TUR-UL – A Szent Sólyom

magyar-solymasz-turul

A „Szent Sólyom” utáni nyomozásom azonban azt a következtetést eredményezi, hogy a korai és minden zsidó gyökértől és vonatkozástól mentes kereszténység – Jézus Urunk titkos szimbólumának vallotta „őt” és a Pártus Birodalomban „TUR-UL” (kisebbik fény) volt a neve.

szent-solyomUgyanis 1983-ban, az anatóliai kiállításon, Isztambulban találtam egy hajdani „péteri keresztény” templomból származó képet (domborművet), amelyen a szétterjesztett szárnyú szent sólyom látható. – Valószínűleg Edessa-i vagy Antiochia-i eredetű. Az alatta lévő „kopt” felirat bizonyítja a saul-páli ideológiától mentes, ún. „korai kereszténységhez’” való tartozását, mert Jézus Urunk igaz és valódi alakját és nem-zsidó voltát bizonyító gnosztikus evangéliumok nyelve is ugyanaz.

Miután pedig az oltárszerű ábrázolás felső háromszögében egy háromjogú, nap kulcs látható, így a szent sólyom – minden bizonnyal – a „mennyei birodalomba” vezető Jézust ábrázolja, hiszen az Ő igéjét az „üdvösség kulcsának” nevezik a gnosztikus evangéliumok. Így fedi fel önmagát az eddig eltitkolt valóság, hogy Jézus Urunk legrégibb szimbóluma nem a kereszt, sem a feszület, hanem a szárnyát széttáró, repülésre lendülő „szent sólyom”, a Pártus Birodalom TURUL madara.

– Badinyi Jós Ferenc –

Az Edessa-i Sólyom.

turul-atilla

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. A magyarok ősi hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője. A mondavilág tőle eredezteti az Turul/Sólyom NemzetsÉget, és mint ilyen, a fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni.

A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe.

Kézai Simon szerint Atillától Géza fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a magyarok hadi jelvénye. 1283-ban a következőket írja a turulról krónikájában: „Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a Hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint közösség kormányozták magukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.

Kálti Márk 1358-as Képes Krónikájában ott látjuk Atilla Hun uralkodó képét, kezében a turulos pajzzsal.

Címke , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!