Szabadság Nyilatkozat

Szabad akaratomból és felelősségem teljes tudatában ezennel minden Tudattestvérem, minden Létező felé, az Egy Végtelen Teremtő és az Univerzum Teremtője felé, illetve minden univerzum minden Teremtője, minden döntéshozó Tanácsa, közössége és civilizációja felé

KIJELENTEM, hogy:

 • ezennel visszavonom, érvénytelenítem – és mostantól semmisnek tekintem – minden olyan döntésemet, ígéretemet, szerződésemet, fogadalmamat és eskümet, illetve bármilyen lényegileg hasonló egyetértésemet vagy teremtésemet, amelyek által olyan szándékok, célok, lények, csoportok, bolygók, szövetségek vagy energiák szolgálata felé köteleződtem el a létezésem kezdete óta bármikor, amelyek nem voltak, illetve nincsenek teljes összhangban a feltétlen szeretettel és más Lények szabad akaratának tiszteletben tartásával;
 • ezzel együtt most a magam részéről felbontok – és mostantól semmisnek tekintek – minden olyan, mások által NEKEM  – vagy rajtam keresztül az akkori feljebbvalóimnak –  tett ígéretet, szerződést, fogadalmat vagy esküt, illetve bármilyen lényegileg hasonló egyetértést, döntést vagy teremtést is, amelyek által MÁSOK – a létezésem kezdete óta bármikor – olyan szándékok, célok, lények, csoportok, bolygók, szövetségek vagy energiák szolgálata felé köteleződtek el, amelyek nem voltak, illetve nincsenek teljes összhangban a feltétlen szeretettel és más Lények szabad akaratának tiszteletben tartásával;
 • továbbá ezennel visszavonok  – és mostantól semmisnek tekintek – minden olyan utasítást, rendeletet, szabályt, törvényt, és minden lényegileg hasonló döntést, amit a létezésem kezdete óta, bármely név alatt vagy poszton, bárhol, bármikor és bárkinek kiadtam vagy aláírtam, vagy amit a nevemben mások kiadtak vagy aláírtak, amennyiben ezek nem voltak, illetve nincsenek teljes összhangban a feltétlen szeretettel és más Lények szabad akaratának tiszteletben tartásával;
 • ugyan így visszavonok – és mostantól semmisnek tekintek – minden olyan átkot, rontást, teremtő szándékot vagy bármilyen lényegileg hasonló energetikai cselekedetet, amelyek – a létezésem kezdete óta bármikor – nem voltak, illetve nincsenek összhangban a feltétlen szeretettel és más Lények szabad akaratának maximális tiszteletben tartásával;
 • ezennel visszavonok – és mostantól semmisnek tekintek – minden olyan múltbeli döntést, ígéretet, szerződést, illetve bármilyen lényegileg hasonló egyetértést, amely – a létezésem kezdete óta bármikor – az én beleegyezésemet tartalmazza bármilyen genetikai kísérlethez, energetikai implantátumok elhelyezéséhez, mentális manipulációkhoz (bármely elmekontroll technika alkalmazásához), illetve bármilyen más energetikai vagy genetikai beavatkozáshoz, függetlenül attól, hogy azokat nálam vagy másoknál alkalmazzák;
 • minden Tudattestvéremnek visszaadok és visszaküldök minden olyan tudást, energiát, képességet és lélekrészt, amit létezésem kezdete óta bármelyiküktől elvettem vagy bármelyiküknél blokkoltam, illetve amely eredetileg az Övék volt vagy Hozzájuk tartozott, ha ezek visszaadásával támogatom a megbékélést és a legnagyobb közjó megvalósulását, összhangban a feltétlen szeretettel és Minden Létező szabad akaratának maximális tiszteletben tartásával. Történjen ez meg MOST!

