FelelŐssÉgről és az ÖsszeFogásról röviden

Azt tapasztalom, hogy egyre több ember, csoport, közösség van, aki változást szeretne, és ezen munkálkodik is. Viszont szerteszét, egymástól megosztva kétségek közt teszi. Úgy érzem ideje egybe kovácsolódnunk, hogy teljességgel vÉgig vigyük mind azt, ami a KözÖs akarat. Ilyenkor felmerül többeknél a kérdés, hogy jó-jó, de ki az, aki mindezt … tovább olvasom …

Mennyei Seregek vs szépelgés

Semmiképpen sem akarok bárkit-akárkit rábeszélni a “harciasságra” (sőt!), pusztán azt szeretném, ha néhány, részben-egészben szándékos félreértést tisztáznánk.

A “Ki kardot emel, kard által vész el” tanítás távolról sem azt jelenti, hogy engedd MAGad a végsőkig rugdosni-taposni-kihasználni, sokkal inkább azt, hogy ALAPVETŐEN LÉGY BÖLCSEN BÉKETŰRŐ és vitás helyzetben a mindenki számára előnyös, békés és működő megoldást keresd! Mindazonáltal létezik az a “bizonyos (tűrés)határ”, ahol a “makarenkói” pofon igen eredményes lehet, feltéve, ha tudjuk, hogy az a “határ” hol húzódik…

Kérlek, hogy értsétek már meg végre: a “sötétség” és az ő “KÉPviselői” pontosan azt kívánják elérni, hogy Te, elfogadva az igaznak látszó, valójában lebutító (vatikáni dogmák, guruk féligazságai stb.) megvezetéseket, birkaként bólogass, mondván: “ennek így kell lennie”, “minden így jó”, “Isten akarata”…

Valóban azt hiszitek, hogy a “Mennyei Seregek” pusztán költői műszó? Dehogyis! A MAGasabb Létsíkokban (egy bizonyos “szintig”) ugyanúgy létezik a harc-háború (“…mint fent, úgy lent…”), éppen csak a fizikaitól eltérő “eszközökkel” vívják azt meg.

Az Emberiség évezredekkel ezelőtt belelépett egy gonoszul és okosan előkészített csapdába. Azóta fizikai-asztrális-(alsó)mentális síkon, kis kivételtől eltekintve mindannyian egy alapvetően tőlünk független háború kihasznált, szenvedő áldozatává váltunk. Semmiképp sem állítom, hogy fölösleges volt tanulnunk – részben meg is érdemeltük a “pofonokat” -, azt ellenben vallom, hogy a félelmek, a szenvedés, a nélkülözés semmiképpen sem segítik a tudatosulást és a fölemelkedést, továbbá azt is, hogy az Emberiség Fölemelkedésének ideje érkezett el, amit – eddig – többféle módon eredményesen “késleltettek”.

A Kárpát-medence nagyon rövid időn belül a Tiszta Szívűek Hazája lesz, a Boldogság és Bőség Korszaka köszönt ÚJRA Mi-ránk. Földi tér-időben MOST teljes Erejükkel jelentek meg a MAGyarság Útját segítő, előlünk az akadályokat eltakarító Lények, A-Kik – néha – a Szent Harag nevében is “tesznek”. Ők olyan, emberi ésszel fölfoghatatlanul erős, MAGasabb Létsíkokban Élő Lények, A-Kik a Teremtő Erejükkel egy pillanat alatt akár egy csillagrendszert képesek megépíteni vagy elpusztítani azt. Higgyétek el, hogy sokkal jobban tudják a “dolgukat”, mint az anyagba zárt egós emberi elme!

Javaslom, hogy ki-ki tiszta szívvel döntse el, hogy egyrészt hol a helye és/vagy VAN-E HELYE a Kárpát-haza Új Aranykorában, másrészt azt is, hogy mivel JÁRULHAT HOZZÁ az építéshez!
Itt a lehetőség a MINDEN Létsíkon megÉlhető szabad élet “kivívására”. Ebben a SZABADSÁGHARCban mindenkinek más a “szerepköre”, én például…khmm… “szellemi aikido-t” művelek. 🙂

Nagyon köszönöm a megértést!
Áldá-SOK!

Deres Gábor -fészbúk-

Székely nemzet zászlaja – Atilla fekete hunjai

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről. – Vörös színű fecskefarkú zászló a csíksomlyói plébániatemplom XVI. század elején készült egykori szárnyas oltárának (ma a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, leltári száma: II. 5831.) lábazati táblarészén (predella) látható régi székely címerkép (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon korona, szív és medvefej, a medvefej két oldalán egy ezüst növekvő holdsarló és egy hatágú aranycsillag) alapján készült el. A zászló színe megegyezik a címerpajzs felületének, vagyis a címer mezejének színével.

Székely gyalogsági zászló 1601-ből

Székely gyalogsági zászló 1601-ből – Nagyméretű fehér zászló, elő- és hátlapján székely jelképekkel (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon medvefej és szív, a szív egyik oldalán növekvő arany félhold, a másikon hatágú arany csillag). A zászló ábrázolása egy, a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn, amelyet Puchner György, a szász választófejedelem egyik mérnökkari tisztje készített 1601-ben.

Az égszínkék alapú, aranysávos zászlót közel tíz éve, 2004. január 17-én, Sepsiszentgyörgyön alkották meg.

Forrás: Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport. [Székely történelmi zászlók című katalógus]

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok s Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.” – Wass Albert: Hagyaték (részlet)

A rÉgi Székely címer megörökítve Székelydályán és Csobotfalván.

Megjegyzés az én látásomban: A vörös vagy vörös-fekete Atilla fekete hunjainak volt színjelképe. A kar/kard mely a felhők közül: IsTen kardját/karját [védElem] melyre szimboliKusan RÁ-tűzve a KI-RÁ Korona [Igazságosság], Szív [Szer-etet] és a Medve [Med/Méd Mágus Erő] HármassÁga.

Csillag és Hold: Égi Királynő, Boldogasszony. Nap és Hold: NapAtya – HoldAnya két minŐsÉg értelmezésben.

RÁ-Hatás – Mandzsusrí [Manjushri] kardja.

„Mandzsusrí legdinamikusabb jellegzetessége a kardja, a józan bölcsesség vagy belátás vadzsra-kardja. A kard keresztülvág a tudatlanságon [elvágja a hamis tudás kötelékét] és a fogalmi nézetek hálóján. Elvágja az „én” és „én” teremtette akadályokat. Néha a kard lángokban áll, ami a fényt vagy az átalakulást képviseli. Ketté is vághat dolgokat, de az „én és mások” kettősséget akár egybe is vághatja. Úgy mondják, a kard adhat és elvehet életet.” – Budd(h)apest.hu

„Csak a tűz edzi erősre a kardot.”