a Magyarság szakrális vezetője

Szeretett MAG Testvéreim!

Senki, aki az Interneten, fészbúkon, köztudatban jelenleg magát annak vallja, avagy csak sejteti is, vagy csak sejtetni engedi, alapvetően nem az és nem is lehet az! A jelenleg Interneten hadonászó, versengő, tolongó ilyen lény kizárólag a múltat akarná tovább éltetni.

A Magyarság szakrális vezetője ugyanis Köztetek van!

… és aki az, sem Önnön maga sem környezete nem tudja még, hogy Ő az …

De közel a pillanat amikor felfedődik e titok és nem csak Ő fogja tudni, hanem azonnal a környezetében Mindenki, és általuk a MAG Nemzet tudni fogja, hogy Ő a vezetőnk. Nem lesz kétség, nem lesz kérdés.

A jelenleg Interneten, vagy röplapokon, avagy bárhol és bárhogyan “spirituálisan”  vagy “szakrálisan” hadonászók akkor teszik jól a dolgukat, ha erre ők is felhívják a figyelmeteket, és nagy hiba lehetne számotokra az, ha elhinnétek, ő vagy ő vagy ő, szellemi vezető, vagy felkent király, vagy kormányzó vagy bármi más.

Nincs ilyen, jelen pillanatban!

viszont eljött az idő


Az Öregisten áldásával!
MI

Drága Útkereső! Eltévedt Útmutatók!

Amíg lámpásunk nem világít elég erősen, pislákoló fényénél nehezen tudjuk, magunkat kivezetni a sötétségből. Csak tévelyeghetünk, nehezen találunk rá az Igazak útjára  – mely Hazafelé vezet…

A bennünk élő „kisember” pedig üvöltve hirdeti saját igazát. Dagadó önbizalommal vesz rá arra e „kisember” segítünk másokon, terelve őket a „helyes” irányba!  – így honnan is vehetnénk észre, hogy gyakorlatilag a vak akar vezetni világtalant…

Amíg nem győzzük le saját én-tudatunkat (mint az ego felejtős részét másképpen a „kisembert”) a valós Ön-tudatunk nem jut vezető szerephez, így nem is hallhatjuk meg útmutatásait  – s addig nem vagyunk ön-magunk… legfeljebb pusztán árnyékai önmagunknak. Az ilyenkor elkövetett útmutatás, tanítás, vezetés  – puszta félrevezetéssé válik. Ez talán nem tekintendő bűnnek?

Az Igazság ismeretének hiánya nem akkora vétek, mint a tudatlanságból eredő félrevezetés.

Nincs olyan, hogy tudatlanság? DE! Csak az van! … Az útmutatók oldalán is…

Valamint, ha tényszerűen létezik a tudás hiánya, illetve a „kisember” üvöltése  – egyik sem ment fel minket cselekedeteink súlya alól.

sok ember tette már fel nekem a kérdést

Sok ember tette fel már nekem a kérdést, főleg akik ismerik az élettörténetem pár részletét, hogy annak ellenére, amit sok ember tett ellenem, mi motivál még mindig abban, hogy minden anyagi javamat feláldozva, mégis az embereken, az emberiségen szeretnék segíteni?

A legtöbb ember keresi önmagát, keresi a helyét itt a földön… nehezen tudják még mindig megérteni, hogy én már nem azokon az embereken keresztül látom az emberiséget, akik bántottak, bántanak, becsaptak, megloptak, vagy csalódást okoztak…. ha mások segítésén munkálkodsz, nem jut idő magadat keresni, mert leköt a szolgálat, … és észre sem veszed, mikor jössz rá, hogy végül is már önmagad vagy , mert azt teszed, amiben kiteljesülsz, örömödet leled, éltet téged, és mindig is ezt az érzést kerested……

Most rajtad a sor… Tanulj, és tanítsd, amit már tudsz… Így találod meg önmagad …. Nem ez az egyetlen út… De ez is egy út… Első pillantásra úgy nézhet ki a Virtuális iskolánk, mint egy személytelen, technikára alapuló, gépiesített információátadás. Az internet is csak egy út, egy nagyon széles út, amin nagyon sok ember képes akár egy időben is, egy közös cél felé haladni. De itt az ideje, hogy ne csak mindenki azt várja, hogy kitől mit kaphat… ne azt keresse, ki tudja meggyógyítani, ki tudja megoldani az életét. Mindenki nézzen egy kicsit magába, és vegye észre, hogy mit tud ADNI …. Miben tud segíteni ….. másokon…… másokon keresztül pedig önmagán…..

Akinek szimpatikus ez az általam választott út, amit taposok, és egyre szélesebb lesz, elég széles ahhoz, hogy akár több tízezren, százezren haladjunk rajta, és szeretne velünk tartani, na azok gondolkodjanak el azon, mivel tudnának az iskola jó működéséhez hozzájárulni.


www.eletiskolaja.eu

a MI tervünk a világ megváltoztatására

MI tervünk a világ megváltoztatására

az, hogy itt a Kárpát hazánkban a gyakorlatban meg is mutatjuk Földanya EMBER népeinek, milyen az amikor élhetünk a Kozmikus Rend szerinti, szeretet alapú, tudatos jóléti társadalomban, mely alapjaiban és minden részletében szakad ki a  – duális, vagy az ok-okozati-elemző, vagy a hamisított-történelmet-kutató vagy pénz-alapú vagy a szerelem-nélkül-üzekedő-szexuális vagy a szeretethiányos és stb-stb. minden más megközelítésű, de –  sátáni világból (mivel annak vége, egyszer s mindenkorra). No ha vége, akkor ne is vigyük át a darabkáit se!

Az ÚJ HAZÁNK ilyen lesz. A részletek feltárását megkezdjük.