Az a szándékom, hogy tiszteletben tartsam minden Szellemi Lény szabadságát és ne okozzak fájdalmat vagy kárt más Lényeknek, hanem elősegítsem a szeretet-alapú civilizációk kialakítását, a legnagyobb közjó elérése érdekében, a teljes tudati szabadság elérése és a feltétlen szeretet szándékával összhangban.

Ezért minden Tudattestvéremet, minden Szellemi Lényt, minden univerzum minden döntéshozó Tanácsát, közösségét és civilizációját…

KÉREM, hogy tartsák tiszteletben a szabad akaratomat és fenti döntéseimet fogadják el, hogy szolgálatommal és szeretetemmel mások javára lehessek, a legnagyobb közjó érdekében;

KÉREM, hogy segítsetek abban, hogy ez az üzenet minden érintett Tudattestvéremhez eljusson, és legyenek Ők is mindannyian teljesen szabadok, boldogok, egészségesek és sikeres Lények a saját szabad szándékaik szerint;

KÉREM, hogy segítsetek nekem abban, hogy minden olyan káros következmény teljes mértékben semmissé váljon és szeretettel kezelve legyen, amelynek köze van ehhez a Nyilatkozatomhoz bármely térben és időben, bármilyen módon, illetve a hozzám tartozó energetikai rendszerek is mentesüljenek és védve legyek mostantól minden büntető jellegű vagy ártalmas visszahatástól;

KÉREM az Isteni Énemet, az Egy Végtelen Teremtőt, az Univerzum és a Galaxis Teremtő Tudatkomplexumát, az Arkangyalokat és Angyalokat, hogy segítsetek megszabadulnom most minden olyan lélekrészem visszahúzó hatásától is, amely lélekrészek esetleg még károkozó szándékokat szolgálnak vagy mások szabad akaratát megsértve léteznek, azaz kifejezetten kérem, hogy lélekesszenciámat a lélekcsaládfámon belül kössétek át egy olyan magasabb szintre, ahol már nem lehetnek visszahúzó vagy rejtett hatással rám azok a lélekrészeim, amelyek esetleg még a Sötétebb Oldal Útját járják. Kérem, hogy ez az átkötés történjen meg  – MOST.

KÉREM Tőletek Égi Segítőim, akik összhangban vagytok a feltétlen szeretettel a további testi-lelki-szellemi-energetikai gyógyításomat és rehabilitációmat is, hogy minden energiatestemből, teljes energetikai rendszeremből, teljes mélységben, minden dimenzióban, minden térben és időben, kioldódjanak azon energiák, energiamintázatok, amelyeket a Nyilatkozat bármely része érintett és amelyek már nem támogatnak engem a teljes tudati szabadság és a feltétlen szeretet irányába. Történjen meg ez az energetikai helyrehozatal nemcsak nálam, hanem minden érintett és beleegyező Léleknél is  – MOST.

Köszönöm Mindannyiótoknak! Nameste!

Éljen szeretetben és békében minden Lélek egymással!
Áldás! Áldás! Áldás!

Címke , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

4 hozzászólás a(z) Szabadság Nyilatkozat bejegyzéshez

 1. László Dorogi mondta:

  Majdnem jó! DE beleegyeztél abba, hogy a krokodil megehessen merő szeretetből téged és társaidat. Én ennél jobbat fogalmaztam meg számos változaban, pl. Szög Párt.doc, vagy a társadalmi munkamegosztásban az összetartozásunk elveiben:
  Munkát Mindenkinek Megélhetésünkért.doc-ban, De az állami jogrend és pénzmozgás rendjét az akkor ismert fogalmakkal a Jovoerk2.doc-ban 1993-ban!
  Ha kéritek küldöm ezt is A Szent Korona baloldalibb.rtf. Üdv, és boldog fejlődést kívánok!

 2. Béla Horesnyi mondta:

  Köszönöm – így teszem.

