Népek Krisztusa az IgazsÁg Harcosa

Ószövetség – Tények – Inkvizíció – Ezek után megérted, hogy miért üldözték, pusztították és nyilvánították őket eretneknek. Emlékezet: Leo összehívta [451], Atilla egyből megindult és ott termett felszabadítóként [452]. Most már Érted? Mert Érted! Kalkedoni Zsinat [451]: Korábbi keresztény tanításokban ekkor történt egy mindent meghatározó változás. Nevezetesen ez a zsinat … tovább olvasom …

Szírek Arámiak azaz Szkíták

Az ‘Aramaeos,Arameos’, Plinius szerint a Szkíták régi neve volt, Strabo szerint az Aramaei-ek [Arimi, Arimaos, Arimos, Aramaeos, Aramos] a Szírek régi neve; volt egy olyan szkíta nép is hogy ‘Arimasp-ok’. [Otrokocsi Foris-nal azt írja hogy Strabonal ‘a Szírek mostani neve Armaeos‘ ; Sir Walter Raleigh-nel meg egyszerűen azt írja hogy … tovább olvasom …

Torinói lepel Pártus IgazsÁga

1998-ban tartották Torinóban a III. Nemzetközi Szindológia Konferenciát, ahol magyar kutatók – Dr. Tábori László és Kiss Irén – is részt vettek és felvetették a Lepel és a Pártus Birodalom kapcsolatát. Ezt a kapcsolatot valóban számos tény igazolja: A Lepel Jézus kereszthalálát követő években Edesszában bukkant fel és 944-ig ott … tovább olvasom …

MagUra ~ Zarathustra-Nimród-MénRót

Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” – „a … tovább olvasom …

Jézushitű Atilla király származása

Vegyük sorban a Krónikáinkban található adatokat. Anonymus: „a nagyhíríi és igen hatalmas Atilla királyról” beszél. A Képes Krónika (1358) szerint: „a Hunok, Médek, Gótok és Dánoknak királya.” A Budai Krónika (1473) szövege a következő: „ATILLA Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki ENGADI-ban született, a nagy NEMROTH unokája, a magyarok, médek és gótok királya, … tovább olvasom …

Jézushitű Árpád vezér származása

Történelmi tény, hogy „utolsó hazajövetelünk” törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az „Árpádi törzs” a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. IV. Béla királyunk felesége: Laskarish Mária ide küldte Ottó frátert három társával, hogy keresse fel … tovább olvasom …

Szkíta András Apostol

András halász volt a Galileai-tó partján a Názáreti Jézus idejében. Bethsaida városában lakott ő is meg testvére Péter is. Jézus megjelenése előtt András megismerte Keresztelő Szent János tanításait, majd ő lett Jézus első tanítványa, s vele együtt Péter is. Jelen volt a csodálatos kenyérszaporításnál, amikor a Názáreti 5 árpa cipó … tovább olvasom …

Ige – 2017. március 6. – Hétfő

Efézus 2:19


Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek.

A jövevény (az eredeti szövegben xenoi) különleges jogokkal és kötelességgel rendelkezett. Számíthatott a vendégszeretetre, ételre, hajlékra, az emberségre, a befogadásra, a védelemre, a segítségre. De csak addig amíg nem élt vissza a vendégjoggal, nem sértette meg a ház szabályait, nem bántotta meg a befogadóit, azoknak rendjét és vallásos meggyőződését. Ha gonosz és rejtett szándékkal jött és kiderült, legtöbbször életével fizetett.
Az ősmagyaroknál és minden sátorlakó népnél nem mehetett be egy családhoz hívatlanul vendégnek hét személynél több, mert az már nyílt lerohanásnak számított. Ilyenkor a gazda fiaival és kutyáival az ajtónál fogadta a nyomakodókat: tisztességtudón, de kedélytelenül. Innen a székely kapu felirata: „Szíves vendéglátó e kapu gazdája, de a gonosz embert furkósbottal várja!” Mindenkinek helye, és mindennek módja volt.
És innen származik a túlzott vendégjárásra a szólásmondás : hete jött, hete ment …

A zsellér (eredeti szövegben paroikosz) az az átmenetileg valakinél tartózkodó személy, aki valamilyen munkát vállal fel, legtöbbször átmenetileg, és a rendelkezésére bocsájtott munkásszálláson lakik. Addig van valamelyes létjogosultsága lakásának, ottlétének, míg dolgát végzi. Magyarán és modernül: vendégmunkás.

