A “SZER”-törvényéhez vezető Út 12 pontja

1. Önmagammal kezdem

Csepp vagyok a Tengerben, a bennem élő Tengerrel

Mindig kicsiben kezdem, először magamon, majd általam választott Közös-Égben. Ami kicsiben működik és életképes az nagyban is az és ez példát mutat mások számára is.

2. Gazdagítok minden szinten

Az Élet él és élni akar

Figyelem, hogy hol tudom az Életet segíteni, tudásommal, tapasztalatommal. Ahol ezt megtehetem meg is teszem, hogy gazdagodjon a Közös-Ég általam, én pedig a Közös-Ég által.

3. Békesség van énvelem

Nem ártás szándéka vezet

Képeim, szavaim és tetteim építenek és nem valaki vagy valami ellen hangolnak. Harc helyett békét, ellentétek helyett együttműködést választom. Fényt viszek és világosságot gyújtok!

4. Őseim tisztelete

„Aki a múltat nem ismeri, a jelent nem értheti, s a jövőt sem tudja felépíteni.”

Tisztelettel vagyok őseim iránt, megőrzöm a Hagyományt és átadom az utánam jövőknek a hozzá kapcsolódó tudással együtt.

5. Teremtem a napjaimat

Teremtek, tehát vagyok

A világot a maga teljességében szemlélve helyben alkotok és ezáltal átélem az életörömöt, amelyet átadok másoknak is.

6. Éberséggel szemlélődöm

Egy tapasztalás – nem tapasztalás

Minden kép csak akkor Élet-képes, ha kiállta a gyakorlat próbáját. Elém kerülő kérdésekre adandó választ többször körbejárom és csak utána döntök!

7. Egyensúlyban maradok

Mérték az Érték

Minden hatás ami ér, kibillenthet. Középen maradok és így látom a legtöbbet önmagamból és másokból.

8. Engedés ereje

A Létezés – Átalakulás

Képes vagyok a lemondás gyakorlására és ezáltal elengedni mindazt, ami az Életet nem szolgálja többé.

9. Fényt viszek és Fényt gyújtok

Kilőtt nyílvesszőm adja az irányt

Létezésemnek elrendelt célja van, amelyet minden nap megerősítek. Minden képem, szavam és tettem valakit gyógyít, tanít és hittel tölt el.

10. Rend, ami megtart

“Rámosolyogtam és Isten visszamosolygott rám…”

Tiszteletet adok minden Létezőnek (Isteni-Emberi-Állati-Növényi-Ásványi szinteknek), a szent rendbe (Hierosz-Archosz) tagolt teremtő energiáknak.

11. Létezésem csak Közös-ég alatt lehet teljes

Közös-ég és Egy-én

Szolgálom választott közösségem és tevékenységemben a Közös-égi célok az egyéni célokkal együttműködnek.

12. Visszatérek az Egy-be

A “SZER” – etet

Szeretet alapú társadalom kialakításáért teszek, ami megfelel a “SZER”-törvényének, megvalósítva ezáltal az Egy csodáját (EN TO PAN).

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!