Az Öregisten áldásával!
MI

kenderbeton-ház-építési stratégia

Kedves Béla,

köszönjük megkeresésed. Ennek megfelelően  – és szokatlanul, de –  e nyílt levél formájában bemutatjuk álláspontunkat-javaslatunkat-stratégiánkat a magyarországi, tömeges kenderház-építés-megvalósítás folyamatában (mivel ez magyar közérdek is):

Stratégiánk, vagy kenderház-programunk a következő:

 1. alapvetően állami, szociális jellegű feladat (lenne)
 2. célterület: a mindeddig gonosz szándékkal elnéptelenített falvak kiüresített ingatlanai
 3. cél-‘piac‘: a jelenlegi budapesti és nagyvárosi ‘tömegszállásokon’ (közismertebb néven lakótelepeken) tengődő, önellátásra tökéletesen alkalmatlanná tett, ott kiszolgáltatott, egy nemzedékkel korábban még többnyire vidékről a nagy és könnyen programozható masszába betelepített lakosság – azon belül elsődlegesen a gyermekeket igen nehezen eltartó családok
 4. cél-ár (bekerülési költség alapon): államilag meghatározott maximált ár, minimális nyereségtartalom mellett (teljesen kizárva az élősködők és tosszincsok nyerészkedési vágyait)
 5. döntéshozó testület az épületek (hozzá tartozó telekkel együtt!) rendelkezésre bocsátásról (a kisközösségi vezetőkből álló testület, tiszteletdíj és fizetés nélkül, mely természetesen egyáltalán nem fedi le a jelenlegi diktatóra  – általuk nevezetten demokrácia –  önkormányzati testületeit)
 6. elbírálási alapfeltétel: felelősség melletti vállalása a teljes önellátás megvalósításának a beköltözést követő egy éven belül (melyhez minden támogatást meg is adunk természetesen)

Megvalósítás:

 1. klasszikusan elítélendő rossz példa: Ócsa
 2. megvalósítás – finanszírozás kizáró feltétele: bármilyen eu-s és még létező magyar “kereskedelmi banki” forrás a jelenlegi rendszer szerint – ellenben BRICS alapok igénybevétele támogatott
 3. mindenfajta versengés és (jelenleg még létező politikai vagy gazdasági) erőfölény kizárva
 4. kettő típusház, olcsón és tömegesen előregyártható faszerkezettel
 5. központi ‘engedélyeztetés’, beszerzés-szállítás-szervezés, betanítás — azonban minden kivitelezés a helyi kalákák és szakemberek bevonásával
 6. minden egyéb, nyílászárók, épületgépészet stb. kizárólag magyar termékek lehetnek, melyek lehetőleg 30 km sugarú körön belül készülnek, akkor is, ha drágább
 7. pozdorja és kötőanyag előkészítés Belső – Magyarország hét régiós központjában, vagy ahhoz közel
 8. mellettük párhuzamosan könnyűipari termelőüzemek felállítása és a kender hasznosítás minden egyéb kender terméke előállításának biztosítása
 9. faszerkezet előállítása (komparatív előnyöket kívánva és kihasználva) más, erre alkalmasabb BRICS országokból rendelve, szállítva, összeszerelésre készen

régiók és régiós központok

MINDEN készen az indításra e témakörben.  E téma megvalósítási lépései és ütemterve nem védett, a magyar nemzet felemelése céljára bárki által vihető, megvalósítható. Versenyhelyzet kialakításának igénye a ma már elmúlt kor terméke. E feladat az Öregisten által támogatott és védett, minden más, a múltból eredő rosszindulatú szándék által vezérelt ‘olvasó’ mindezek következményeire felkészülten tegye lépéseit…

A feladat nemzetstratégiai kérdés (nem belpolitikai, amitől egyébként is már minden felébredt magyar ember irtózik is).


Az Öregisten áldásával!
MI

Az érintés hiánya

Az érintés hiánya sokkal súlyosabb lelki zavarokat okoz, mint a szex hiánya.

Amikor megérintünk valakit, megváltozik a megérintett fizikai érzete – csökken a feszültséget okozó hormonok szintje, csökken az idegrendszer feszültsége, javul az immunrendszer állapota és ez kihatással van a viselkedésünkre, hangulatunkra.
Nagyon sok embernek, akinek az életéből hiányzik a szex, elsősorban a gyengédség iránti vágya nem teljesül.
A szerelmesek azért szárnyalnak, mert átlagosan négyszer több érintést, ölelést, simogatást adnak egymásnak, mint a többi ember.
Kutatások igazolják, hogy az az ember, akit valaki gyakran a karjába zár, magához ölel, a szívéhez szorít, kevésbé frusztrált, kevésbé szorong, a félelemérzete csökken.
Az ölelés oldja a stresszt. A kutatások szerint az érintés szükséglete sokkal erősebb a táplálék iránti szükségletnél.
A testi kontaktus szükséglete folyamatosan jelen van az életünkben, de a társadalmi szabályok a legtöbbször megakadályozzák az érintések vágyát. Pedig az érintésnek hihetetlen nagy, mondhatni csodát tevő energiája van.
Az érintés, a simogatás felülírja a fájdalomérzést.
Virginia Satir pszichológus szerint napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a szinten tartáshoz és tizenkettő a gyarapodáshoz. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, mi hány ölelést adunk és hány ölelést kapunk naponta? Az ölelés szempontjából éppen csak túléljük-e az életünket, vagy gyarapodunk-e általa? Családtagjainkat az anyagi javakon kívül ellátjuk-e elegendő testi érintéssel, hogy az egészségüket is megtámogassuk?
Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a
közöttük lévő falakat, jobban mint bármi
más, és mindannyian reagálunk rá.
Az érintésben energia van, csodát tévő energia. Az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat.

A szeretet a legerősebb gyógyító erő.

Az érintés, az ölelés és a kézzel való kontaktus – amikor szeretetet adunk vagy kapunk – fizikai, szellemi és érzelmi változást idéz elő bennünk. Nagyon kevés az érintés és az ölelés. Hozzáérni valakihez és megölelni, nem is olyan egyszerű… Nem lehet tudni, hogy a másik ember hogyan reagál. Lehet, hogy ellök magától és ellenségesen viszonyul a közeledéshez. Ez eggyel több ok, hogy megpróbáljuk feloldani a gátlásait.

