MagUra – MagUs ÖröksÉged

„A Te Szíved Szer-Etet [Ötödik Elem a „KI”: Szer-Elem] kelyhe [Forrása], melynek úgy kell KI-Áradnia, mint az én kezemben lévő korsóból az Élet-vÍZe Árad.” – Gudea Mágus

A Káldeus papok [Magi-k, Mágusok] már léteztek i.e. 2234-ben – Callisthenes, Simplicius.

Arisztotelész szerint a Káldeus Mágusok már az egyiptomi papok előtt léteztek. A Káldeus Mágusok azt tartották, hogy az őseik már 473000 évvel i.e. 331 előtt megfigyelték a csillagokat. (Diodorus Siculus 473000-et, Cicero 370000-et, Epigenes 720 ezret, Critodemus és Berossus 480 ezret, Hipparchus 270 ezret, Khairemon of Alexandria 400 ezret mond.)

A magyar ősvallást őrző Árpád-kori magyarokhoz látogató bizánci és nyugati misszionáriusok a magyar vallás papjait „mágusok” néven említették (Dömötör Tekla [1995, 530]).

„Az ókor egyetlen papsága sem volt híresebb a mágusoknál.” [Gnoli, uo.)

„A mágusok a napkultusz papi kasztja.” [Redards, 1965]

„A Mágusok [Magik] képezik a hét Méd [Magya/Madai] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” – Herodotosz

„A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” – írja Bryant (1807; idézi Oláh [1985, 16])

A mágusok világszerte központokat létesítettek, s ezek között évezredeken át tartották a kapcsolatot (McKie [1977, 173-199J, Csáji [2004, 8J, Govedarica [2004, 21J, GKE-GA [2006,152,194,196-202]). Ilyen mágus-központ lehetett hazánkban Polgár-Csőszhalomnál i. e. 4.800-tól (GKE-GA [2006, 15-16,24,71]). Stonehenge építtetője i. e. 2.300 kőrül magyar-hun mágus volt a Kárpár-medencéből (GKE- GA [2006,25-29]). Országrésznyi mágus-központ volt az ókori médek mágus törzsének földje (a médek országának a neve Indiában: Madra; lásd i.m., 111, 116, 125), de hasonló mágus-központok léteztek a szkíta pártusok országában, Baktriában, Khorezmben, Egyiptomban. A Hindu Kus hegység és az Oxus folyó (ma: Amu Oarja) közti országokat az indiaiak Szakasztánnak, Szkíta-országnak nevezték, és azt tartották, hogy ott volt az Aranykor. Mágusok készítették fel a perzsa herceget a királyságra, az igazságosságra, bátorságra és önállóságra – és a méd mágusoknak köszönhetik a perzsák politikai és civil intézményeiket is (Gnoli [1995 ]). A mágusok királyi rangját jelzi az is, hogy a pártusok a mágusokból választják a királyokat (Sztrabón [kb. i. u.7/1977, 547]), s hogy az ázsiai királyok hadjárataikat nem vezethették a királyok előtt vonuló, s az égből hullott örökké égő tüzet hordozó mágusok nélkül (Ammianus Marcellinus ri. sz. IV. század/1993, 338]). Királyi mágusokról írt Pope 1711-ben (ld. fent), Goldwin Smith pedig arról, hogy a királyt a mágusok irányítják (ld. fent,The Oxford English Dictionary, Magian címszó).” – Grandpierre Atilla

Táltos és Mágusper

Hanis Mágus elleni jegyzőkönyv.

Első tanú: „Arra a kérdésre, hogy a gyógyításnak voltak-e jelenlevő tanúi, azt válaszolta, hogy jelen voltak felesége, fia Marcel, leánya Borbála, valamint Harsan, akit a nép nyelve bács [BACHUS!] néven illet és Duru, az említett Hanis szolgája. A sámán bére felől a tanú azt vallja, hogy a vádlott semmiféle pénzről nem akart tudni, amit ajánlottak neki… A gyógyítás költségére vonatkozólag azt vallotta, hogy sem maga az említett Hanis, sem segédei semmiféle pénzt nem akartak elfogadni.

Második tanú: „Megkérdezték tőle, hogy Hanis pénzszerzés szándékával látogatta-e meg. Azt válaszolta, hogy az általa felajánlott pénzt a sámán visszautasította.

Harmadik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott abban a reményben látogatta-e meg a betegeket, hogy tőlük pénzt szerezzen, a tanú válasza az, hogy erről nem tud, de azt tudja, hogy őtőle sok unszolás után fogadta csak el az adományt a következő szavakkal: „Egyet elfogadok, százat neked adok …”

Negyedik tanú: „Megkérdezték tőle, hogy kötött-e megállapodást a sámánnal, hogy őt ápolj a betegségében és házában látogassa, mire a kérdezett nemlegesen válaszolt. Tudakolták tőle azt is, hogy szokott-e a sámán és segédje Győr városában és a környező falvakban betegeket látogatni, mire a tanú azt válaszolta, hogy nagyon sokan hívják őket házaikhoz a betegek, mert szerintük a sámán jártasabb a tudományban, mint az orvos magisterek, vagy a király úr fizikusai.

Ötödik tanú: „Arra a kérdésre, hogy a vádlott sámán pénzért, vagy más anyagi előnyökért látogatta-e őt meg, a tanú válasza az volt, hogy a nevezett Hanis nem kért semmit, és a neki felkínált pénzt is visszautasította.”

Hatodik tanú: „Hogy a sámán megállapodott-e, a gyógykezelésre vonatkozólag valamilyen összegben, azt a választ adta, hogy semmit sem fogadott el tőle, csak tejet és kenyeret.”

Hetedik tanú: „Márkus kovács erre a vádlott sámánt hívatta házához, aki amikor megjelent, megtapogatta a beteg érverését és azt mondotta Márkusnak és a tanúnak: „ha hisztek bennem és ha akarjátok, akkor meggyógyítalak”. Mire a házastársak egyetértve, kifejezetten megkérték öt erre és elégséges jutalmat ígértek neki. A nevezett Hanis sámán azonban azt mondotta, hogy ő nem pénzt akar, hanem BARÁTSÁGOT.”

Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció – Táltos és Mágusperek.

A Mágizmus [Mágushit] Subartuban [Ókori Magyarország] született. Később vándoroltak Khoraszán, Baktria és Média területére. A Méd Mágus [Magi] törzs volt Magar, most ők a MAGyarok.

MAG Népe • – MAGi – MAGia – MAGas – MAGos – MAGus – MAG Ős – MAGog – MAG Őr – MAGor – MAGur – MAG Ár – MAGar – MAGyar – Megyer – Meder – Méd – MediCus [Medi Kus] MagiKus… KozMiKus REND MAG UR RA.

Címke , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!