élet átadással beilleszkedett feladatvégző a családban. Bizalmas, de nem csókos.

Szentek vagyunk. Mert beleszülettünk, és igyekeztünk felnőni a ranghoz. Mert megküzdöttünk, hogy alkalmasak és befogadottak legyünk Krisztus közösségében. Mert fontosnak éreztük, hogy ne hagyjuk ott, ne tagadjuk meg, ne veszítsük el a szentséget, a legvágyottabb jót.

Isten szolgálói vagyunk. Mert jobb a tornácában egy nap mint máshol ezer. Jobb nála cseléd lenni, mint máshol miniszter.
Ez Jézus megosztott titka: az alázatos szolgálat édes jutalma.

Törekedj a jóra!

Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!