A szeretethez bátorság kell.

Készen állni, megkockáztatni, hogy ellökjenek maguktól, hogy fájdalmat okozzanak, de leggyakrabban mégis győzni fogunk. Érdemes megpróbálni… Az emberek előbb-utóbb megnyílnak nekünk. Ha mindannyian arra várnánk, hogy a másik ember teszi meg az első lépést, akkor mi lenne velünk? Csak ölelésre kell tárni karjainkat, és ezzel megnyitjuk a szívüket. Akkor majd megérzik a szeretet energiáját, melyet az érintés ereje lobbant lángra.

forrás: http://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu

KáldeUs MAH-GAR Biblia

A perui indián őslakók küldöttsége kérte, hogy fogadja őket II. János Pál Pápa. Megkapták az engedélyt, hogy a Pápa színe elé járulhatnak.

Megjelentek ősi népviseletükben a bíborban és arany keresztekkel tündöklő főpapok között álló római Pápa előtt, aki Peruban is azt hirdette, hogy mi – keresztények – a zsidóság olajfájába oltattunk be és így Istennek „fogadott gyermekei” vagyunk.

A perui indiánok azonban nem sokat törődtek a pápai beszéddel, hanem ajándékul vittek a pápának egy BIBLIÁT és a következőt mondták neki:

„Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyház fejének, mert ezzel a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt „vallásunknak” hozták.”

Ne csodálkozzon tehát senki, ha nyilvánosságra hozzuk a „KALDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI IGAZ BIBLIÁT.”

De e szándék teljesítésénél sem mi voltunk ennek a folyamatnak az elindítói, hanem – miképpen hozzánk is elérkezett a hír – XXIII. János pápa volt a kezdeményező, aki az IGAZSÁG BIBLIÁJÁNAK szerkesztésére hívta össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, amelyen csak egyetlenegy beszédet tudott elmondani – aztán hirtelen meghalt. Beszédét kiadta az „AZIONE CATTOLICA ITALIANA” „NOVENA ALLO SPIRITO SANTO Dl GIOVANNI XXIII” il luglio 1962 per il Concilio Ecumenico Vaticano II. címmel, de ezt a kiadványt sehol sem lehet megszerezni. Hozzánk bizalmas úton érkezett.

XXIII. János pápa beszédének erre vonatkozó másolata, melyet eredeti latin és magyarra fordított szöveggel az alábbiakban közlünk:

Tehát, amikor a Kaldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos agyagtáblákról, nemcsak az Igazság és ősi, mahgar hagyományaink tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldozattal teli életcélját is – jó munkával – folytatjuk. Meghalt XXIII. János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi Ószövetség egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme.

Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép – a TUDÁS NÉPE – él és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR Népben. És ennek a Népnek Istentől – a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL VETT – kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írjuk le az ÚJ BIBLIÁT a kaldeusok agyagtábláiról.

KIVONAT XXIII. JÁNOS PÁPA BESZÉDÉBŐL, A II. VATIKÁNI ZSINATON

„.. .Nei nostri seminari non si iusegna la rettorica e i fedeli sono costretti di subire le prediche scadenti dei nuovi preti e le loro favole ingenue e pietose. Le loro teste sono piene di idee dogmatiche speculative e di un nazionalismo antròpomorfista screditato e da un tempo passato del „ Vecchio Testamente” e si sforzano i poveri discepoli sbagliati di di spiegare l’amore divino universale, i diritti naturali dati a tutti i popoli e la universalità di Cristo. Ovvero ancor oggi si muoviamo su un livello dell’evo antico e falso, quando le scienze positive, la archeologia, l’antropologia e la’ geologia e non meno la prima biblia Sumèra ritrovata (Ur 1954, Dr. Kramer: La Bibbia Parallela 1956) tutto chiaramente ri­levano e spiegano. Nessuno capisce questa retrograda e già passata importanza del vecchio testamento, la quale ingran partéé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trascritte tradizioni prese in prestito daauá e là.. .” „Con una parola siamo legati adun certo giudaismo in vecchiato e ner noi non basa Cristo, il figlio di Dio!. . .”

MAGYAR NYELVEN ~ ,.A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az ószövetség, idejétmúlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumér Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Pa­rallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (Szumir, Akkád, Káld, Babyloni) megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nékünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!”

/ŐSI GYÖKÉR, 1985. júl.-aug./ Szabad Magyarság, 1986. január

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a „biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük, már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint.

Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar nép történetét – a világ teremtésétől kezdve – a Káldeusok irták meg legelőször, mert ők az „írás feltalálói”.

Az ő országuk – az özönvíz előtt – hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak mind azokon a testvérnépeken, akik – a mai történelmi elnevezések szerint – Szkítiában, Sarmatiában, Médiában és Egyiptomban laktak. – Badiny Jós Ferenc –

HALAF kerámia – Syria avagy Szíria

Van egy fontos Istennői örvény Szíriában. Ez egy pentagram alakú terület, aminek 5 kulcsfontosságú városa van erős Istennői energia kapcsolattal a múltban (erről még kiegészítést később írunk).

Az 5 pont: Aleppo, Homs, Palmyra, Raqqa és Manbij.

Aki ezeket az energiapontokat az ellenőrzése alatt tartja, az ellenőrzi a Ley-vonalak rendszerének nagy részét a Földbolygó felszínén és közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.

A Mi kezünkben ez a pentagram hasznos eszköz a Közel-Kelet megfelelő átalakítására és a női energiák közvetítésére.

