a gondolat, a szó, a tett egysége

Az elmúlt napokban írnom kellett azokról akikben közel sem található meg

a gondolat, a szó, a tett egysége

mint a szakrális lét belépési alapfeltétele

és ezek az írások, igazából a saját tetszésemet sem váltották ki, mégis LE KELLETT írnom.

Miért? Azért, mert akikben hiányzik e hármasság, vagyis maga a MAG Teremtő Erő alapja, azok a jelenlegi, magamutogató  magyar véleményvezérek, vagy megmondó emberek, vagy pl. a könyvtári történelemkurkászok. Ők kerültek előtérbe rövid ideig itt is és érdemtelenül energiát fordítottunk rájuk. Viszont ez is véget ért. Ők is már csak a felejtésünk áldásait érdemlik.

Így aztán viszont nem ejtettünk még szót az arra igazán ÉRDEMES MAG Teremtő többségről, akik megváltoztatták a világot az elmúlt hetekben.

Azokról a tiszta szívű Magyar Emberekről, akik EGY-ségbe álltak szívük által vezérelve és EGY-ütt véglegesen meggátolták a sötétség valaha lehetséges visszatérését a Földre. EGY-ütt szóltak az Öregistenhez és megmutaták, hogy a MAGYAROK FELÉBREDTEK.

Nagy Tiszteletem és Szeretetem tolmácsolom Felétek!

Felétek, igaz magyar emberek, akikben nincs ott a feltűnési viszketegség, a kirívóan magyarkodó öltözködés, a tüntetés miatt utcai tolongásra biztatás, az alaptalan gőg és büszkeség. Nincs Bennetek más, a sötétség által generált vágy sem. Csak a Fény, csak a Tisztaság. Szeretlek Benneteket MAG Nemzettársaim. Kívánom, hogy mindannyiótokban maradjon meg ez a szerénység és alázat, hiszen Belőletek választódik ki a MAG Népe új, tiszteletre méltó, szakrális vezetése!

Minden felelősségemmel együtt megígérem Nektek, hogy nagyon hamar eljön az Öregisten kézzelfogható áldása, és ezt követően emberhez, magyarhoz méltóan, JÓL élhetünk a szeretet alapú, tudatos jóléti Új Hazánkban.


Az Öregisten áldásával!
MI

KáRPát – BáRKa – MagUra

Tisztában kell végre lennünk azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelősségünk ŐSEINK hagyatékának kezelésében, a jövő nemzedéknek történő megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer évvel ezelőtt is megvédte a … tovább olvasom …

üzenetem a cabalnak

attn to: Rócsildok, Rokefellerek, Warburgok, Búsok valamint királyok, nemesek, 300-ban vagy azonkívül kőmérgesek és minden más hasonló Vége! Mit jelent ez? Honnan is értenéd, hiszen öntelt és gőgös vagy a rádruházott (és nem általad megszerzett) hatalomtól, évezredeken keresztül gyakorolhatott mindenhatóság érzésétől, a magadnak képzelt pénzhatalmi erőidtől, a tömeggyilkos hadseregeidtől. Mert azt … tovább olvasom …

TURUL- a szabadság jelképe

A TURUL A Forrás fényének hordozója Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent. A Turul egy sólyommadárnak a régi megnevezése, és vita tárgya még ma is, hogy az ázsiai (altáji) havasi sólyom, vagy a nálunk hála Istennek még honos, gyors-röptű, szilaj kerecsensólyom volt-e őseink vadászmadara. Utóbbiról tudjuk, hogy a … tovább olvasom …

