TURUL NemzetsÉg

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. A magyarok ősi hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője. A mondavilág tőle eredezteti az Turul [Sólyom] NemzetsÉget, és mint ilyen, a fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni.

A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe.

Kézai Simon szerint Atillától Géza fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a magyarok hadi jelvénye. 1283-ban a következőket írja a turulról krónikájában: „Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a Hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint KözÖssÉg kormányozták MAGukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.

Kálti Márk 1358-as Képes Krónikájában ott látjuk Atilla Hun uralkodó képét, kezében a turulos pajzzsal.

Az ATILLA szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – Nap-Ember [Nap-Hun] vagyis a Nap-IsTen Fia.

Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.

„A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektől, sok ezer év óta”

Címke , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!