Ha segíteni akarsz, azt a következőképpen teheted meg:
van egy cserépedény, egy ősi Halaf kerámia, ami 7000 évvel ezelőtt készült és szakrális geometriai kódokat tartalmaz.
Ezt a kerámiát kell elképzelni az egész Szíriai Pentagram területe felett forogni.
Ez a Halaf kerámia megerősíti az Istennő örvényt és eltávolítja a sötétséget mind a 4 irányból.
forrás (kérésre…) többek között The Portal, Wikipedia és mások 🙂
folytatjuk

Atilla Népének Örökösei!

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, Hun-kutató rövid beszéde 1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette. Zajti Ferenc festőművész, magyarságkutató társa és barátja volt, az eredeti angol szöveget ő fordította magyarra.

A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd előadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji őserejéről” címmel. Ebből az előadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagy királyunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni:

Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.

Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítőit és államszervező zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül.

– Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi –

Hát nincsen bennetek félsz? (3)

“Elsői” a Magyaroknak – kik Isten és ember mögé bújtok,

hát nincsen bennetek félsz?

Magyar névvel ékeskedsz, de a leghitványabbak közül való vagy a Földön – tegnap odaveted a testük azért a jelentéktelen hatalmadért – ma már a lelkükkel kereskedsz.

Hogy mersz a népem vérén gyarapodni?

Sokakat megment majd a hite és szíve a három nap alatt – nincsen neked egyik sem és félned sincsen mitől. Személyesen fogok rád vigyázni, hogy bajod ne essen. Ismered te markolokot – hát megmutatom elveszeket is. Úgy éled majd hátralévő életed, ahogyan azt a Magyarnak szántad – okult már ő tőled eleget.

Házat építesz majd, de nem tűri meg a Föld – szakadatlan vetsz majd, de nem hoz neked termést – kutat fúrsz majd, de nem ad neked vizet – gyógyítanak majd, de betegségek között leszel. Farkasok cinkosa vagy te – ha maradt még egy szikrányi eszed, menekülsz onnan, hol gyökeret ver a lélek.

Tervezd csak az öregkorod.

Te – magad választottja, aki a bárány szavait szólod, de farkasa vagy a Földnek.

Hogy mersz a népem otthonára törni?

Nincsen nemzeted – hát pusztítod másét.

Nincsen múltad – hát ellopod másét.

Nincsen lelked – hát mérgezed másét.

Nincsen életed – hát kioltod másét.

Nincsen otthonod – hát elveszed másét.

Elégetted te a könyvet – de a tudást nem. Elrejtetted te a múltat  de az emlékezetet nem. Üldözted te Mágusainkat, lemészároltad Táltosainkat, Aranyasszonyainkat – az erőt, mely népünket védte és a szívet, mely életét adta.

Hogy merted?

Ellensége vagy te a Földnek és minden élőnek azon. Gyűlölsz te mindent, ami nem tőled való…Az utolsó zöld ágról is tudok, melyet valaha letörtél – ne félj hát te sem, mert te hiába félsz már. Ki mint vet – azonképpen arat, de aki elmulasztja a vetést – hát ne arasson az semmit.

Nem lesz, ki tovább szánjon téged – mert még hírmondód se marad. Egy sarkát sem hagyok a Földnek – ahol csak az utolsód is megvethetné a lábát…

Ő jött, hogy mutassa neked a szeretetet – hát én mutatok neked igazságot is!

Te, aki saját hazádban rablógyilkosa vagy a Magyarnak.

Hogy mersz a kézbe marni, mely kenyered adja?

Talán azt hiszed majd megvéd tőlem az a hitvány bőröd? Sok derék Magyar van feledből, hát tágra nyisd a szemed és okulj becsületet tőle – míg idődből futja. Van okod neked félni, de jól vigyázz – ne kelljen a farkas sorsára jutnod.

A legkisebb ágat se merd letörni,

a legkisebb követ se merd elvenni,

s a legkisebb fűszálra se merj kezet emelni

az én szemem előtt!

S ha kegyelmet akarsz, mától vetni fogsz annak – kitől tegnap arattál…

Jól vigyázz!

Ti tizenhármak, te ezerkarú szörny – aki birtoklod a tudást…

Kinek mersz te azzal a trónjára törni?

Nincs olyan rejteked hová bejárásom ne lenne, képtelen vagy hárfáddal a Fény útját állni – hát életadóidra törsz vele?

Hogy mered ezt Föld és Ég szívébe szúrni?

Hát kitépem én húrjaid mind egy szálig, elveszem azt a jelentéktelen hatalmad. Kiparancsolom kezedből a kígyót – és nem lesz szemed, mellyel láss, nem lesz füled, mellyel hallj, nem lesz szád, mellyel parancsolj, nem lesz íjad, mellyel árts és nem lesz szárnyad, mellyel eltakard többé az eget.

Hogy mered az emberrel – ember vérét venni?

Uralni akarod a lelket, uralni akarod a testet, uralni akarod a Földet és uralni akarod már az Eget is. Hát legfőbb vágyad, az utolsót megadom neked – fejedre szakajtom én min d a hat égboltot felőled.

Előhoz majd téged a legnagyobb vihar, elpusztít téged a legnagyobb tűz, magába temet téged a legerősebb földindulás és tisztára mossa őt tőled a legnagyobb ár. Helyére teszem én az utolsó fát is három nap alatt, melyet valaha kidöntöttél.

A legmélyebb barlang, a legerősebb vár és a legmagasabb felhő sem lesz menedéked előlem – mert három napig én leszek a Föld, én leszek s vár és én leszek az Égbolt is. S akik önként szolgálnak téged, hát azok is a sorsod választották mindannyian.

Te törvényeket használsz – én törvényeket írok.

Hogy állhatnád te utamat?

Míg én itt vagyok, Új Rendet ebbe a világba te nem hozol.

Én hozom az Égit.

 e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán

MAG népe… (2)

Jól figyelj most Rám,

mert a harmadik napig utoljára szólok hozzád, hogy senki el ne hitessen téged a nevemben.

