KIRÁlyi MAG KUSok

Káldeus nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. – Prof. Badiny Jós Ferenc

KUS nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt. A nem magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, Cassi, Cossi és egyéb rokon grafikai formákban szerepeltetik.

A Kusok, Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok. A Kusok voltak annak a tudásnak birtokában, amit utódaik, a mágusok képviseltek, ők később a Médek egyik törzse lett. Angolul: Mede, modern Perzsa: Madah, régi Perzsa: Madai, Görög: Μηδοι (Midoi), Asszír: Madayu. ~ [MAGYAR]

Térkép: William Willcocks. Map titled “The Garden of Eden and the Four Rivers of Genesis” from his book titled From the Garden of Eden to the Crossing of the Jordan. Cairo. The French Institute of Oriental Archaeology. 1919.

A Sumer szótárak Kus jellel értelmezik az „Isteni rendelkezést”, és a Kus ékjel jelentése „szarvasállat”, ami alatt Kost kell értenünk. A Sumernak nevezett ékírásos agyagtáblákból kiolvasható a Káldeus hiedelem teremtéstörténete. Eszerint KÁM-ból, az Isteni Tudás Tökéletességének a világából származik KUS-KOS. Magyarul NIMRUD/MÉNROT nagykirály volt a KOSi-KUSi nép, őseink és a világ első tanítómestere.

Dionysus azaz Bacchus

Képen: Dionysus azaz Bacchus [Bak-Kus/Bak-Kos] Szentpétervár, Ermitázs

 Ezt támasztja alá az is, hogy Perzsiát minden korai forrás Adzsemnek hívja. Higgins szerint az „adzsa” szó szanszkritul „kost” jelent. Ez pedig azt igazolja, hogy Adzsem alapítója a biblia Kus pátriárka nevében maradt fenn. Innen eredhet hát az Adzsem elnevezés, amely Kus földjét, Szkítiát, és később Kézai Simon idejében már Perzsiát, Evilátot jelöli.

„A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” – írja Bryant (1807; idézi Oláh [1985, 16])

Skythopolisszal [Szkíták városa] kapcsolatos régi hagyomány azt is tudja, hogy Skythopolis városát a régi Beth-Shan neve mellett azért hívják Nyssá-nak is, mivelhogy itt nevelték föl annak idején a nymphák a gyermek Dionysust, azaz Bacchust.

Dionysus, más szóval Bacchus a régi írások szerint nem más, mint Bar-Chus, azaz Chus fia, Nimród, a “Barchus” szóban az “r” hangzása és alakra átalakulván. Viszont a görögök Bacchust Dionysos-nak nevezik, ami a Septuaginta görög fordításban maga Nimród lefordított neve. – Zajti Ferenc

„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak MAGukban.”

Ismerős? „Általad nyert szép Hazát Bendegúznak [Bende-Chus] Vére.” – Kölcsey Ferenc

Címke , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!