Részletek Bagratuni Örmény történész kutatásaiból

TérKép: Emanuel Bowen (1714-1767) A MagUs-ok földje, a MagUra-medence mellett! Innen indult Nimród/Ménrót, Hunor-Magor, Jézus, Atilla, Árpádék… Van, Kusok földje [Kosiak], Arám [ArameUs], Edessa, ArMénia, Média, Adiabene, Káldea… – Nap Hun

Ókor: Az ókori történelem nem a görögökkel és a rómaiakkal kezdődött! Egyiptom:az első fáraók hunok voltak /H/UNI néven. Később a hyksosok=hunok néven vették át a hatalmat B.C. 1600-tól 500 évre /más nézet szerint 200 évre/

Mezopotámia: Az ókori Nagy-Arménia egybe tudta tartani az asszíroktól elmenekült Folyamközből menedéket kereső rokonnépeket. /szabir=sumer, káld, méd nemzetségek/

Jáfet népe: Arménia /Örmény/ népeinek ősi felmenői azonosak a szaka/szkíta/-szarmata /lengyel-orosz/-alán/jász/-pártus/pártások, azaz a mieink/-hun-avar-magyar népekével.

Tengermellék: az ógörögök=pelazg=palóc nemzetségek /Trója előttiek, nem a későbbiek/ etruszk néven Itália első lakói, akik Rómát megalapították. Közülük került ki a Kárpátiában Torda-Vinca néven régészeti kultúra.

Erdély: A rómaiak legnagyobb ellenfelei a pártus nemzetség, akiket dahák-nak=dákoknak hívtak a szkíta időkben.Uralkodójuk Decebál volt.

Megj: vlachok sohasem volt dákok!

Párthus Birodalom: Magyar ajkú volt!!! Nagy Sándor Arménia meghódítása után békét kötött a pártus arisztokráciával. Szétszóródásuk a Méd Birodalom felbomlása ,az asszírok vérengzése után: -főniciaiak- kánaániták/Szamária=hunok, Galilea=magyarok/ -csecsenek-kurdok-karthágóiak=baszkok!

Ókori birodalmaink: -Pártus /benne Kárpátia=Kis-Szkitia, Kaspi-Aral térség -Hunnia /benne a sztyeppe vidék, Altáj-Ordos /Sárga-Folyó nagy kanyarja/

a hunok építették a Nagy Falat /sosem volt kínai/ !!! /Agyaghadsereg sem!

Arménia /Örmény/ benne Jeretyán Királyság=Magna Hungária, görögökkel együtt -Kusán Birodalom /hunok alapitják/ mostani Radzsasztán É-Ny India.

Örmény-Pártus Népviselet

Arsak Királyi Ház: Párthiából származtak és Arménia első uralkodói voltak. Avar nemzetség a Kaukázusból indult Bavariáig /bajor/ hatolt örmény területről indult.

Bizánc: Csupán a nép volt görög. A császárok évszázadokig az örmény uralkodóházak adják. A Kaukázuson túlra Krasznodar környékére telepítik a felvett zsidózó vallást követőket. Ezek félig magyar, félig örmény származásúak voltak, nem Juda népéből, csak a Babilonból érkezett papjaik. Így a köztünk élőek /askenazi/ sem azok.

Kazária: Csupán 3 városuk volt, köztük Itil=Atilla Nagy királyunkról elnevezett fővárosuk. Árpádék kivonulása után a Kievi Rusz szétverte a kazárokat. Az uralkodó osztály volt szefárd /valódi/ Juda eredettel. Elmenekültek Hispániába, askenázik a Kárpátok É-K-i részére.

Középkor: Kárpátiába Árpádék bevonulása csupán haderő átcsoportosítás volt. A haderő 60%-a az Arménia területéről jött. A bevonulók családjaikkal jöttek.

Figyelem újra idézet: beolvadtak az ott lévő magyar-hun-avar nemzetségek tengerében.

Nyelv: -Krisztus nyelve az arámi volt, nem volt sémita nyelv, hanem a sumer-ból jött létre!!!

Oppert: Magyar nyelv ismerete nélkül nem lehet megfejteni a sumert!!!

Vallás: Itteni népeknek Krisztus előtt B Á L volt az istenük. Istennőjük Anahita volt. Ehnaton Fáraóról vették Mózes nemlétező alakját. Ehnaton valláscserét akart, megbuktatták. Nefretete asszony is Arméniába való volt.

Judea: az OMRI Uralkodóház B.C.8-tól a 6 szd.-ig visszatért a kánaániták ősi vallására. Top Secret!

Abgar Király: Levelezése Jézussal fennmaradt! Székhelye Arméniában a mostani Dél-Törökországban Urfa /Edessza/ szent városban volt. Atilla szülőhelye is itt volt!!!

Péter és András: Ők ketten az ottani egyházalapítók! Legfontosabbak! [Szerk.: Tamás, szintén Edessa központ]

Világosító Szent Gergely: Örmény egyházalapító, pártus származású. A.C.300-ban történt. Niceai Zsinat. Bizáncban lett a Főpapság, Rómában csak püspökség, csak a XII.szd-ban!!!

Khalcedoni Zsinat: Különválik a Keleti Egyház, viszi tovább az eredeti vallást!

Etimológia: Hayk-Vajk: Jereván-Jeretyán: Pápa-Pópa-Pap: Balaton-Bál Aton: Arbat-Árpád

Pártus Arszakida dinasztiából eredeztethető Atilla és Álmos is. – Nap Hun

„A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida [Pártus] nemzetségből származnak.” Örmény [Őr Mén] = Pártus

Pártus viseletek felújításai [rekonstrukciói]

Címke , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!