Népek Krisztusa az IgazsÁg Harcosa

Népek Krisztusa az IgazsÁg Harcosa – A Vér Kötelez!

Ószövetség – Tények – Inkvizíció – Ezek után megérted, hogy miért üldözték, pusztították és nyilvánították őket eretneknek.

Emlékezet: Leo összehívta [451], Atilla egyből megindult és ott termett felszabadítóként [452]. Most már Érted? Mert Érted!

Kalkedoni Zsinat [451]: Korábbi keresztény tanításokban ekkor történt egy mindent meghatározó változás. Nevezetesen ez a zsinat emelte be megegyezéssel [„paktummal”] az Ószövetséget a keresztény tanítások közé. Azaz 451. előtt az Ószövetség nem volt a keresztény hittanítás része. Többek között ezen a zsinaton döntöttek úgy, hogy többé nők nem lehetnek papok [korábban szép számmal női papok is tevékenykedtek]. Itt kezdték el megváltoztatni és hangsúlyozni, hogy az ember eredendően bűnös, féld Istened, hogy ezzel irányítsanak. Ekkor döntöttek a gyónásról is [korábban gyónás (információszerzés) sem volt.] Lélekvándorlás tanait és a női minőséget elvetették, az Igaz Szentháromságot ami: Anya-Atya-Fiú [gyermek], megváltoztatták: Atya-Fiú-Szentlélekre, épp úgy, mint Test-Lélek-Szellem hármasságából kivették maga a Szellemet. Apokrif-gnosztikus iratokat, tanításokat betiltották.

Tacianus: „Az ószövetségi etika nem egyeztethető a Krisztusi tanítások etikájával.”

Marcion: „Nem igaz hogy a Krisztusi tanítás ószövetségi alapokon nyugszik.”

Ősi MagiKus Körös(z)ténységek

Manicheusok: „A manicheusok teljesen elvetették az Ószövetséget, és az Újszövetségből az Apostolok cselekedeteit. Az evangéliumokat félreértelmezettnek, és ennek következtében félremagyarázottnak, valamint így a másolások által meghamisítottnak, eltorzítottnak tartották.”

  • Manicheus gnosztikus hajtásai:

Katharok: „Az Ószövetség Istenét, aki a gonosz világot teremtette, elutasították.”

Bogumilok: „Meggyőződésük volt, hogy a világot Satanel uralja, aki az Ószövetség gonosz istene.”

„Az ószövetség nem Isten igéje.” – Bulányi György atya

Mandeusok – Az Ősi János Keresztények: A Mandeusok [Mada] az egyik gnosztikus közösség, amely az ókortól napjainkig fennmaradt. A mai Irak déli részén és Irán Ahuázban [Khúzewsztán] [Huzisztán] élnek, Eufrátesz és Tigris alsó folyásánál, egyszóval az ősi Mezopotámia déli részén. János keresztényeknek v. Nazoreusok és Szabioknak nevezik őket. Így értelmezhető: Mandeusok = Médek = Szabírok.

A nemrég lezajlott genetikai kutatások is ezt támasztják alá, a Mandeusok vagy Mandan-ok a legősibb népcsoport jelenleg Mezopotámia területén.

Bobula Ida: A Sumir-Magyar Rokonság (Buenos Aires 1982.) 107. oldal: „…amit ma a tudósok Sumir földnek hívnak, arról tudnivaló, hogy akik 5000 év előtt lakták, azok szerint soha nem Sumer, hanem Mada vagy Kiengira volt a neve…” Adam visszafelé olvasva: Mada

Jazidi [Jász] Páva Angyal – Tawûsê Melek [Melek Taus] – ebben a JelKépben minden benne Van. Kimentették az Ősi Mágus Tudást. Páva = Nap-Fény, Hold, Sumér ékírás [Dingir], egyenlő szárú kereszt [köröszt]…

HungAriaMagUra – SzemUra: Az ázsiai Media neve a Médok [Médek] odatelepedése előt Aria volt (Herod. VII, 62. Paus. II, 3.).

„A Jazidik [Jászok]: egy nagyon különleges vallásos közösség, mert ők az egyike a kevés fennmaradt vallásnak a Közel-Keleten, ami nem ábrahámi eredetű.” – mondja Matthew Barber, a Chicagói Egyetem Kelet-közeli nyelvek és Civilizációk Szakának tudósa.

A 6764 éves Jazidi [Jász] naptár a legrégebbi naptár Közel-Keleten. Van egy jóslat, melyben a Jazidik [Jászok] hisznek, ami azt mondja, hogy az Árja törzsek spirituális harmóniában egyesülnek majd egy emberként. Semmikor máskor történelmünkben nem láttuk ezt megtörténni, mint az elmúlt 1500 évben.

Az ,,Ária” = Hun-t jelent itt; a [2. században] Arius que qui Arios más formájáról ír ennek; Darius que qui Unos vagy Darius que qui Hunnos. A Nagy Sándor utazásai [4. század] is; Darius que qui Hunnos or Arius que qui Arios vagy Arius que qui Hunnos vagyis a Hunok az Árják.

Ariánus keresztelőkápolna

Ariánus keresztelőkápolna mennyezeti mozaikja, körben az apostolok alakjaival, Ravenna, Olaszország. Na vajon kit keresztelnek középen a MAGban?… Csaknem Jézust? „Azért a vÍz az Úr!” – Kárpát-medence = MagUra-medence. Ezért Tudjátok a Magotok módján működtetni az ErőTeret! Víz = ÍZ = Duna, régen Ister [IsTen] a neve. Most már érted? Érted!

„Habár fölűl a gálya, S alúl a vÍznek Árja, Azért a vÍz az Úr!”. Árja szanszkrit jelentése: Nemes, Erényes, Igaz…

Pártus Jézus [Jász]: És ha üldöznek benneteket, ti: „Azért ne féljetek [ne rettenjetek, (ne ijedjetek, rémüljetek, riadjatok) meg] tőlük. Mert nincs oly rejtett [leplezett, eltitkolt] dolog, ami [egyszer] napfényre ne jőne [és le ne lepleződnék]; és oly titok [olyan rejtett, titkos, vagy színlelt dolog], ami ki ne tudódnék [melyet meg ne ismernének]” – Máté 10:26

Ilyenkor szoktam feltenni a kérdést: Milyen „2000 éves” KöröszténysÉgről hazudtok? Emlékszel a Jásszal [Jészus] mi történt a Jordán folyónál? 

Az Istennel való „SzövetsÉg” eszméjét a Méd-Pártus-Szkíta Zarathustra hirdette meg először, melyet Noéval kötött az Isten. 

Atilla – a „KöRiSTeN ostora” – tulajdonképpen bevonta az önjelölt Róma és Bizánc „jogosítványát”. A tört-én-elem ismétli ön-mag-át! Atilla a MagiKus Körös(z)tény.  „Én csak apostolutód vagyok, de te apostol.” – Pápa

Összegezte és lerótta, Nap Hun [MagUra Temes], 1983 03 23 13:30

Címke , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!