 3. admin mondta:

  Bevezetés

  Létezésed kezdete óta nagyon sokféle formában megtapasztaltad az energiaformák és testek világát, különböző univerzumokban. Ezen idő alatt – akár uralkodó, akár leigázott csoporthoz (vagy fajhoz, bolygóhoz) tartoztál éppen – valószínűleg sok szerződést kötöttél különböző helyzetekben, illetve gyakran esküt, fogadalmat, ígéretet tettél másoknak. Az is megtörténhetett, hogy éppen Mások tettek esküt Neked. Bárhogy is történt, ezekkel nyilvánvalóan megkötötted a szabadságodat, illetve mások szabadságát is, függetlenül attól, hogy ez milyen politikai, katonai, vallási vagy személyes életterületre vonatkozott. Ezek közül a „kötések” közül néhány még jelenleg is érvényben lehet. Mindegy, hogy Te közben testileg meghaltál és újjászülettél, vagy éppen már egy másik galaxisban élsz és máshogy gondolkozol. Bizonyos dolgok nem évülnek el és nem válnak hatástalanná, csak ha visszavonják őket… Gyakran ide tartoznak az átkok, rontások, kötések és egyéb hasonló teremtések is, amelyeket talán Te magad is számos formában és céllal használtál a múltban… Mivel minden tettünk és döntésünk következményei visszahatnak ránk, ezért néha érdemes megszabadulni a „láncoktól”, amelyekkel oly régen lekötöztük magunkat, vagy másokat.

  Ha úgy érzed, hogy eljött az ideje ezektől megszabadulni és szeretnél minden más érintett Lényt is felszabadítani ezek alól, ez a Szabadság Nyilatkozat segíthet Neked ezt megtenni. Tekintsd egy jól kidolgozott és bevált megoldásnak, de egyetlen mondata sem „szentírás”, ezért bármikor személyre szabhatod és megváltoztathatod a saját hitrendszered szerint.

 4. admin mondta:

  Előkészítési javaslatok

  1. Mivel nagy különbség van a között, hogy pusztán csak elolvasol egy szöveget, vagy saját kijelentésednek tekintve olvasod fel, kérlek, mielőtt hivatalosan elmondanád a Nyilatkozatot egyszerűen csak ismerkedj meg vele és barátkozz meg a tartalmával. Fontos, hogy minden részletét megértsd, illetve teljes mértékben megfeleljen a szándékaidnak. Ha szükséges, alakítsd át a szöveget, hogy a szíved és az elméd is egyetértsen vele. Amikor úgy érzed, hogy már készen állsz, és elkezded a hivatalos Nyilatkozattételt, gondolj arra és azzal a szeretetteljes szándékkal olvass fel minden mondatot, hogy minden gondolatod könnyedén eljut minden lélekhez.
  2. Légy jó energetikai állapotban, amikor a Nyilatkozatot elmondod. Ne legyél kimerült, éhes vagy alkoholos állapotban. A szándékod legyen tiszta, egyértelmű és legyen összhangban a Szíveddel. Gondolj arra, hogy több milliárd Szellemi Lény fogja érzékelni a Nyilatkozatodat, tehát fontos, hogy az állapotod támogassa a Nyilatkozatod HITELESSÉGÉT annyira, hogy komolyan is vegyék. Mivel a Nyilatkozat elmondása után egy intenzív energetikai oldási folyamat is beindulhat, nem árt, ha a csakráid (energiaáramlási központjaid) is optimálisan működnek, de legalábbis meg vannak tisztítva, ki vannak egyenlítve.
  3. Találj a magad számára egy megfelelően zavartalan helyet és időt. Ha lehet kapcsold ki a mobiltelefonodat is, gyújts gyertyát és alakíts ki egy energetikailag tiszta, védett, stabil teret körülötted. Hívd meg azokat az Égi Segítőidet, akik összhangban vannak a feltétlen szeretettel és kérd meg Őket, hogy legyenek tanúid a Nyilatkozat elmondásakor, illetve segítsenek Téged, hogy ezzel a Nyilatkozattal minden érintett létező az elérhető legmagasabb szintű tudati szabadságot érhesse el.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!