Sárkán – Aranyisten – Napisten

fehersarkany

A Sárkányok őrzők, mindig is azok voltak.

Ha valamit (bármit akár egy népet is) rábízol egy sárkányra biztosra veheted, hogy mindent megtesz azért, hogy a feladatát teljesítse.

Így teremtettek, ez a létük értelme.

A Hunok a legendás sárkányt tekintették Tengri, az Ég Ura egyik legmegfelelőbb jelképes kifejezőjének.

A kínai krónikák szerint a hun uralkodó dinasztia elnevezése sárkánynemzetség volt, és a hun király a tavaszi újjászületés ünnepén a „Sárkány szentélynél” mutatta be áldozatát az Ég Urának.

Hun nyelven különben a sárkány szó Fehér Fejedelmet jelentett:

sár a fehéres-sárgásan izzó Nap színét,

kán pedig kánt, fejedelmet, uralkodót, istent.

A későbbi Hun Atilla király címe ősi nyelven Sárkán – Aranyisten, azaz Napisten.

A kínai királyok és császárok magukat szintén a sárkánynemzetségből származtatták, sárkánycsászároknak neveztették magukat. A hunoknál és a kínaiaknál a sárkány jelképnek tehát nagyon pozitív jelentése volt.

A fehér sárkán szavunk kitörülhetetlen a színképeinkből is.

forrás: http://emf-kryon.blogspot.hu/2016/03/sarkan-aranyisten-napisten.html