Azt a mérhetetlen kapzsiságot, lelki szennyet és szenvedést, amit a Földre és rád zúdítanak – nem tűröm tovább! Új Csillagot látsz majd az Égen – ami éjjeleken és nappalokon neked ragyog. Elűzöm a felhőket, hogy el ne rejthessék előled. Ha megpillantod, ne legyen több kétséged… Hittel kelj útra a Föld minden tájáról és térj haza. Nagyon hamar eljön ez az idő, de ha útnak indulsz – bárhol járj is – megvárja az a Csillag hazatérted.

Ne félj a Fénytől!

Bármikor, ha majd rápillantasz azt hirdesse neked – hogy vigyáznak rád, te már biztonságban vagy. Lesz, aki a tűz forróságát érzi majd, de hozzád csak a fényét engedem. Hidd el, a legkisebb fűszál is olyan értékes nekem – akár az egész rét.

A Kárpát-medencében nem eshet bántódásod. Itt fog megszületni a Sárkány – egyenesen a Föld szívéből… Sokáig volt bezárva, de ereje és szíve hatalmas. Egy Anya bátorságával fogja óvni a Magyar Földet és minden Gyermekét.

Nem lesznek erősödő jelek, egy villámcsapásnál is sebesebben fog kezdődni minden. Hirtelen sötét lesz és nem látsz majd világosságot…két és fél napig. Mennydörgést fogsz hallani a Föld tizenkét sarka felől és villámokat látsz majd a borult és derült égen is mindenfelé… de ne félj!

Ha nem tudsz hazajutni, erős legyen a hited – és a leghatalmasabb vihar, a legmagasabb szökőár és a legerősebb földindulás vigyáz majd rád – hogy bajod ne essen. Az otthon lévők ne pihenjenek és ne magukért imádkozzanak, hanem másokért – ne összezárt tenyérrel, hanem kitárt karokkal. Imádkozzatok sokan egy helyen, nagyobb lesz erőtök – mely megtartja majd a házat. Gyújts a sötétben gyertyát, a fénye végig kitart melletted. Míg le nem csendesül a Föld – a harmadik napon, bármilyen hangot is hallasz kintről – ne nyiss neki ajtót. Senki ki ne lépjen a házból és ki ne tekintsen addig! Ha ezeket tartjátok, nem eshet bántódásotok – legyen hited és nem lesz mitől félned.

De a harmadik napon, mikor újra felkel a Nap – lépj ki családoddal és csodáljátok meg az örökségeteket – mert olyan asztalt terítek addigra, hogy többé ne legyen gondotok nektek semmire. Télen zárod be az ajtót – de a tavaszra nyílik majd.

Ne hitegess senkit – akinek füle van – meghallja…

e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán

Magyar… (1)

Nem is hinnéd, milyen büszke vagyok én arra, hogy itt élhetek, és milyen boldog azért, mert köztetek. Nem dicsőség egy hatalmas, de roskadozó birodalom fiának lenni, ám egy olyan nemzetének, akit az utóbbi ezer évben sem tudott egy nép sem kitépni a Föld szívéből, hát annak már annál inkább az. Ki hitette el veled, hogy szegény vagy, mert nincs pénzed?

Álljon fel közületek kettő, aki értéket lát a pénzben, fogjatok egy kulacs vizet és egy fél kiló kenyeret, majd menjetek ki vele a pusztába két napig, adjatok csak egymásnak ott ugyanannyi pénzért egy falat kenyeret mint egy korty vizet. Ugyanannyi pénzzel fogtok hazatérni mindketten, s elmesélhetitek majd akkor a többieknek – mennyit ér az. Hát mi kell neked – pénz vagy érték? Mi kell neked – munka vagy élet? Míg nem teszel rendet az értékeid között addig a munka lesz az életed és pénz lesz az értéked, mert az életben minden benne van, de nélküle nincsen más – csak munka és pénz. Többre rendeltettél ettől. Ha a sólyom nem tud repülni nem az Ég a hibás, de ha értékrended igaz – meglátod – gazdagabb vagy te, mint bármelyik ország lakója, a sajátodon kívül.

Ne markolj – adj. Ha valakinek szükségét látod – hát adj neki. Ha szüksége van és egyet kér, hát adj neki kettőt – három hálával fogja visszaadni. Ha Magyarhonban születtél – hát az a szülőfölded. Magyar, de ha te szívedben Magyar vagy – akkor bárhol az leszel a világon. És bárhol született ezen a világon valaki – adj annak – ha Magyar szíve van, mert minden ilyen ember a te Testvéred. Minden ember egyenlő – az igaz egyenlő az igazzal.

Beszélj hát Magyarul – azt is jelenti – SZÓLJ IGAZAT! Mert aki igazat szól – az minden nyelven Magyarul beszél.

Az igazat senki nem tudja neked megmondani, az benned van – mert igazsággal születtél. Ismerd ezt fel magadban. Menj fel a legmagasabb hegyre és ordíts hazugságot – még visszhangja sem lesz. De suttogj igazat csak a legkisebb fűszálnak – zengeni fogja az egész erdő. Szakadatlanul a hegycsúcsról csak a hazug ordít – te viszont soha ne félj kimondani amiről tiszta szívedből tudod hogy igaz.

Most, hogy az utolsó falat kenyereddel és utolsó korty vizeddel ülsz te a puszta közepén és nincsen hová hazamenned, hát magadtól kezdesz már te az igaz hit felé fordulni. Hited legyen Neked – ne erőd! Mert amit ezer ember sem tesz meg erővel, megteszi azt egyetlen egy – hittel!

Tudd meg Magyar  – nem ezer éves a te Nemzeted, de az Égből való, s akárhányszor hittel kért segítséget –  kapott is onnan. Légy bőkezű azzal, amit kaptál – azt senkik el nem veheti tőled. Add oda ma három Magyarnak – kilenc teszi holnap az ajtód elé… Lesz nagy káosz mindenfelé, de te ne szenvedj hiányt semmiben.

e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán

6 + 2016 – 297 = 1725

Fény új éve ezennel elkezdődött.