Polgártárs (az eredeti szövegben szün+politai) a polisz, azaz a fejlett együttlakás társadalmának tagja. Ha birtokosa vagy azt jeleni, hogy beleszülettél, vagy elnyerted, és megtartottad ezt a rangot.
Háznéphez tartozó (eredeti szövegben oikeioi) családtagként kezelt és teljes élet átadással beilleszkedett feladatvégző a családban. Bizalmas, de nem csókos.

Szentek vagyunk. Mert beleszülettünk, és igyekeztünk felnőni a ranghoz. Mert megküzdöttünk, hogy alkalmasak és befogadottak legyünk Krisztus közösségében. Mert fontosnak éreztük, hogy ne hagyjuk ott, ne tagadjuk meg, ne veszítsük el a szentséget, a legvágyottabb jót.

Isten szolgálói vagyunk. Mert jobb a tornácában egy nap mint máshol ezer. Jobb nála cseléd lenni, mint máshol miniszter.
Ez Jézus megosztott titka: az alázatos szolgálat édes jutalma.

Törekedj a jóra!

Ige – 2017. március 4. – Szombat

1 Timóteus 1 :16


De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.

Félelmetes ige. Azt hiszitek, hogy a Sátán a legnagyobb sikereit a kísértései csapdájával éri el? Dehogy!
Milliókat húz be azzal, hogy biztat:
– Jól, csinálod, okos vagy! Isten?! Ugyan már! Ő csak egész nap megbocsájt, egy kicsit lehetsz rossz, mert megérti… Majd elrendezed! Majd amikor lelkiismereted, és igaz emberséged ösztöne szerint mégis az Örökkévaló felé szeretnél közelíteni, akkor üvölteni kezd, a belső (kéretlen) Vádló (ügyész) köpenyét öltve magára fenyeget: Mi az, TE akarsz üdvözülni? Késő! Ezt, ezt, ezt követted el! Közelébe se mehetsz! Nem feleltél meg az isteni törvénynek! Büntetéstől akarsz szabadulni , te istentelen?! Maradj ott, ahol vagy! Élvezd még egy kicsit a földi életet, ha tudod, mert úgyis a kárhozat, majd az örök halál vár reád, mást nem érdemelsz!

Volt egyszer egy kis mitugrász. Lavírozó művész. Világfi művelt társaságban. Farizeus, ha farizeusok között volt. Bujtogató zelóta, Izrael függetlenségéért rómait és nem eléggé tisztának minősített atyjafiát legyilkolni képes nyomi, zsebében mentességet biztosító, római állampolgárságot bizonyító személyivel. Erkölcsi szemét, közbűntényes lázító, köztiszteletnek örvendő, felívelő politikai karrierrel rendelkező reményteli fiatalember alakjában. Legjobb iskolákkal, referenciákkal. Szuper CV-vel és erkölcsi bizonyítvánnyal. Határtalan egóval és paranoiás gőggel.
Saulnak hívták. Ő lett Pál apostol. Ő írta ezt az Igét, hogy elmondja: – Ha még engem is üdvözített Jézus, sőt apostolává tett, semmi sem lehetetlen neki, és neked se!
Higgyetek az üdvözítő Krisztusnak, és megtörik a Gonosz hatalma!

Ige – 2017. március 2. – Csütörtök

1 Péter 2: 2-3


Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.

A forrásból közvetlenül. Az a legbiztosabb, a legvalódibb, a legromolhatatlanabb. Az anyatej táplál, hidratál, beviszi a szükséges anyagokat a szervezetbe, az immunrendszert erősíti. Édes és testmeleg. És elégséges! Ami fontos: a legszeretettebb lénytől származik, a legközelebbitől.
Mária a Theotokoszi (Istenszülői) minőségében lett Galaktotrophousa (Tejjel tápláló) és nyert e misztériumban „galaktikus” szerepet. Nincs az Atya nélkül anyasága.
Az értelmezésre jól vigyázz! A tej maga Jézus.
Ízleljétek meg, hogy jó!

Táltosok, MAGusok, Magyar Sámánok!

