SZER-eink ÁLOM havában

Most, álom hava 8-án is NagyBoldogAsszony napja, a KEDD Asszonya napja  – nevezetesen SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe. AnnA méhében látja meg magát  – mint TISZTA tükörben –  a TISZTA FÉNY, a fényen TÚLI FÉNY.

Az idős korában fogant AnnA (6o fölött jár) már lemondott arról, hogy áldást kap az ÚR-tól, pedig mindent megpróbált, még hitében is áttért egy időre  – 7 év –  a szidó hitre. Ennél nagyobb áldozatot NŐ  nem hozhatott pártus-szkíta létére. Örömében fel is ajánlja a gyermeket az ÚR-nak, a kor szokása szerint. Mária (Miriam) majd 4 éves korában vonul be a zárdába.

Most GábriÉL ArkAngyal jelenti Neki az örömhírt, amit persze el sem akart hinni… Az a GábriÉL, aki a Szíriuszi Fehér Testvériség 7 Angyala közül az egyik, és feladata a mostani emberi civilizáció felügyelete, segítése. MINDEN NAP-herceg TANÍTÓ-Mestere (Buda, Jézus, MahaMéd). Maga is élt földi testben, mintegy nyolcszáz évig egyhuzamban, majd több re-inkarnációban. Legaktívabban a Kr.u. IV-VIII. században fejtett ki közvetlen tevékenységet. Érdekes, hogy a mai történetírás “vakfoltja” ez az időszak…  – és persze a rabszolgatartó “VilágBirodalom”, Róma bukásáé is… Ezidő alatt a Pápaság nem jutott egyről kettőre, és Tibetben felállt egy többszálon futó, erős Buda tanítási rendszer, a tömegek komoly TAN-T-RA  képzésével.

Mi a szokásos BoldogAsszony SZER-el idézzük meg Őket, hogy már a böjt-időben Örömünkben megosztozzunk egymással és az ÉG-gel.

Különös módon éppen Szilveszterre, az Év fordulójára esik a TeleHOLD, s éppen az IKREK csillagképben lesz, ami a nyilas zodiákussal éppen szemben, a szkíták “beteljesedett”, önmegvalósított állapota (Test-Vérség).
Hogy az ÉG jelezze, NEM VÉLETLEN a dolog, a pontosodás (2o óra 14 perc) előtt nem sokkal egy részleges HOLD-fogyatkozás lesz. No  mindehhez  igazán tökéletesen illeszkedik az indítás, a 16-i Új-HOLD, amikor is HOLD B-ANYA (BaBBa) újjászületése a KÍGYÓTARTÓ csillagképben történik – a  mi Tér-Idő  Világunk egyik KAPUJÁ-ban! Mégpedig a GYÓGYÍTÓ, ÚJJÁSZÜLETŐ kapujában… Különös Szilveszter!

A JÖVŐ, az “ÚJ-Világ-Rend” egészen biztosan az IGAZSÁG, IGE (Jézus) és a KEGYELEM (Mária) Világa lesz, méghozzá HARMÓNIKUS PÁRBAN, ami nem más, mint az EGY valósulása, amit SZERELEM-ként él meg az EMBER !

Honnan tudom? Természetesen a Tükör-ből !
A még éppen összedőlő  hatalom emberei  “mentő-akcióját” nézem, amiben “Új világRend” “Szakrális Királyság” “aranypénz” a kulcsszavak, persze a jelenlegi “elit” uralkodásával… Ilyen “Pál-fordulásokat” már láthattunk  – alig húsz évvel ezelőtt… Elképzelem, amint a Párt-Titkár elvtársból lett Elnök Vezérigazgatót majd Felségnek, és Kegyelmes Úr-nak kell szólítanunk… már készítik a Váci utcai Rotschild szalónokban a díszmagyart….

Német testvéreink pedig buzgón íratják át a történelem-tankönyveiket  – most már nem az indiai “árja” ősök leszármazói, hanem eredeti HUN-ok… lettek! Ugye, milyen vicces, amit látunk, amit megélünk most? Mindenképpen szórakoztató… ahogy az IGAZ-ságot nem ismerő, a  hamisságra életet feltevő elsötétedett tudat kiutat keres  – saját hazugság-készletéből…

Mindazonáltal azt fogják kapni Istentől, amire NEM számítanak.

Ennyit  álom hava előrejelzéséből.

Várunk  – a kapu nyitva áll…

Szerelmetes hűséggel,

Mi
EGY
ütt

Címke .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!