Szeretet-teljes, boldog életet éljen ezentúl minden magyar ember,

Földanya minden Öregisten által teremtett lénye,

az Univerzumok összes Fénylénye!

Ejtsünk szót hirtelen arról milyen évet is írunk ma, most? Amennyiben Jézus Király születésétől számítjuk …

6 + 2016 – 297 = 1725

Mikor is született le Jézus abban az időben? Hamarosan nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy nem akkor, amikor az “időszámításunknak” nevezett évek számítása elkezdődött, hanem előtte hat évvel. December helyett nyár végén, Augusztus 11-én. (Nem is olyan régen még a magyar ember Jézus Király születésnapját ünnepelte az új kenyér ünnepével együtt…

Az idő rabszolgaláncának része a mesterségesen létrehozott káosz még annak számításában is. Ne vegyünk róla tudomást! Felejtsük el!

Székely nemzet zászlaja – Atilla fekete hunjai

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről. – Vörös színű fecskefarkú zászló a csíksomlyói plébániatemplom XVI. század elején készült egykori szárnyas oltárának (ma a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, leltári száma: II. 5831.) lábazati táblarészén (predella) látható régi székely címerkép (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon korona, szív és medvefej, a medvefej két oldalán egy ezüst növekvő holdsarló és egy hatágú aranycsillag) alapján készült el. A zászló színe megegyezik a címerpajzs felületének, vagyis a címer mezejének színével.

Székely gyalogsági zászló 1601-ből

Székely gyalogsági zászló 1601-ből – Nagyméretű fehér zászló, elő- és hátlapján székely jelképekkel (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon medvefej és szív, a szív egyik oldalán növekvő arany félhold, a másikon hatágú arany csillag). A zászló ábrázolása egy, a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn, amelyet Puchner György, a szász választófejedelem egyik mérnökkari tisztje készített 1601-ben.

Az égszínkék alapú, aranysávos zászlót közel tíz éve, 2004. január 17-én, Sepsiszentgyörgyön alkották meg.

Forrás: Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport. [Székely történelmi zászlók című katalógus]

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok s Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.” – Wass Albert: Hagyaték (részlet)

A rÉgi Székely címer megörökítve Székelydályán és Csobotfalván.

Megjegyzés az én látásomban: A vörös vagy vörös-fekete Atilla fekete hunjainak volt színjelképe. A kar/kard mely a felhők közül: IsTen kardját/karját [védElem] melyre szimboliKusan RÁ-tűzve a KI-RÁ Korona [Igazságosság], Szív [Szer-etet] és a Medve [Med/Méd Mágus Erő] HármassÁga.

Csillag és Hold: Égi Királynő, Boldogasszony. Nap és Hold: NapAtya – HoldAnya két minŐsÉg értelmezésben.

RÁ-Hatás – Mandzsusrí [Manjushri] kardja.

„Mandzsusrí legdinamikusabb jellegzetessége a kardja, a józan bölcsesség vagy belátás vadzsra-kardja. A kard keresztülvág a tudatlanságon [elvágja a hamis tudás kötelékét] és a fogalmi nézetek hálóján. Elvágja az „én” és „én” teremtette akadályokat. Néha a kard lángokban áll, ami a fényt vagy az átalakulást képviseli. Ketté is vághat dolgokat, de az „én és mások” kettősséget akár egybe is vághatja. Úgy mondják, a kard adhat és elvehet életet.” – Budd(h)apest.hu

„Csak a tűz edzi erősre a kardot.”

Bennünk élő Alkotmány megtalálása

Bennünk élő Alkotmány megtalálása

A hagyomány értékrendjéből erőt merítő szellemi alkotók, a Szer-törvényéhez való kapcsolódással kapnak olyan útravalót, amely helyes iránytűként végigkíséri őket életpályájuk során, műveik megteremtésekor és ebben foglalt valós értékeik felmutatása során. Ez a kapcsolat újra felvehető és bővelkedik olyan tapasztalatokkal, amelyek biztos talapzatként szolgálnak annak, aki mélyre ás és a felszín változó viszonylagossága helyett az évezredes bölcs belátások mentén alakítja a maga vagy a közösség életét.
Erre a gyakorlatra szükség van akkor, amikor Közösségünk létét keretező alapvető jogi és nem jogi rendezőelveket kívánjuk újra beemelni mindennapjainkba. Az Egyetértés itt is alapkívánalom, ezért az alábbi 7 pontban fontos összefoglalnom azokat a sarkalatos szempontokat, amik lényegesnek hatnak:

 1. Kárpát haza közösségeinek szakrális összetartozását az időben hosszabb múltra visszatekintő íratlan és hozzá képest rövidebb történetiségű írott Történeti Alkotmány biztosítja. A Történeti Alkotmány léte az itt élőkben szunnyadó Szer-törvényén alapszik, így visszaköszönnek olyan alapelvek mint „Magyarország örökké szabad” (szabadság-alapelve), önkormányzatiság-alapelve (többsíkú-létezés alapelve), ellenállás joga (ok-okozat alapelve) vagy a Szent-Koronaértékrend (teljesség-alapelve). A jogok láncolatát és a Szer-törvényének kapcsolatát hosszan lehetne sorolni.
 2. A Szer-törvénye mint háttér biztosítja a Történeti Alkotmány örökidejű érvényét és hatályának időtlenségét. Ez olyan erő, amellyel a XX. századi diktatúrák sem tudtak mit kezdeni, így saját normáik bevezetése során érintetlenül hagyták az Alkotmány alkalmazásának felfüggesztését. Így volt lehetséges, hogy történelmünkben egyetlenegy jogszabály sem helyezte hatályon kívül annak alkalmazását vagyis létező, „lélegző” szabályrendszerről beszélünk.
 3. A Történeti Alkotmány, mint létező szabályrendszer alkalmazása kapcsán indokolt a szuverenitását vesztett államiság (német/szovjet megszállás) idejében meghozott jogszabályok alkalmazhatóságának felülvizsgálata. Az utolsó szovjet katona távozása, vagyis 1991. június 16-óta eltelt időszakban jogszabályok sokasága lépett hatályba, módosult vagy épp veszítette el hatályát, anélkül hogy Történeti Alkotmányhoz fűződő kapcsolatuk vizsgálat alá került volna. Ma erre szerepre az ‘Alaptörvény’ az Alkotmánybíróságot jelöli ki, amely testület  – kellő körültekintés mellett –  történelmi jelentőségű feladat előtt áll(-t volna hiszen tényleg elhivatott működésével lehetőséget kapott a hagyomány és a jelenkor közötti alkotmányos kapcsolat újjáépítésére…) de teszi-e?
 4. Fontos pont az életünket meghatározó szabályok közötti alá-fölé rendeltség. Működőképes normák, csak az Élet rendezőelveit tiszteletben tartó alapokra helyezhetőek biztonsággal. Ennek felismerése biztosítja a Történeti Alkotmány folyamatos megújulását a változás-alapelvének megfelelően, egyúttal egyszerre teremt lehetőséget és kereteket az új szabályok meghonosodásának.
 5. A 4. pont szerinti hierarchia kapcsán a Történeti Alkotmányból levezethető jogok hozzá legközelebbi ám nála alacsonyabb szinten, törvényekben „öltenek jogi nyelvet”, ahogy több ezer éves államiságunk fennállása alatt mindvégig történt. Őseink Szer-t ültek és esküjükkel, valamint vérükkel erősítették meg a közösségi alapnormákat. Később a királyi krónikák által jegyzett időszakban a törvények vették át e szerepet, ezek közül is kiemelkedtek azon „sarkalatos”-nak vagy „alap”-nak tekintett törvények (többek között az 1848-as törvények, az 1867-es kiegyezésről szóló tv, az 1920. évi I. tv., a jelenlegi Alaptörvény) amelyek tartalmukat illetően összegzik a kor kiemelkedő kérdéseire adott válaszokat, ugyanakkor alkalmazásukban és megnevezésükben sem kívánták teljesen mellőzni az államiság addigi hagyományrendszerét, legfeljebb módosítani, változtatni rajta. Mindebből következik, hogy a magyar Történeti Alkotmány kapcsán nincs létjogosultsága magát „alkotmánynak” nevező jogszabálynak, ahogy az őseink sem deklaráltak ilyen névvel normaszöveget.
 6. Történelmi távlatból fontos belátni: a XX. század vészterhes időszakai során, hol az arra felhatalmazással nem rendelkező testületek alkottak normaszövegeket (1918-19), hol pedig a felhatalmazás hiányán túl a meghozott szabályozó döntéseik külső hatalmi befolyásoltság miatt bizonyultak érvénytelennek (1944-1990). Hatályuk a frontvonalak és megszállási területek által terhelt Kárpát-hazában térben és időben korlátozva ugyan megvalósult, de érvényesség hiányában a bábállami erőszakszervezetek (AVH, Munkásőrség) által maximum csak kierőszakolható volt, jogszerűnek már megalkotásuk pillanatában sem voltak tekinthetőek. Márpedig érvényesnek csak azon norma tekinthető, amely az annak meghozatalára felhatalmazott testület részéről, külső befolyásolástól és tévedéstől mentesen, az abban résztvevő döntésképes személyek szabad akaratából történik.
 7. Kapcsolat lényege a Történeti Alkotmánnyal:

 • a Történeti Alkotmány folytonosságának határozott kijelentése
 • alkotmányos kötelesség a Történeti Alkotmány vívmányainak figyelembe vétele
 • a nemzeti hitvallásban felsorolt elvek és értékek kapcsolása Történeti Alkotmány értékeivel, s elveivel.

Fenti pontok alapján kirajzolódik a kép: jelenünk látható vagy épp láthatatlan alkotmányozási törekvéseivel szemben Történeti Alkotmányunk szerepe és jelentősége felértékelődik.
A Szer-tövénye által megalapozott és a történelmünk viharaiban nemzetünket megtartó normarendszer mindig velünk volt, és velünk marad, biztonságot adó jelenlétére pedig soha nem volt olyan égetően szükség mint napjainkban.


Zárásul Dr. Zétényi Zsolt által megfogalmazottakat szeretném a figyelmedbe ajánlani:
„Minden jelenkori szellemi, kulturális, politikai, közjogi értékünk, teljesítményünk, vívmányunk velünk élő múltunkban, hagyományainkban is gyökerezik valamiképpen, miközben a kor kihívásaira adott válaszainkat is magán hordozza. Minden kornak megvan a maga sajátos, más korhoz nem hasonlítható kisugárzása, jellege, s minden kor szerves folytatása az előző koroknak. A velünk élő történelem nem értelmezhető másként, mint a jelenben szervesült folyamatosság. Az élő hagyomány egyik legnagyobb kincse a velünk élő ősi, azaz ezeréves Történeti Alkotmány, mint érték, mint a korhoz igazítva követendő elvek együttese, mint államszervezési és szervezeti tapasztalat és minta, mint a közösségi és egyéni élet múltbéli vezérfonala.”

Táguló látóhatár

Táguló látóhatár – közeledés Őseinkhez, múltunk megértésében

Tóth Ferenc Madarat tolláról, embert Istenéről című könyvének egyik gondolatát kölcsönözve, egy fa, amelynek tövére ráoltottak addig szolgálja ki a ráoltott törzset, amíg a gyökeréből új hajtás nem sarjadzik. Amint az új hajtás erőre kap, tovább nem szolgálja a ráoltott részt. Láthatóan így vagyunk őseinkkel: külső „oltványok”-on keresztül akarjuk megismerni a „gyökereinket”, amely csak további zsákutcákat, tévedéseket eredményeznek. A fa látható része (törzse, lombkoronája) esetünkben nem tájékoztat a gyökérzet természetéről, gazdagságáról, működéséről szerteágazó univerzalitásáról, miközben mindennapjainkban érezzük jelenlétét, érzéseinkben, képeinkben és akaratunkban megnyilvánuló hatását.