2017. Február 26. 15:55 következő vasárnap, délután négy előtt öt perccel ismét hívunk közös imára, szeretetteli fohászra, meditációra avagy MAGYAR Teremtésre MAGHAR Testvéreink! Január 13-án, pénteken este megmutattátok  – köszönjük MI, EGY-ütt Veletek –  hogy 70-80 ezer ember is képes volt egy időben, egy célért megmozdulni és MAGYAR Teremtő erejét … tovább olvasom …

értsétek meg! véget ért …

Pár hete (a jelenleg közismert időszámítás szerint) 2016. december 21-én 11:45-kor elkezdődött a FÉNY új éve. Ez tény. Mindenki számára tény, akár elhiszi, akár nem. Ez az év a Változások, fizikai síkon is mindenki számára felismerhető módon történő megjelenésének éve. Tény. Mindenki számára, akár hiszi, akár nem. Miért is jelenthetjük … tovább olvasom …

áldás-áldás-áldás

hallhatjuk, olvashatjuk már úton, útfélen
mintegy elköszönés gyanánt
“Áldás! Áldás! Áldás!”

lexikálisan itt egy link a sokból, majd egy másik de ugye nem erről beszéltek?! segítsetek megérteni Ti akik ezt írjátok, mondjátok, Ti, akik Isteni lényként éltek szavaitok szerint

Kinek az áldása? Kitől? Kire? Áldás, csak úgy bele a levegőbe? Az is jobb, mint az eddigiek, annak is örülünk, de ennél azért egy MAGYAR ember többre képes, nem? Lépjünk egy fokkal feljebb! Talán szakadjunk ki a dogmákból is.

Szabadjon megkérdeznünk, amennyiben hiszitek a Magyarok Istenét, miért nem az Öregisten áldását kéritek az olvasóra? Lehetne esetleg Boldogasszonyunk áldását kérni? Avagy amennyiben tisztában vagytok Isteni létetekkel, miért nem a Ti áldásotokat adjátok a hallgatóságra?

Nagy tisztelettel köszönjük időtöket a fentiek olvasására! Valamint Áldásunk Reátok, amennyiben ezen el is gondolkodtok és természetesen akkor is ha még nem.

szeretettel,
MI

Jézus Urunk evangéliuma

 1. Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.
 2. Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság Fényvilágába.
 3. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.
 4. Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenhiúság méltóságát.
 5. Amíg az örök Szeretet teremtőjét – akit ti Istennek neveztek – meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelkezésének és akaratának hirdetik.
 6. Amíg a mindent előre elrendező, és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett – az ember – és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse – „Törvénynek” nem nevezte egy parázna nemzetség.
 7. Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.
 8. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit, és azokban az Igazságra intés felemelte ujját.
 9. Aki Istennek tisztelik a maguk csinálta írást, azt „Törvénynek” nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.
 10. Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.
 11. Ha majd legyőztem a halált, és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.
 12. De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék, és mindnyájan legyetek az Ő Igazságában.
 13. Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.
 14. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
 15. Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok, és bűneitek terhétől csak az Ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
 16. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültettek a lélekben.
 17. Tartsátok meg ezért és kövessétek az én tanításaimat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem, és megmaradjatok az én Igazságomban.
 18. Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.
 19. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad.
 20. Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is veled és új erőt kapsz.
 21. A Lélek Világosságára gyújtott tűz is szent. Általa is tisztulhat lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.
 22. A Fény-tüze és Tűz-fénye adja lelkednek sugarát. Mely segít is, gyógyít is – ha úgy akarod, és kéred a kegyelem erejét hozzá.
 23. Maradj hűséges, és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítelek. – De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.
 24. Nehéz az Igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. – De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.
 25. Én úgy parancsoltam: „Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!” – Ez legyen életvizeteknek forrása: a SZERETET.
 26. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy – közös.
 27. A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi élted vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint hullott falevél, melyet a szelek visznek magukkal, s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
 28. Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.
 29. Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.
 30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. – Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.
 31. De maradjatok mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszok hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.
 32. De én veletek maradok a világ végzetéig!

HALAF kerámia – Syria avagy Szíria

Van egy fontos Istennői örvény Szíriában. Ez egy pentagram alakú terület, aminek 5 kulcsfontosságú városa van erős Istennői energia kapcsolattal a múltban (erről még kiegészítést később írunk).

Az 5 pont: Aleppo, Homs, Palmyra, Raqqa és Manbij.

Aki ezeket az energiapontokat az ellenőrzése alatt tartja, az ellenőrzi a Ley-vonalak rendszerének nagy részét a Földbolygó felszínén és közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.

A Mi kezünkben ez a pentagram hasznos eszköz a Közel-Kelet megfelelő átalakítására és a női energiák közvetítésére.

Ha segíteni akarsz, azt a következőképpen teheted meg:
van egy cserépedény, egy ősi Halaf kerámia, ami 7000 évvel ezelőtt készült és szakrális geometriai kódokat tartalmaz.
Ezt a kerámiát kell elképzelni az egész Szíriai Pentagram területe felett forogni.
Ez a Halaf kerámia megerősíti az Istennő örvényt és eltávolítja a sötétséget mind a 4 irányból.
forrás (kérésre…) többek között The Portal, Wikipedia és mások 🙂
folytatjuk