Értékrendünk

mindenek előtt:

 

Küldetésünk:

Dicső Őseink iránti tiszteletből és Utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag, élő műveltségét leszületésünkből eredő kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot.

Az Egy és a Teljes-Ég kapcsolata

Alapelvünk:

Újabb és újabb törvények helyett hazánkban a Természettel szembeni alázatra, átfogó világszemléletre, szellemi tisztaságra, a Kozmikus Rend helyreállítására törekszünk. Az Univerzumot létrehozó és irányító Szellem törvényei léteznek, hatnak és felülírhatatlanok.

Egész-ség

Feladataink:

Segítjük a helyi, lakóterület szerinti, önellátó kisközösségek szerveződését és összekapcsolódását, egy szeretet alapú, kölcsönös bizalomra és segítségre épülő társadalom létrehozásához.
Segítjük a Nemzet felemelkedését szolgáló, ma már egyre több helyen létrejövő, tiszta kezdeményezéseket egymásra találni.
Segítjük a vélt (vagy többnyire kívülről létrehozott, valós) egymás közötti ellentéteket feloldani.
Segítünk olyan egységeket formálni, ahol az értéket kereső és kínáló magyar emberek egymásra találása szolgálja a hiteles világ megteremtésének mintáját a Föld összes embere számára.
Segítjük
– fizikai szinten: az önfenntartás lehetősége ősi szabadságának,
– lelki szinten: a családi és a közösségi lét újraélésének,
– szellemi szinten: az örök “SZER”-törvényének
a beemelését és alkalmazását mindennapjainkban.
Segítjük a tagjainkat valamint a csatlakozó közösségeket a tudatosságuk, egyéni és együttes felelősségvállalásuk erősítésében.

Maradj középen

Célunk:
hogy minden magyar ember

– legyen képes a “SZER”-etet megélésére és átadására;
– legyen mentes a pártoskodástól;
– értse meg, hogy nem szembeszállni és versenyezni, hanem együtt-működni és építeni kell;
– tenni akarjon elsősorban magáért, a családjáért, a nemzetéért és a változtatást ne másoktól várja;
– megértse, hogy hitünk, kultúránk, szellemiségünk, minden korban képes fenntartani a Magyar Nemzetet;

A Hagyomány értéke és szeretete, ami Közös-éggé tesz Bennünket”

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!