Visszahelyezkedve a hagyomány talajára, amelybe magyarságunk gyökere kapaszkodik, új felismerések, mint apró mozaikok jelennek meg, a múlt apró darabkái pedig a Szer-törvényében összeállnak egy Egésszé és megvilágítják az addig homályos pontokat. Tudjuk, hogy őseink a Szerben éltek és ezen keresztül érthetővé válik történetük-történelmünk:

1) A Kárpát-medencét lakó eleink egy hálószerűen kapcsolódó és egymással rokon népek szövedékében éltek, ahol Kárpátokhoz közeliek közeli, az attól távolabbiak(pl. Uraliak) pedig távoli rokonságban álltak velük. Leképezték egymás kultúráját, ugyanakkor sajátos, csak rájuk jellemző jegyeket alakítottak ki a többsíkú létezés elvének megfelelően (Szer-törvénye I. alapelv). Ez a hálószerű kapcsolódás – mint az erdő fáinak összefonódó gyökerei tartotta fenn a kultúrák közti hatásokat, nyelvek, szokások áramlását. A néplélek őrzi ezt a kapcsolódást, amit a lengyel-magyar viszony leírása is híven mutat: “Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele.” (Stanisław Worcell)

drzewa ket-tolgy

A háló pontjainak, mint szálláshelyeknek egymáshoz képesti távolsága a szálláshelyek közti kapcsolat erősségének fordított fokmérői, ami megfelel a legkisebb erőfeszítés alapelvének (Szer-törvénye II. alapelv), vagyis Árpád magyarjai és a Kárpát medencét évezredek óta benépesítő magyarjai közötti szoros területi-nyelvi kulturális kapcsolat vitathatatlan.

2) A rokon népek egymástól árnyalatban eltérő hagyomány-jegyei színessé tették az Eurázsiai sztyeppevilágot kialakítva annak testi-lelki-szellemi polaritását, ahol a tapasztalati mondavilág a Boldogasszony és a Jóisten (Ezüstasszony és Arany Atyácska) a Fenn és a Lenn, a Fény és a Sötétség egymást feltételező ellentéteiben” (Kettősség-alapelve) értelmezte az Univerzumot,

ijazo-szkita

3) Őseink a természetbeli létezést ajándéknak: Boldogasszonynak, mint az Anyaföld tápláló kegyelmének és a Jóistennek, mint Atya csillagokba írt tanításának, valamint kettőjük nászából született Életnek tulajdonították. (Atya-Anya-Gyermek) Ezt megköszönve mutatták be a Szer-t, ahol az elemi energiákat (tűz, víz, szél, föld) segítségül hívva kértek további áldást mindennapjaikra, valamint ennek segítségével vissza tudtak kapcsolódni ahhoz Forráshoz, amelyből létezésük eredt (Forrás-alapelve), megújítva önmagukat testi (böjt, kúrák), lelki (egyéni-közösségi megbocsátás) és szellemi szinten (mesék, mondák közreadása).

4) Őseink Egyből levezetett Kettősségre épülő világképe visszaköszön a evilági és nem evilági kapcsolattal rendelkező vezetők személyében (Világi uralkodó – Szakrális Uralkodó), akiket a közösségi kiválasztás a hiearchia szintjein emelt magas fokra, mint a több szem által megrostált, arra érdemes vezetőt (10-es rendszer). Az így szerveződő közösség tudatosan használta mindazon képességeit, amin keresztül uralni tudta teremtő energiáit (Árpád pajzsra emelése – Teljesség elve).

2011-2-64

5) Új közösségek teremtése csak a természet általi eltartóképességtől függött. Kialakult az egyensúly (Egyensúly-elve), amely a környezetétől annyit vett el, ami fennmaradásához nélkülözhetetlen volt és annyit adott vissza, amennyi annak megújulását segítette (pl. fok-halászat). A gazdagabb táj – mint ahogy a Kárpát-medence is bizonyítja – nagyobb közösség fennmaradását biztosította. A természeti környezet változása együtt járt az emberi környezet változásával, amely révén kisebb-nagyobb közösségek alakultak át és teremtettek folyamatosan megújuló viszony az őket körülvevő tájjal (Változás-alapelve).

6) Az egyén, mint a közösség tagja sorsát a közösségen keresztül élte, amelynek léte a természet ciklikusságához kötődött, követve a kiáradás-befogadás (Májusfa vele szemben Kerecsen fényünnepe) egymást kereső váltakozását. A közösség által teremtett mágia a körforgáson belüli emelkedés végigjárását biztosította a tagjainak imával, énekhanggal és rituáljátékkal. Az így megélt szabadság-élmény az abban résztvevőnek önmagával, a közösséggel az Egésszel való kapcsolatfelvételét segítette. (Szabadság-alapelve)

images

7) Őseink birtokában volt a tudás arról, hogy a testben leszülető léleknek feladata van a földön. E feladat megismerése, tudatosítása próbatételeken keresztül valósul meg, ahol kibomlik a „hozott tudás” és a tanulni való. A legkisebb fiú népmesei vándorlása egyszerre szolgálja tudásszomjának enyhítését és a lélek rajta keresztül megnyilvánuló evilági tapasztalását (Belső-út alapelve).

A fentiek alapján tehát felrajzolható egy kép, amely őseinket a tájban élő, egymással hálózatosan kapcsolódó közösségi életformában mutatja, ahol a teremtő földi és szellemi energiák egyszerre szolgálják az egyén és a közösség épülését, ahol a Rész és Egész között az egyensúly biztosított, mindez a Kárpát-hazában a Boldogasszony teremtő ölében Jóisten áldásával.

fold