MagUra – MagUs ÖröksÉged

A Káldeus papok [Magi-k, Mágusok] már léteztek i.e. 2234-ben – Callisthenes, Simplicius. Arisztotelész szerint a Káldeus Mágusok már az egyiptomi papok előtt léteztek. A Káldeus Mágusok azt tartották, hogy az őseik már 473000 évvel i.e. 331 előtt megfigyelték a csillagokat. (Diodorus Siculus 473000-et, Cicero 370000-et, Epigenes 720 ezret, Critodemus és … tovább olvasom …

Ősi intElem – Táltos tanítÁs

Egyszer egy öreg táltos így szólt egy hitehagyott, megkeseredett magyar emberhez: – Azért születtél, hogy adj és nem azért, hogy megadd magad! – Egymást emelve mindenki tegye Östen adta dolgát, s nem lesz baj. – Östen törvénye őseink szellemében Eleve Él. – Térj vissza őseid szelleméhez, s lehull az ármány, … tovább olvasom …

mit kíván(t) a magyar nemzet? 1848-ban

kevés helyen hagytak erről igazolást az ecetes ollóval járók, de (Széchenyi fia?) Petőfi Sándor súlyosan látó, táltos ember volt ezt kívánták 1848-ban ÉS — mit kívánunk most? hamarosan, itt de magyar vér többet nem folyhat, láss Te is a szíveddel! ünnepelj a szívedben és (most még) nem az utcán … … tovább olvasom …

Táltosok, MAGusok, Magyar Sámánok!

2017. Február 26. 15:55 következő vasárnap, délután négy előtt öt perccel ismét hívunk közös imára, szeretetteli fohászra, meditációra avagy MAGYAR Teremtésre MAGHAR Testvéreink! Január 13-án, pénteken este megmutattátok  – köszönjük MI, EGY-ütt Veletek –  hogy 70-80 ezer ember is képes volt egy időben, egy célért megmozdulni és MAGYAR Teremtő erejét … tovább olvasom …

táltos szavak

Világ kezdetén Életnek Isten szabott Örök Rendet.

Áldott fejlődését Szernek – adott hozzá érző lelket.

Kiáradott Őseredet – Szellem – befogadta világ lélek,

Megszilárdult anyagban a jellem – ragyogott millió kis Élet.

Világ lelkében lángoló tűz áthatja a Mindenséget,

Együtthatva mindent egybefűz – karöltve a Teljességet.

Legyen a szabad Én egyedi, ki fejlődve és okulva,

Akaratát valóvá teheti – létezését Életté áldva.

Méressen meg minden érték, titokban, függöny mögé rejtve,

Hogy a hamis kísértésbe essék – s az igazgyöngy ki legyen emelve.

Értelem, érzelem, cselekedet – ez légyen Isten képmása,

Mit alkotó munkával teremtett – hasson az Egekbe világa.

Ragyogó gyümölcse Életfának, ízed, illatod, zamatod

Minden megtapasztalásnak ajándékba adod.

Áldásom a Magyar Nemzetre!


várjuk táltos szavak idézeteit, mindannyiunk okulására