Jézushitű Atilla király származása

Vegyük sorban a Krónikáinkban található adatokat. Anonymus: „a nagyhíríi és igen hatalmas Atilla királyról” beszél. A Képes Krónika (1358) szerint: „a Hunok, Médek, Gótok és Dánoknak királya.” A Budai Krónika (1473) szövege a következő: „ATILLA Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki ENGADI-ban született, a nagy NEMROTH unokája, a magyarok, médek és gótok királya, … tovább olvasom …

Tihanyi Apátság Alapítólevele

Amikor a Nemzetközi Orientalista Kongresszus 1974. évi és a Sorbonne-on tartott megnyitó ülésén – igen dobogó szívvel- így kezdtem előadásomat: „a holtnak tartott sumer nyelv nem tűnt el, hanem megmaradt a magyar nyelvben”, a világ minden részéből odasereglett sumerológusok hangosan kinevettek. De a végén minden jóra fordult. Ugyanis az 1055-ből … tovább olvasom …

Népünk Isten oltalma, védelme alatt áll!

„A magyar krónikák és a káld-sumir szövegek egybevetése, gondos tanulmányozása azt sugallja, hogy a magyar nagyon-nagyon régi nép. Eredete a vízözönig, feltételezésem szerint a vízözön előtti időkre nyúlik vissza. Az ékiratok alapján ez több mint valószínű. A magyarság több évezredes történelme bizonyítja, hogy népünk Isten oltalma, védelme alatt áll. Ezt az isteni kegyet megpróbáltatásokkal, nehézségekkel szolgálta és szolgálja meg, mert az évezredek óta tartó nyílt vagy alattomos elveszejtésünkre való idegen törekvés, ármánykodás ellenére sem eltüntetni, beolvasztani, sem megsemmisíteni nem sikerült. Népünk olyan, mint porából éledt főnixmadár, amely minden ötszázadik évben elégeti magát, hogy aztán hamvaiból új életre keljen és továbbéljen. Úgy legyen!„

– Prof. Badiny Jós Ferenc –

Jézus Urunk evangéliuma

 1. Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.
 2. Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság Fényvilágába.
 3. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.
 4. Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenhiúság méltóságát.
 5. Amíg az örök Szeretet teremtőjét – akit ti Istennek neveztek – meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelkezésének és akaratának hirdetik.
 6. Amíg a mindent előre elrendező, és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett – az ember – és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse – „Törvénynek” nem nevezte egy parázna nemzetség.
 7. Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.
 8. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit, és azokban az Igazságra intés felemelte ujját.
 9. Aki Istennek tisztelik a maguk csinálta írást, azt „Törvénynek” nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.
 10. Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.
 11. Ha majd legyőztem a halált, és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.
 12. De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék, és mindnyájan legyetek az Ő Igazságában.
 13. Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.
 14. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
 15. Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok, és bűneitek terhétől csak az Ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
 16. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültettek a lélekben.
 17. Tartsátok meg ezért és kövessétek az én tanításaimat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem, és megmaradjatok az én Igazságomban.
 18. Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.
 19. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad.
 20. Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is veled és új erőt kapsz.
 21. A Lélek Világosságára gyújtott tűz is szent. Általa is tisztulhat lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.
 22. A Fény-tüze és Tűz-fénye adja lelkednek sugarát. Mely segít is, gyógyít is – ha úgy akarod, és kéred a kegyelem erejét hozzá.
 23. Maradj hűséges, és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítelek. – De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.
 24. Nehéz az Igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. – De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.
 25. Én úgy parancsoltam: „Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!” – Ez legyen életvizeteknek forrása: a SZERETET.
 26. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy – közös.
 27. A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi élted vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint hullott falevél, melyet a szelek visznek magukkal, s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
 28. Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.
 29. Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.
 30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. – Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.
 31. De maradjatok mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszok hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.
 32. De én veletek maradok a világ végzetéig!