Szentkorona Őfelsége

A Szentkorona Értékrend Valljad, és e szerint élj: Magyarságunkkal mindannyian azt a kegyelmet kaptuk, hogy vallhatjuk azt az értékrendet, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként Szentkorona Őfelségével. Ennek az értékrendnek az alapjai: Szentkoronánk megszólítása: Szentkorona Őfelsége! Szentkorona Őfelsége a megtestesült Isteni Terv, az Isteni … tovább olvasom …

a misztikus 108

PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN BEVEZETÉS A MAGYAR MITOLÓGIÁBA III. RÉSZ I. FEJEZET: MISZTIKUS SZÁZNYOLCAS Ha csodákat szeretnénk találni a magyar őstörténelemből, akkor keresni kell, mert csodákból bőven volt őseink világában. A csodákat meg kell keresni, de csak az talál, aki keres. Az ősi csodák ma is jól érthetőek és egyenesen elképesztő … tovább olvasom …

értsétek meg! véget ért …

Pár hete (a jelenleg közismert időszámítás szerint) 2016. december 21-én 11:45-kor elkezdődött a FÉNY új éve. Ez tény. Mindenki számára tény, akár elhiszi, akár nem. Ez az év a Változások, fizikai síkon is mindenki számára felismerhető módon történő megjelenésének éve. Tény. Mindenki számára, akár hiszi, akár nem. Miért is jelenthetjük … tovább olvasom …

áldás-áldás-áldás

hallhatjuk, olvashatjuk már úton, útfélen
mintegy elköszönés gyanánt
“Áldás! Áldás! Áldás!”

lexikálisan itt egy link a sokból, majd egy másik de ugye nem erről beszéltek?! segítsetek megérteni Ti akik ezt írjátok, mondjátok, Ti, akik Isteni lényként éltek szavaitok szerint

Kinek az áldása? Kitől? Kire? Áldás, csak úgy bele a levegőbe? Az is jobb, mint az eddigiek, annak is örülünk, de ennél azért egy MAGYAR ember többre képes, nem? Lépjünk egy fokkal feljebb! Talán szakadjunk ki a dogmákból is.

Szabadjon megkérdeznünk, amennyiben hiszitek a Magyarok Istenét, miért nem az Öregisten áldását kéritek az olvasóra? Lehetne esetleg Boldogasszonyunk áldását kérni? Avagy amennyiben tisztában vagytok Isteni létetekkel, miért nem a Ti áldásotokat adjátok a hallgatóságra?

Nagy tisztelettel köszönjük időtöket a fentiek olvasására! Valamint Áldásunk Reátok, amennyiben ezen el is gondolkodtok és természetesen akkor is ha még nem.

szeretettel,
MI

KIRÁlyi MAG KUSok

Káldeus nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. – Prof. Badiny Jós Ferenc KUS nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt. A nem magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, Cassi, Cossi … tovább olvasom …

Királyi ÖröksÉged

TűzKörösztsÉgben Élsz a Kezdetek Óta,
AmiÓta MénRót a Létezésed Rója.
Ősök Útján, SzeretetÉn Elindított,
Magos Égi KirálysÁg Benned Elhívatott!

Merülj Magodban Mélyre, IgazsÁgnak Népe,
Mert a Szíved KI-Teljesedése a Világnak Fénye.
KI-RÁ(lyi) Erőd, Nimród Vére,
Kárpát-medence a Mágus Hunor-Magor ÖröksÉge.

– Nap Hun –

MAG NÉPE – Rólunk mondták

ENRICO FERMI olasz atomfizikus (1901-1954): Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: „Már itt vannak, Magyaroknak nevezik őket!” ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.” NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004): „A magyarok tulajdonképpen nem … tovább olvasom …

Beszéljünk róla! Szent Korona

A Magyar Szent Korona … … és itt lehetne hosszan sorolni érveket, ellenérveket? Lehetne. Mi nem tesszük. Nem beszélünk sem -alkotmányról, sem -tanról, sem -hitről. Nem elemezzük a fizikai megjelenését és az abban “elrejtett információkat”. Tényként megállapíthatjuk, hogy sok a ma még feltáratlan titok. Ellene és mellette. Tényként megállapítjuk, hogy … tovább olvasom …